Unikátne riešenie pre zastrešenie plochých striech
Galéria(4)

Unikátne riešenie pre zastrešenie plochých striech

Partneri sekcie:

Verejné budovy a bytové domy dostávajú čoraz častejšie nový šat či už z dôvodu túžby majiteľov získať modernejší vzhľad, alebo oveľa častejšieho dôvodu ktorým je zlý technický stav budovy.  Jedným z najväčších problémov a najväčšou finančnou položkou pri obnove bytových domov a verejných budov je oprava striech. Kaluže stojatej vody, pľuzgierovitá a popraskaná lepenková krytina s hrčami, vodou nasiaknutá celá skladba strešného plášťa, ktorý nemôže plniť ani svoju tepelno-technickú funkciu, ani funkciu nepriepustnej strešnej krytiny. V týchto prípadoch treba hľadať vhodné riešenie.

V čom spočíva princíp riešenia Lindab Roof?

Je to zastrešenie plochých striech vytvorené z ľahkej oceľovej konštrukcie, ktorá je aplikovateľná na akýkoľvek nosný systém a tvar budovy. Súčasťou systému je kvalitná švédska strešná krytina s doplnkami a odkvapový systém. Špecializovaný montážny partner tento systém nielen dodá a namontuje, ale môže ho podľa potreby doplniť aj bleskozvodom, či vyhrievanými žľabmi. Lindab Roof teda predstavuje skutočne komplexné a definitívne riešenie problémov s plochou strechou. No možností je viacero ako daný efekt dosiahnuť.

Riešenia šité na mieru každej strechy

Komplexný systém od jedného dodávateľa v prevedení štítovej, valbovej či pultovej strechy možno dodať do troch týždňov. Samotná montáž je rýchla, ktorá predstavuje cca 40-50 m2 systému za deň s minimálnym narušením pohodlia bývania.

Technológia obsahuje ľahkú oceľovú konštrukciu, ktorá sa vždy navrhuje pre konkrétny objekt, pričom návrh zohľadňuje požiadavky investora na sklon strechy (optimálne 10 až 15°, ale niekedy aj 25°), tvar (sedlová, valbová alebo pultová strecha), spôsob prípadného zastrešenia a opláštenia výťahových šácht, vyvedenie vzduchotechniky i spôsob odvedenia dažďovej vody pomocou zvodov po fasáde domu alebo do pôvodných strešných vpustov v podstrešnom priestore. Po odvetraní pôvodného strešného súvrstvia možno strechu zatepliť voľne kladenou tepelnou izoláciou.

Vlastnú nosnú konštrukciu tvoria profily tvaru Z, C a U z pozinkovaného oceľového plechu. Hrúbka nosných profilov je väčšinou 1 až 2 mm. Aby nedochádzalo k priťažovaniu pôvodných strešných panelov, používajú sa dva varianty konštrukcie. Väznicový systém je určený pre objekty s priečnymi nosnými stenami, čiže väčšinou panelové domy konštrukčných sústav G57, T06 a T08B a ďalších, kde sú hlavným nosným prvkom Z-väznice rovnobežne s pozdĺžnou osou domu, na ktoré sa kotví strešná krytina. Krokvový systém je určený pre objekty s nosnými obvodovými a jednou pozdĺžnou alebo dvoma strednými stenami. Ide teda najmä o staršie murované objekty, alebo často o železobetónové skeletové objekty s prievlakmi strešných panelov v pozdĺžnom smere. Hlavným nosným prvkom sú Z-krokvy v sklone strechy a strešné laty, ktoré podopierajú vlastnú strešnú krytinu.

Komplexné riešenie od A po Z

Celý systém pri svojej nízkej vlastnej hmotnosti, cca 10-15 kg/m2, sa vyznačuje vysokou pevnosťou. Prednosť nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti zabezpečuje použitie za studena valcovaných pozinkovaných Z a C profilov. Systém je dimenzovaný s prihliadnutím na snehovú a veternú oblasť, v ktorej sa daný objekt nachádza. To znamená, že sa nemusíte obávať, že by vám strechu, ľudovo povedané, odfúklo či zborila náhla záťaž snehu. Nosný systém Lindab Roof je navrhnutý tak, aby usmernil všetky zaťaženia, ktoré na strechu pôsobia priamo do nosných stien a pôvodné strešné panely tak nebudú zaťažené.

Systém zastrešenia pozostáva výlučne z komponentov Lindab, čo napomáha bezproblémovému vzájomnému fungovaniu. Zastrešenie plochých striech Lindab Roof predstavuje bez údržbový systém, ktorý sa navyše vyznačuje nehorľavosťou. Strešná krytina Lindab Coverline je k dispozícii v 17 farebných odtieňoch. Pozitívom je i možnosť dodatočného zateplenia strechy, jednoduchou pokládkou tepelnej izolácie v novovytvorenom podstrešnom priestore. Okrem toho je dôležité vedieť, že súčasťou dodávky je kompletný návrh systému a vypracovanie statických prepočtov pre projektanta ako aj dielenskej dokumentácie pre montážnu firmu.

Samozrejmosťou je tiež odborný dohľad nad priebehom samotnej montáže. Projekt pre stavebné povolenie, ktoré je pri aplikácii novej sedlovej strechy potrebné, nie je súčasťou dodávky Lindab. Ten rieši autorizovaný projektant, ktorému poskytneme všetky potrebné podklady a výpočty. V prípade potreby vám ho vieme odporučiť. Vzhľadom k tomu, že systém bol vyvinutý a otestovaný v drsných švédskych podmienkach ako aj fakt, že koncern Lindab má tradíciu od roku 1959, dovolíme si tvrdiť, že životnosť 40-50 rokov je reálna.

Viac informácií o riešení zastrešenia plochých striech nájdete na webe www.stavebnysystem.sk alebo kontaktujte nášho kolegu Ing. Adriána Gurčíka, +421 918 697 867, adrian.gurcik@lindab.sk