Mestská knižnica Ľ.Štúra Bánovce nad Bebravou

Mestskú knižnicu v Bánovciach nad Bebravou čaká státisícová rekonštrukcia

Na realizáciu investície získalo Bánovské kultúrne centrum nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 190-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Informovala o tom bánovská radnica.

„Prostredníctvom rozsiahlej rekonštrukcie interiéru získa knižnica funkčné, dôstojné a reprezentatívne priestory nielen pre uchovávanie knižničného fondu, ale najmä pre stretávanie sa, čerpanie vedomostí, rozvíjanie fantázie a podnetné podujatia,“ skonštatovala radnica.

Cieľom projektu pod názvom Moderná knižnica Ľudovíta Štúra je podľa nej zmodernizovať existujúcu budovu knižnice, jej vnútorné priestory a zariadenie, ako i zlepšiť hygienické podmienky pre návštevníkov i zamestnancov.

„Stavebno-technickými úpravami sa odstránia lokálne statické poruchy a zlepší sa životnosť budovy. So zámerom skvalitniť a zefektívniť využívanie služieb pristúpime k úprave dispozičného riešenia. Jasne sa oddelia komunikačné priestory od čitateľských miestností, rozšíria sa skladové priestory a nová bude aj miestnosť na konanie besied a podujatí,“ priblížila samospráva.

Modernejší vzhľad sa podľa nej dosiahne vďaka povrchovým úpravám stropu, stien i výmene podlahy. „Zabezpečením bezbariérovosti vstupu a vytvorením miestnosti pre imobilné osoby sa priestory sprístupnia osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Rekonštrukcia myslí na sociálne zariadenia i na zlepšenie vzduchotechniky,“ doplnila.

NFP vo výške 189.769,45 eura získalo Bánovské kultúrne centrum v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR, ktorá je zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. „Projekt je aktuálne vo fáze verejného obstarávania, výzvou do budúcich rokov zostane úprava fasády a exteriéru budovy knižnice,“ dodala radnica.