Realizácia podlahy na drevenom trámovom strope (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na drevených trámových stropoch sa z izolačnotechnických dôvodov neodporúča použiť dosky z penového polystyrénu.

Detail skladby podlahy na drevenom trámovom strope

1 | Pôvodná podlaha na trámovej konštrukcii
2 | Izolačná fólia
3 | Okrajový izolačný pás 
4 | Podlahová voština fermacellTM
5 | Voštinový zásyp fermacellTM
6 | Podlahový prvok fermacellTM 2 E 31
7 | Podlahové lepidlo fermacellTM
8 | Rýchlorezné skrutky fermacellTM (+ bit), 3,9 × 19 mm, alebo fermacellTM (+ bit), 3,9 × 22 mm
9 | Flexibilné lepidlo
10 | Dlažba

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

 • Izolačný pás
  Okrajová izolačná páska MW
  rozmery (d. × š. × h): 1 000 × 100 × 10 mm, balenie 30 ks = 34,59 €
  alebo
  rozmery (d. × š. × h): 1 000 × 50 × 10 mm, balenie 60 ks = 47,55 € 
 • Podlahová voština
  Podlahová voština fermacellTM
  rozmery 1 000 × 1 500 × 30 mm (balenie 30 ks na 45 m2), ks = 10,91 € 
  rozmery 1 000 × 1 500 × 60 mm (balenie 20 ks na 22,5 m2), ks = 14,41 €
 • Voštinový zásyp
  Voštinový zásyp fermacellTM
  spotreba 2 vrecia/m2 (voština s hrúbkou 30 mm), resp. 4 vrecia/m2 (voština s hrúbkou 30 mm), papierové vrece, 15 l = 5,36 €
 • Podlahové prvky
  Podlahový prvok fermacellTM 2 E 31
  sadrovláknitá doska 2 × 10 mm + 10 mm
  drevovláknitá doska, rozmer 1 500 × 500 × 30 mm, m2 = 17,89 €
  alebo
  Podlahový prvok fermacellTM 2 E 32
  sadrovláknitá doska 2 × 10 mm + 10 mm
  minerálna doska, rozmer 1 500 × 500 × 30 mm, m2 = 19,52 €
  alebo
  Podlahový prvok fermacellTM 2 E 35
  sadrovláknitá doska 2 × 12,5 mm + 20 mm
  minerálna doska, rozmer 1 500 × 500 × 45 mm, m= 22,50 €
 • Podlahové lepidlo
  Podlahové lepidlo fermacellTM
  spotreba 35 až 40 g/m2, fľaša, 1 kg = 12,97 €
 • Skrutky
  Rýchlorezné skrutky fermacellTM (+ bit) 3,9 × 19 mm
  na podlahové prvky s hrúbkou väčšou ako 20 mm, spotreba 15 ks/m2, škatuľa 250 a 1 000 ks, 250 ks = 6,17 €
  alebo
  Rýchlorezné skrutky fermacellTM (+ bit) 3,9 × 22 mm
  na podlahové prvky s hrúbkou väčšou ako 25 mm, spotreba 15 ks/m2, škatuľa 250 a 1 000 ks, 250 ks = 7,20 €
 • Náradie
  akumulátorový skrutkovač
  pneumatická sponkovačka
  oceľová sťahovacia lata
  vodováha
  nôž na rezanie kobercov
  ručná okružná píla
  pílový kotúč z tvrdokovu
  škrabka na lepidlo, špachtľa alebo dláto

Na čo dať pozor

POZOR!

Kontrola podkladu
Pri sanácii budov s drevenými trámovými stropmi treba najskôr overiť stav konštrukcie a zohľadniť zaťaženie stropu. V prípade potreby treba strop opraviť (napríklad zoskrutkovať uvoľnené palubovky), podklad sa nesmie prehýbať alebo pružiť.

Na zabezpečenie celoplošného kladenia podlahových prvkov je potrebné podklad vyrovnať vyrovnávajúcim podsypom. Drevené trámové stropy vykazujú vzhľadom na nízku hmotnosť nedostatočný zvukový útlm (krokovú izoláciu).

Na zvukovotechnickú sanáciu možno vo všeobecnosti použiť iba systémy s malou výškou a relatívne malou plošnou hmotnosťou. Vhodnou alternatívou do novostavieb a starých budov je izolačný voštinový systém.

Podlahová voština
Podlahová voština sa kladie celoplošne na nosnú časť stropu. Vďaka postranným prečnievajúcim papierovým pásikom sa zabezpečí pozdĺžne a priečne prekrytie. Na zabezpečenie optimálnej zvukovej izolácie musí podlahová voština doliehať priamo na nosnú časť stropu.

Rozvody široké maximálne do 10 cm sa môžu zrezať a zasypať do podlahovej voštiny. Voštiny sa vypĺňajú voštinovým zásypom. Ak bude pri sanácii starých drevených trámových stropov potrebné výškové dorovnanie, môžu sa použiť podlahové voštiny s presypaním voštinového zásypu maximálne 3 mm.

Ak nie je toto výškové dorovnanie dostatočné, ďalšie výškové vyrovnanie nad podlahovou voštinou je potrebné realizovať pomocou vyrovnávacieho podsypu.

Podlahové prvky
Na drevených trámových stropoch sa z izolačnotechnických dôvodov neodporúča použiť dosky z penového polystyrénu. Na tento typ stropov sú vhodnejšie drevovláknité dosky alebo dosky s minerálnou izoláciou.

Na voštinový zásyp by sa preto z dôvodu izolácie krokového hluku mali klásť podlahové prvky –sadrovláknité dosky s vrstvou drevovláknitej alebo minerálnej izolácie.

Rýchlorezné skrutky
Rýchlorezné skrutky nesmú preniknúť cez izoláciu na spodnej strane podlahového prvku, nesmú sa opierať o podklad ani byť s podkladom spojené.

Rozperné sponky
Špeciálne rozperné sponky nesmú preniknúť cez zadnú stranu podlahového prvku.

01 | Overenie rovnosti podkladu

Pred kladením sadrovláknitých podlahových prvkov treba overiť stav existujúcej konštrukcie a zhodnotiť zaťaženie stropu. Nerovnosti možno zistiť pomocou vodováhy.

01 | Overenie rovnosti podkladu
01 | Overenie rovnosti podkladu | Zdroj: James Hardie Europe

02 | Oprava podkladu

Vprípade potreby treba strop opraviť a uvoľnené palubovky zoskrutkovať, čím sa zabráni prehýbaniu a pruženiu podkladu.

02 | Oprava podkladu
02 | Oprava podkladu | Zdroj: James Hardie Europe

03 | Okrajový izolačný pás

Na zabránenie zvukovým mostom sa na zvislé steny položia okrajové izolačné pásky. Izolačné pásky musia oddeliť podlahový prvok (vrátane podlahovej krytiny) od obvodových stien. Prečnievajúci okraj pásikov sa odstráni až po položení podlahovej krytiny.

03 | Okrajový izolačný pás
03 | Okrajový izolačný pás | Zdroj: James Hardie Europe

04 | Kladenie podlahovej voštiny

S kladením podlahovej voštiny sa začína od kúta miestnosti a pokračuje sa v smere zľava doprava. Vďaka postrannému prečnievajúcemu pásiku a pásiku, ktorý sa podloží po šírke dosky, je zabezpečené pozdĺžne a priečne prekrytie.

04 | Kladenie podlahovej voštiny
04 | Kladenie podlahovej voštiny | Zdroj: James Hardie Europe

05 | Celoplošné uloženie

Podlahová voština sa kladie na nosnú časť stropu celoplošne s dodržaním priebežných škár. Zrezanie voštiny na potrebný rozmer sa realizuje pomocou noža na rezanie kobercov. Ďalší rad sa začína vždy celou doskou.

05 | Celoplošné uloženie
05 | Celoplošné uloženie | Zdroj: James Hardie Europe