Sádrovláknitá podlaha (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Nerovnosti podkladu do 10 mm je potrebné vyrovnať vhodným samonivelizačným poterom, pri nerovnostiach podkladu do 20 mm je potrebné podklad vyrovnať jemným cementovým poterom.

Na vytvorenie suchej podlahy v priestoroch so zvýšeným zaťažením (mechanické, vlhkosť, podlahové vykurovanie) sú vhodné sadrovláknité dosky, ktoré sa lepia na vyfrézovanú stupňovitú drážku pomocou jednokomponentového lepidla. Vytvorené drážky urýchľujú kladenie a zároveň zabezpečujú pevný spoj.

Na zníženie krokového hluku a zvýšenie tepelnoizolačných vlastností podlahovej konštrukcie možno použiť sendvičový variant v kombinácii s nalepenou drevovláknitou doskou s hrúbkou 10 mm, minerálnou izoláciou s hrúbkou 10 mm (celková hrúbka: 28 mm) alebo s EPS s hrúbkou 20 mm (celková hrúbka: 38 mm).

Dostupná je aj kombinácia sadrovláknitej dosky s hrúbkou 23 mm s izolačnou vrstvou na báze drevovlákna s hrúbkou 10 mm (celková hrúbka: 23 mm).

Príprava podkladu

Pred kladením podlahových dosiek je potrebné podklad výškovo vyrovnať. Suchú podlahu nemožno realizovať priamo na drevené trámy, ale na dostatočne únosný záklop vyrovnaný suchým podsypom alebo vyrovnávacou maltou.

Na železobetónový strop je potrebné položiť ako ochranu pred vzlínajúcou vlhkosťou zo stropu PE-fóliu s hrúbkou 0,2 mm s minimálnym prekrytím okrajov 200 mm. Fóliu treba pri styku podlahy so stenou vytiahnuť do konštrukčnej výšky podlahy. Ak sú betónové dosky v styku so zemnou vlhkosťou, musia sa izolovať hydroizolačnými pásmi.

Nerovnosti podkladu do 10 mm je potrebné vyrovnať vhodným samonivelizačným poterom, pri nerovnostiach podkladu do 20 mm je potrebné podklad vyrovnať jemným cementovým poterom. Od nerovnosti 20 mm je možné použiť suchý vyrovnávací podsyp, a to až do výšky 100 mm (zaťaženie 1 kN).

V mieste napojenia podlahy na stenu je potrebné použiť dilatačný obvodový pás na báze minerálnej vlny s hrúbkou 12 mm. Podlahové dosky možno použiť aj v kombinácii s podlahovým vykurovaním, a to aj bez dilatačnej škáry. V podlahe sa musia zachovať dilatačné škáry stavebnej konštrukcie.

INFO O MATERIÁLI:
» Suchá sadrovkláknitá podlahová doska s vyfrézovanou stupňovitou drážkou so šírkou 35 mm; homogénna podlahová doska s hrúbkou 18 a 23 mm vhodná aj na prenos väčšieho zaťaženia, tepelný odpor λR = 0,38 w/(m . K)/λ10 = 0,30 W/(m . K).

Kladenie suchej podlahy

S kladením dielcov treba začať vľavo pri stene oproti dverám. Stupňovitú drážku dosky je potrebné na stranách, ktoré sa budú klásť k stene, zrezať (vznikne doska bez drážky). Na zrezanie drážok a úpravu rozmerov dosky možno použiť kotúčovú alebo priamočiaru elektrickú pílu.

Ak sa budú dosky klásť priamo na podsyp, odporúča sa začať pri dverách vpravo. Na urýchlenie kladenia dosiek sa odporúča podsyp prekryť krycou doskou, pretože po podsype sa nesmie kráčať. V tomto prípade sa začína vľavo pri stene oproti dverám. Jednotlivé sadrovláknité dielce sa kladú priebežne, pričom ďalší rad sa začína odrezkom poslednej dosky z prvého radu (bez prerezania).

Jednotlivé dosky je potrebné klásť so vzájomným posunom min. o 200 mm, v ideálnom prípade až o polovicu dosky, krížové a tupé spoje nie sú dovolené. Pevné spojenie dosiek sa dosiahne zlepením sadrovláknitých dosiek v stupňovitej drážke pomocou dvoch pásov špeciálneho lepidla.

Dosky sa potom zoskrutkujú v mieste drážky skrutkami s dĺžkou 17 mm pri hrúbke dosky 18 mm alebo skrutkami s dĺžkou 22 mm pri hrúbke dosky 23 mm, alebo zosponkujú sponami s potrebnou dĺžkou. zdialenosť medzi skrutkami má byť ≤ 300 mm.

TIP

KLADENIE DOSIEK V MIESTE DVERÍ
V mieste dverí sa ukladajú sadrovláknité podlahové dielce priebežne alebo sa pod krídlom dverí spoja natupo a podložia pruhom podlahového dielca so šírkou približne 100 mm a s hrúbkou 18 mm, zlepia sa dokopy špeciálnym lepidlom a zoskrutkujú skrutkami (dĺžka 30 mm).

Čo budete potrebovať

 • Obvodový dilatačný pás
  báza: minerálna vlna, rozmery (š. × d.): 100 × 1200, hrúbka. 10 mm, ks = 1,74 €
 • Sadrovláknitá doska
  Knauf Brio F126
  rozmery (š. × d.): 600 × 1 200 mm, hrúbka: 18 mm, m2 = 25,20 €
  rozmery (š. × d.): 600 × 1 200 mm, hrúbka: 23 mm, m2 = 30 €
  Knauf Brio WF Element F126
  rozmery (š. × d.): 600 × 1 200 mm, hrúbka: 18 mm doska + 10 mm sadrovláknitá doska, m2 = 32,40 € rozmery (š. × d.): 600 × 1 200 mm, hrúbka: 23 mm doska + 10 mm sadrovláknitá doska, m2 = 37,80 €
  Knauf Brio EPS
  rozmery (š. × d.): 600 × 1 200 mm, kombinácia: 18 mm doska + 20 mm EPS doska, m2 = 32,52 €
  Knauf Brio MW
  rozmery (š. × d.): 600 × 1 200 mm, kombinácia: 18 mm doska + 10 mm minerálna vlna, m2 = 38,40 €
 • Jednokomponentové lepidlo
  Knauf Brio Falzkleber
  spotreba: približne 0,04 kg/m2, plastová dóza, 0,8 kg = 15,60 €
 • Skrutky
  Knauf Brio skrutky SN
  priemer: 4,2 mm, dĺžka: 17 a 22 mm, balenie 500 ks = od 6,60 €
 • Náradie a pomôcky
  meter
  ceruzka
  ostrý nôž
  priama alebo okružná elektrická píla
  akumulačný skrutkovač
  špachtľa

POZOR!

Plochy vystavené vlhkosti
Časti sadrovláknitej podlahy, ktoré budú vystavené pôsobeniu vlhkosti a vody, je potrebné izolovať celoplošne flexibilnou tesniacou hmotou. Miesta napojenia podlahy na stenu sa musia utesniť tesniacou páskou.

Kladenie podlahoviny
Pred kladením podlahoviny je potrebné na sadrovláknité podlahové dielce naniesť penetračný náter Knauf Estrichgrund. Pod elastické tenké krytiny, ako sú PVC podlahoviny, vinyl alebo linoleum, je potrebné upraviť podlahu samonivelizačnou stierkou (Knauf N410, Knauf BP4).

Plávajúce a mozaikové parkety sa môžu lepiť celoplošne priamo na sadrovláknité podlahové dielce. Keramický obklad sa kladie do flexibilného lepidla. Odporúčaná veľkosť dlažby je maximálne 330 × 300 mm.

01 | Príprava podkladu

Podklad sa očistí od prachu a voľných častí, nerovnosti do 10 mm sa vyrovnajú vhodným samonivelizačným poterom, pri nerovnostiach do 20 mm jemným cementovým poterom. Na vyrovnanie nerovností väčších ako 20 mm sa môže použiť suchý podsyp (až do hrúbky 100 mm).
01 | Príprava podkladu
01 | Príprava podkladu | Zdroj: KNAUF Bratislava

02 | Obvodový dilatačný pás

V mieste napojenia podlahy a dverných otvorov sa na stenu prilepia obvodové dilatačné pásy pre suché podlahy na báze minerálnej vlny s hrúbkou 12 mm.
02 | Obvodový dilatačný pás
02 | Obvodový dilatačný pás | Zdroj: KNAUF Bratislava

03 | Zrezanie drážky

Stup ovitá drážka dosky sa na stranách, ktoré sa budú klásť k stene, zreže. Na zrezanie drážok a úpravu rozmerov dosky sa použije kotúčová alebo priamočiara elektrická píla.
03 | Zrezanie drážky
03 | Zrezanie drážky | Zdroj: KNAUF Bratislava

04 | Prvá doska

Prvá doska sa položí na pripravený podklad vľavo k stene oproti dverám.
04 | Prvá doska
04 | Prvá doska | Zdroj: KNAUF Bratislava

05 | Aplikácia lepidla na drážku

Na stupňovitú drážku sadrovláknitého podlahového dielca sa nanesie pomocou dvojitej dýzy v dvoch pruhoch rovnomerné a dostatočné množstvo špeciálneho lepidla.

05 | Aplikácia lepidla na drážku
05 | Aplikácia lepidla na drážku | Zdroj: KNAUF Bratislava