Vizualizácia administratívnej budovy po plánovanej obnove.

Rekonštrukcia Krajského súdu v Košiciach je pripravená

Budova z roku 1982 bola naprojektovaná pre 297 pracovníkov, kde dnešný počet zamestnancov vzrástol na 544. Objekt justičných zložiek v Košiciach je členený do štyroch blokov, v ktorých bude etapovo realizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov. Do budúcna je nutné navýšenie počtu kancelárskych priestorov a pojednávacích miestností. Niektoré bloky v rámci rekonštrukcie budú navýšené o 2 podlažia, avšak vizuálny charakter objektu je nemenný.

Hlavný zámer rekonštrukcie je zlepšiť tepelno-technické vlastnosti objektu a zabezpečenie kapacitného komfortu pre zamestnancov. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. vypracovala kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Aktuálny stav Krajského súdu v Košiciach
Aktuálny stav Krajského súdu v Košiciach | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Následne v ďalšom stupni bude vyhotovená projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. Rekonštrukcia objektu bude obsahovať hlavne výmenu strešného plášťa, okien, zateplenie priečelia, vnútornú výmenu vykurovacej sústavy ako aj hygienických priestorov.

V rámci rekonštrukcie bude stavba doplnená a prispôsobená občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri novom návrhu sa kládol dôraz na ponechaní pôvodnej architektonickej vizualizácie. Finálny výsledok rekonštrukcie Krajského súdu by mali obyvatelia Košíc uvidieť v roku 2024.

Vizualizácia administratívnej budovy po plánovanej obnove
Vizualizácia administratívnej budovy po plánovanej obnove | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

www.amberg.sk