Partneri sekcie:

Izolovanie ťažkej plávajúcej podlahy (pracovný postup)

Pri zhotovení ťažkej plávajúcej podlahy je nevyhnutné použiť podlahové pásiky, ktoré umožňujú dilatáciu roznášacej dosky.

Ťažkú plávajúcu podlahu tvorí väčšinou kroková izolácia, separačná vrstva, roznášacia vrstva, vyrovnávacia separačná vrstva (2 až 3 mm) a nášľapná vrstva. Roznášaciu vrstvu ťažkej plávajúcej podlahy tvorí vystužený betón alebo anhydritový poter. Betónová roznášacia vrstva má zvyčajne hrúbku aspoň 50 mm. Zhotovuje sa s vystužením oceľovou sieťou (oká 150 × 150 mm).

Pri zhotovení ťažkej plávajúcej podlahy je nevyhnutné použiť podlahové pásiky, ktoré umožňujú dilatáciu roznášacej dosky, teda pružné oddelenie podlahy od zvislých konštrukcií, a zabraňujú bočnému prenosu krokového hluku. Pásiky by mali byť z akusticky pružného materiálu, buď z narezaných izolačných dosiek, alebo špeciálne zhotovené.

Detail skladby ťažkej plávajúcej podlahy

1 | Betónová podkladová doska
2 | Podlahové pásiky Isover n/PP
3 | Tepelno- a zvukovoizolačná doska Isover N
4 | Poistná hydroizolácia (PE fólia)
5 | Roznášacia vrstva betónová mazanina z betónu triedy C 16/20
6 | Výstužná vrstva sieť kari s veľkosťou oka 150 × 150 mm
7 | Podložka pod plávajúcu podlahu
8 | Plávajúca podlaha

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Viktor Mikovčák

Čo budete potrebovať

 • Tepelná a zvuková izolácia
  Isover N (najmä pre rodinné domy)
  hrúbka: 20 až 50 mm, rozmery: 1 200 × 600 mm, m2 = od 3,90 €
  alebo
  Isover T-N (bytové a administratívne budovy)
  hrúbka: 20 až 50 mm, rozmery: 1 200 × 600 mm, m2 = od 5,58 €
  alebo
  Isover T-P (administratívne budovy s vyšším úžitkovým zaťažením, napr. archívy)
  hrúbka: 20 až 40 mm, rozmery: 1 200 × 600 mm, m= od 5,10 €
 • Podlahové pásiky
  Isover N/PP
  hrúbka: 15 mm, výška: 50 a 100 mm, dĺžka: 1 000 m, ks
 • Poistná hydroizolácia
  PE fólia
 • Betón triedy C 16/20 alebo anhydritový poter
 • Sieť kari
  oko: 150 × 150 mm alebo 200 × 200 mm
 • Náradie
  nôž na minerálnu izoláciu
  elektrické miešadlo
  plastová nádoba
  oceľové hladidlo
  súprava na aplikáciu poteru (strojové zhotovenie)

TIP

Cementový poter
Jednozložkový cementový podlahový poter ST line W 400 s pevnosťou v tlaku 20 MPa vhodný na ručné spracovanie. Určený na zhotovenie vnútorných spojených poterov a na zhotovenie podlahových konštrukcií so zabudovaným podlahovým vykurovaním. Tvorí podkladovú vrstvu pod konečnú povrchovú úpravu podláh a vyrovnávaciu vrstvu. Vhodný na použitie v interiéri.

01 | Podlahové pásiky

Po obvode miestnosti sa na zvislé konštrukcie, ktoré budú v styku s podlahou, položia podlahové pásiky.

 

01 | Podlahové pásiky
01 | Podlahové pásiky | Zdroj: spracované z pokladov firmy ISOVER

02 | Izolačné dosky

Po uložení podlahových pásikov sa začnú ukladať od rohu miestnosti izolačné dosky. Dosky sa kladú na zraz.

02 | Izolačné dosky
02 | Izolačné dosky | Zdroj: spracované z pokladov firmy ISOVER

03 | Úprava rozmerov dosky

Rozmery izolačných dosiek sa v prípade potreby upravia nožom na minerálnu izoláciu.

03 | Úprava rozmerov dosky
03 | Úprava rozmerov dosky | Zdroj: spracované z pokladov firmy ISOVER