Rýchle kladenie podlahoviny na sadrovú stierku na kritických podkladoch (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri lepení parkiet je potrebné dbať na dostatočné vyschnutie stierky.

Bežné podlahové stierky na báze sadry majú v porovnaní s cementovými stierkami omnoho dlhší čas schnutia a vyzretia, aby boli vhodné na kladenie podlahových krytín. V prípade požiadavky na výrazné skrátenie času realizácie podkladovej vrstvy pod finálnu krytinu je však možné použiť špeciálne riešenie v podobe sadrovej (kalciumsulfátovej) stierky s vysokovýkonnou skvapalňovacou technológiou.

Okrem rýchlej zrelosti podkladu na kladenie podlahoviny už po 6 h ju vďaka nepatrnému pnutiu a zmrašťovaniu možno použiť aj na kritické podklady, ako sú zmiešané podklady, liate asfaltové potery, drevené parkety, drevotrieskové dosky, OSB dosky či podlahoviny z keramiky, prírodného kameňa alebo terazza.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou stierky je potrebné podklad vhodne upraviť. Musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý, bez látok, ktoré by mohli znížiť priľnavosť (olej, mastnota…). Cementové a kalciumsulfátové potery sa musia zbrúsiť a povysávať.

Labilné vrstvy alebo zvyšky separačných prostriedkov, uvoľneného lepidla, stierok, podlahoviny či náterov je potrebné odstrániť, napr. kefovaním, zbrúsením, frézovaním alebo abrazívnou metódou. Voľné čiastočky a prach je potrebné dôkladne povysávať. V závislosti od druhu a stavu podkladu sa na povrch nanesie vhodná penetrácia.

Spracovanie stierky

Do čistej nádoby sa naleje 4,5 až 5 l čistej vody. Obsah vreca samonivelizačnej sadrovej stierky (25 kg) sa za stáleho miešania nasype do nádoby s vodou a mieša sa, až kým nevznikne hustá tekutá zmes bez hrudiek. Čerstvá zmes rýchlej sadrovej samonivelizačnej stierky sa naleje na podklad a hladidlom alebo veľkoplošnou špachtľou so zubom sa rovnomerne rozotrie.

Pri väčších hrúbkach vrstvy sa môže rozliatie zlepšiť odvzdušnením povrchu ihlicovým valčekom. Požadovanú hrúbku vrstvy sa odporúča nanášať, pokiaľ možno, v jednom pracovnom kroku.

INFO O MATERIÁLI:
» Extrémne hladká samorozlievacia vyrovnávacia sadrová stierka s vysokovýkonnou skvapalňovacou technológiou na zhotovenie rýchlo zrelých podkladov s hrúbkou do 10 mm; veľmi nízky obsah škodlivých emisií; vhodná na kladenie textilných a elastických podlahovín či parkiet.

Špecifické požiadavky

Spodné konštrukcie pod drevenými podlahovinami musia byť suché, aby sa zabránilo škodám spôsobeným tvorbou hniloby v dôsledku vlhkosti. Pri parotesných podlahovinách je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie alebo zadné odvetranie, napr. odstránením okrajových dilatačných pásov alebo montážou špeciálnych soklových líšt s vetracími otvormi.

Najmenšia hrúbka vrstvy vhodná na prejazd stoličkami s kolieskami je 1 mm. Na nenasiakavé podklady, ako sú napr. staré potery s uzatvoreným vodoodolným lepidlovým lôžkom, je potrebné nanášať stierku v hrúbke 2 až 3 mm. Pri viacvrstvovom stierkovaní je potrebné nechať nanesenú vrstvu kompletne vyschnúť, napenetrovať a až po vyschnutí penetrácie naniesť ďalšiu vrstvu. Hrúbka druhej vrstvy nesmie prekročiť hrúbku prvej.

Na staré potery z liateho asfaltu, plávajúce drevotrieskové dosky alebo OSB dosky je možné realizovať stierku s hrúbkou max. 10 mm. Tu je potrebné použiť penetráciu bez obsahu vody, podľa potreby v kombinácii s posypom s kremičitým pieskom. Pod parkety je potrebné naniesť vrstvu v hrúbke min. 2 mm. Pri lepení parkiet je potrebné dbať na dostatočné vyschnutie stierky.

POZOR!
Okrajová dilatačná páska
Na dotknuté zvislé stavebné konštrukcie je potrebné pripevniť dilatačnú pásku, čím sa zabráni zatečeniu stierky do škár. Ak je vrstva stierky hrubšia ako 5 mm, je použitie okrajových dilatačných pások nevyhnutné. Po stierkovacích prácach na drevených podkladoch sa musia okrajové dilatačné pásky úplne odstrániť.
Požadovanú hrúbku stierky sa odporúča nanášať, pokiaľ možno, v jednom pracovnom kroku.

Tab. Zrelosť poteru na kladenie

Podlahová krytina

Zrelosť stierky na kladenie pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

textilné a elastické krytiny (napr. PVC, linoleum, kaučuk), keramické a kamenné krytiny

3 mm

približne 6 h

5 mm

približne 6 h

10 mm

približne 24 h

parkety

3 mm

približne 24 h

5 mm

približne 24 h

10 mm

približne 24 h

Čo budete potrebovať

 • Rýchla samonivelizačná sadrová stierka
  UZIN NC 112 Turbo
  spotreba: približne 1,7 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg = 42,50 €
 • Penetračný náter
  UZIN PE 360 PLUS
  spotreba: približne 0,08 až 0,15 kg/m2, papierová krabica 5 a 10 kg, 5 kg = 38,75 €
 • Vláknami vystužené lepidlo
  UZIN KE 66
  spotreba: približne 0,24 až 0,28 kg/m2, plastová nádoba 6 a 14 kg, 6 kg = 55,68 €
 • Miešací nadstavec
  UZIN Ripper
  ks = 39,90 €
 • Veľkoplošná špachtľa
  UZIN Flächenrakel
  s veľkosťou zuba R2
 • Ihlicový valček
  UZIN ihlicový valček
 • Náradie a pomôcky
  plochá brúska WOLF
  priemyselný vysávač
  ručné elektrické miešadlo WOLF
  Power 1600
  zubová stierka (veľkosť zuba A2 – PVC dizajnové krytiny, PVC krytiny, CV krytiny, kaučukové krytiny v pásoch a doskách do 4 mm; A 1 – PVC dizajnové krytiny s hladkou rubovou stranou)
  prítlačný valec WOLF

01 | Príprava podkladu

Nedostatočne prídržné vrstvy a nečistoty na povrchu existujúceho podkladu sa zbrúsia plochou brúskou.

01 | Príprava podkladu
01 | Príprava podkladu | Zdroj: HA-UZ market

02 | Povysávanie nečistôt

Uvoľnené nečistoty a prach sa celoplošne povysávajú priemyselným vysávačom.

02 | Povysávanie nečistôt
02 | Povysávanie nečistôt | Zdroj: HA-UZ market

03 | Penetračný náter

Na čistý podklad sa nanesie celoplošne v rovnomernej vrstve penetračný náter pomocou valčeka z jahňacích vlákien alebo nylonovo-plyšovým valčekom tak, aby sa netvorili kaluže. Nechá sa vyschnúť (30 až 60 min.).

03 | Penetračný náter
03 | Penetračný náter | Zdroj: HA-UZ market

04 | Miešacia nádoba

Do čistej nádoby so špeciálnym nadstavcom s ostrými čepeľami, z ktorého sa odstráni ochranná gumená manžeta, sa naleje 4,5 až 5 l čistej vody na 25 kg vrece. Do nádoby sa vloží výkonné ručné elektrické miešadlo.

04 | Miešacia nádoba
04 | Miešacia nádoba | Zdroj: HA-UZ market

05 | Zmiešanie stierky

Vrece sa hodí vlastnou hmotnosťou na nadstavec na vedre tak, aby sa roztrhlo v polovici, obsah vreca so samonivelizačnou sadrovou stierkou sa za stáleho miešania nasype do nádoby s vodou a mieša sa, až kým nevznikne hustá tekutá zmes bez hrudiek.

05 | Zmiešanie stierky
05 | Zmiešanie stierky | Zdroj: HA-UZ market