iStock 1287457894

Rast stavebného trhu napomáha oživeniu Európy

Partneri sekcie:

Maďarské stavebníctvo bude v najbližších rokoch patriť k najdynamickejším, slovenské k najpomalším.

Výskumné organizácie v združení Euroconstruct dvakrát ročne sumarizujú informácie o vývoji ekonomík a stavebníctva v 19 štátoch Európy.

Zatiaľ sa ich posledné stretnutie uskutočnilo v talianskej Verone v novembri minulého roka. Analytici zreálnili skutočný vývoj v roku 2020, spresnili odhady na rok 2021, prognózy na nasledujúce dva roky a výhľad až do roku 2024.

Vzostup stavebníctva

Celková stavebná produkcia za Euroconstruct sa v roku 2020 medziročne znížila o 4,7 percenta, čo je miernejší pokles oproti očakávaniam. Zároveň analytici zlepšili odhad výsledkov odvetvia v roku 2021, ako aj novú krátkodobú prognózu.

Výkony stavebníctva svoj vzostup v strednodobom horizonte spomalia. Súvisí to s vývojom faktorov, ktoré zvoľnia aj dynamiku ekonomického rastu. A to je súkromná spotreba a celkové investície. Spotreba verejnej správy by mohla v každom z prognózovaných rokov rásť o jedno percento.

Domáca stavebná produkcia v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.)
Domáca stavebná produkcia v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.) | Zdroj: ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Pozitívny výhľad stavebníctva a jeho celkové zlepšenie sa nesie v kontexte všeobecného hospodárskeho rastu vo všetkých krajinách. Kladný vplyv majú aj niektoré odvetvové faktory. Najmä medzinárodné oživenie, cielené verejné investície do infraštruktúry ako klasické opatrenie fiškálnej politiky a veľkorysé stimuly na renováciu a modernizáciu budov.

Hodnota stavebnej produkcie v štátoch Euroconstructu by už v roku 2021 mala dosiahnuť na 1 740 miliárd eur. Významný medziročný skok o 5,6 percenta úplne vykryje celkovú stratu stavebných výkonov v náročnom roku 2020. V jednotlivých krajinách je však situácia veľmi odlišná.

Domáca stavebná produkcia podľa segmentov (mld. €)
Domáca stavebná produkcia podľa segmentov (mld. €) | Zdroj: ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Sedem z nich predkrízovú úroveň výrazne prekonalo, najvýraznejšie Taliansko. V šiestich sa objem v porovnaní s rokom 2019 takmer nezmenil, najväčší medzi nimi je britský stavebný trh. Zvyšných šesť krajín stále dobieha predkrízovú úroveň, z nich Francúzsko musí absorbovať až približne 10 percent negatívnu medzeru.

Nový krátkodobý výhľad v roku 2022 predvída dynamickejší vzostup až na úrovni 3,6 percenta a miernejší do 1,5 percenta v nasledujúcich dvoch rokoch. Rastúce ceny vstupov a nedostatok pracovníkov môžu na strane ponuky významne ovplyvniť tento pozitívny scenár. Pre dopyt je kľúčová výška verejných výdavkov a limity v podobe reforiem, ktorými je podmienené čerpanie finančných prostriedkov z plánu obnovy.

Prognózy

Priemerný ročný rast v rokoch 2022 až 2024 za 19 krajín Euroconstructu sa učupí pod 3 percentami v každom segmente. Najdynamickejšie inžinierske stavby sa vytiahnu na 2,8 percenta, nebytové budovy dosiahnu miernejších 2,5 percenta a najrobustnejšia bytová výstavba spomalí na 1,6 percenta. Udrží si však skoro polovičný podiel na celkových stavebných výkonoch.

Vďaka rýchlemu oživeniu vychádza v rokoch 2021 až 2023 priemerný ročný rast dynamickejší. Pre inžinierske stavby až 3,8 percenta, v bytovej výstavbe len nepatrne nižších 3,7 percenta a najpomalším nebytovým budovám na 3,2 percenta.

Rast stavebníctva podľa segmentov (%, b.c). Priemerná medziročná zmena v rokoch 2021-2023. Poznámka: Krajiny s rovnakým počtom bodov sú za sebou podľa abecedy.
Rast stavebníctva podľa segmentov (%, b.c). Priemerná medziročná zmena v rokoch 2021-2023. Poznámka: Krajiny s rovnakým počtom bodov sú za sebou podľa abecedy. | Zdroj: ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Rasty podľa segmentov v rokoch 2021 a 2023 sme transformovali na body odvíjajúce sa od poradia krajiny v príslušnom segmente. Nad 50 bodov dosiahli dva štáty, Veľká Británia a Taliansko. Nad 40 bodov dostalo Maďarsko, Španielsko a Írsko.

Maďarsko daňovými stimulmi podporuje nielen obnovu, ale aj výstavbu bytov. Nebytovým budovám prospieva rovnako vládna podpora renovácií, ako celková politická situácia, inžinierske stavby ženú ciele v oblasti životného prostredia a energetiky.

Slovensko dosiahlo sotva polovicu z priemerných 30 bodov a  na rozdiel od Maďarska je na chvoste. Tunajšie stavebníctvo predkrízovú úroveň ani do roku 2024 zrejme nedosiahne. Aj preto, že krajina ako jediná v Euroconstructe ráta s prudkým vzostupom investícií až v tomto a budúcom roku.

Stavebníctvo, ilustračná
Stavebníctvo, ilustračná | Zdroj: iStock

Naopak, v roku 2024 zasa očakáva ojedinelý a hlboký dvojciferný investičný pád. To súvisí najmä s dobiehaním čerpania eurofondov, ale na obzore je aj nový volebný cyklus. Svedčí to i o veľmi nerovnomernom vývoji verejných investícií do infraštruktúry, ktoré nedokážeme prioritizovať, koncepčne, kontinuálne a na celoštátnej úrovni plánovať, pripraviť ani financovať. Nielen stavebné podniky tým dlhodobo trpia.

Katarína Šebejová