ASB Články na tému

plochá strecha

V štyroch častiach seriálu vám postupne predstavujeme výnimočné riešenia a materiály BMI Icopal, ktoré môžu byť pre vás inšpiráciou. Systém BMI EverGuard TPO je výsledkom najnovšej inovácie v oblasti technológií a dizajnu plochých striech od koncernu BMI, ktorý vznikol zlúčením spoločností Braas Monier a Icopal a stal sa tak jedným z najsilnejších dodávateľov riešení šikmých aj plochých striech s viac ako 50-ročnými skúsenosťami na európskom trhu.

Jednoplášťová strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom. Je to vlastne neprevetrávaná plochá strecha (teplá strecha), ktorá medzi tepelnou izoláciou a povlakovou vodotesnou krytinou (hydroizolačnou vrstvou) nemá vzduchovú vrstvu. Tvorí ju nosná strešná konštrukcia, napríklad zo železobetónu, dreva alebo oceľovotrapézových profilov (s parozábranou alebo bez nej), na ktorej je tepelná izolácia a vodotesná krytina.

Okrem inšpiratívnych projektov od nás aj zo zahraničia sa v článku dočítate aj o skúsenostiach s detekciou zatekania plochých striech.

„Som architekt a zároveň sa zaoberám stavebnou činnosťou. Celý svoj profesijný život sa venujem najmä strechám. Zákazníci sa ma často pýtajú, či aj pri nich existujú nejaké trendy a novinky. V tomto seriáli sa preto s vami rád podelím o svoje poznatky.“ Ing. arch. Ján Briežnik

„Som architekt a zároveň sa zaoberám stavebnou činnosťou. Celý svoj profesijný život sa venujem najmä strechám. Zákazníci sa ma často pýtajú, či aj pri nich existujú nejaké trendy a novinky. V tomto seriáli sa preto s vami rád podelím o svoje poznatky.“ Ing. arch. Ján Briežnik

Verejné budovy a bytové domy dostávajú čoraz častejšie nový šat či už z dôvodu túžby majiteľov získať modernejší vzhľad, alebo oveľa častejšieho dôvodu ktorým je zlý technický stav budovy.  Jedným z najväčších problémov a najväčšou finančnou položkou pri obnove bytových domov a verejných budov je oprava striech. Kaluže stojatej vody, pľuzgierovitá a popraskaná lepenková krytina s hrčami, vodou nasiaknutá celá skladba strešného plášťa, ktorý nemôže plniť ani svoju tepelno-technickú funkciu, ani funkciu nepriepustnej strešnej krytiny. V týchto prípadoch treba hľadať vhodné riešenie.

Správny návrh skladby plochej strechy by mal zohľadniť kritériá ako statické hľadisko (únosnosť strechy a vztlakové sily vetra), vodotesnosť a správne odvodnenie, tepelnotechnické vlastnosti a vlhkostná bilancia či požiarna odolnosť a pochôdznosť strechy.

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche bytového domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o obnovu. Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej realizácie sa môže negatívne prejaviť už v priebehu niekoľkých rokov.

Tepelnoizolačné dosky z tvrdej polyuretánovej peny sú určené najmä na šikmé a ploché strechy rovinatého charakteru, ale aj z tvrdých rovinatých dosiek sa dajú navrhovať a realizovať strechy oblúkovitého a kónického tvaru na splnenie nízkoenergetického či pasívneho štandardu.

Plochá strecha vyžaduje nielen vhodný hydroizolačný systém, ale aj jeho správnu realizáciu. Nevyhnutnosťou je dôkladné utesnenie detailov, ako sú prestupy cez strešnú konštrukciu či atika. Len tak sa vyhnete nežiaducemu zatekaniu.

Strecha ani zďaleka nemusí byť len škridla nad drevenicou či krytina na šikmej streche idylického domčeka. Súčasnosť má aj mnohé ďalšie prejavy využitia striech, ktoré rozvíjajú jej rozmanitosť. Zelená a inteligentná strecha, ale aj krytiny so zámkovým systémom – to sú inšpiratívne príklady striech zo Slovenska, ktoré spoluurčujú aktuálne trendy.