Stavebníctvo, ilustračná

Za hospodársky rast Európy môže domáci dopyt. Impulz prišiel aj zo stavebníctva

Domácnosti míňajú úspory na vylepšenie príbytkov, štát na infraštruktúru.

Pri hodnotení makroekonomického vývoja odborníci Euroconstructu skonštatovali, že v roku 2020 jedine Nemecko obmedzilo hospodárske škody zapríčinené pandémiou. Napriek tomu prepad jeho HDP odhadovaný na úrovni 4,6 % bol historicky hlboký. Španielsko, Francúzsko a Taliansko zaplatili za pandémiu oveľa vyššiu daň v podobe hlbšieho pádu ekonomiky od 8 do 10 percent.

No oživenie, hoci aj rezkejšie, im nevrátilo HDP na úroveň spred pandémie. Celoročnú dynamiku rastu ekonomiky za vlaňajšok očakávajú okolo 6 percent. V Taliansku by to mohlo byť až 6,7 percent, odhaduje prognóza Európskej komisie.

HDP v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.)
HDP v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.) | ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Dopyt dvíhal HDP

Očakávaný rast HDP v roku 2021 za krajiny Euroconstructu vychádzal v prognóze z Verony na 5,1 percent. Následne by sa mal zvoľniť na 4,5 percenta, potom na 2 percentá a v roku 2024 len na 1,6 percent. Niektoré indikátory dávali nádej, že bude rýchlejší už v roku 2021. Úroveň spred pandémie však dosiahne až v roku 2022.

Domáci dopyt bol hlavnou hnacou silou v jednotlivých štátoch a stúpali obe jeho zložky, spotreba aj investície. Výrazný impulz prichádzal zo stavebného sektora a prispievali k nemu rôzne faktory. Najmä nízke náklady na externé financovanie, zvýšenie verejných výdavkov, stimulovanie renovácií a silnejší sklon k investíciám do obnovy bytov.

Investície - tvorba hrubého fixného kapitálu v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.)
Investície – tvorba hrubého fixného kapitálu v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.) | Zdroj: ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Rýchly rast v roku 2021 by mohli limitovať prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia covidu-19 v krajinách, ktoré agregovaný údaj najväčšmi ovplyvňujú. Očakávania nákupných manažérov v októbri naznačovali expanziu aj tendenciu k opatrnosti. Odrážali ťažkosti podnikov s dodávkami vstupov a obmedzenú výrobu v niektorých strategických odvetviach, ako je nemecký automobilový priemysel.

Investície - tvorba hrubého fixného kapitálu v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.)
Investície – tvorba hrubého fixného kapitálu v krajinách Euroconstructu, medziročná zmena (%, b.c.) | Zdroj: ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Deficit pracovníkov v stavebníctve

Trh práce absorboval vládne opatrenia súvisiace s pandémiou, konštatujú analytici Euroconstructu. Európske krajiny zvýšili dávky nezamestnaným a finančne podporili udržanie pracovných miest. Obmedzili tak prepúšťanie, lebo ochránili podniky pred konkurzom. Nárast ekonomicky neaktívnych ľudí bol však niekde predsa len vyšší než počet ochránených pracovných miest.

Postupne v dôsledku zrýchleného oživenia zaznamenali vlani viaceré ekonomiky deficit pracovníkov v niektorých odvetviach. K nim patrilo aj stavebníctvo. Výrazne sa ho dotkli obmedzenia pohybu pracovných síl ako obrana proti šíreniu pandémie, ktorá môže na trh práce negatívne vplývať dlhší čas.

Jednak v dôsledku straty pracovných zručností po prepustení ľudí, ale aj následkom vylúčenia či obmedzenia globálnych migračných tokov do európskych hospodárstiev. Ak by kríza zapríčinená pandémiou trvala dlhšie, mohla by mladým ľuďom ešte viac sťažiť vstup na trh práce.

HDP, stavebná produkcia a fixné investície za Euroconstruct (EC-19), zmena v % b. c.
HDP, stavebná produkcia a fixné investície za Euroconstruct (EC-19), zmena v % b. c. | ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Širšie využívanie práce na diaľku a rozsiahlejšia automatizácia, najmä vo výrobe, zasa môžu trvalo znížiť dopyt po niektorých pracovných miestach s nízkou pridanou hodnotou. Prehĺbili by tak nerovnosti v príjmoch.

Inflačné tlaky na globálnej úrovni krajiny Euroconstructu neobišli. Od decembra 2020 zvyšovali infláciu ceny energií. Následne ju ovplyvnili aj ceny potravín, vzostup nákladov na vstupy v dôsledku narušenia logistických reťazcov či otvorenie prevádzok v mnohých oblastiach služieb. Zároveň od vlani už neplatí dočasné zníženie DPH v Nemecku a inak boli načasované aj letné maloobchodné tržby.

HDP, stavebná produkcia a fixné investície v SR, zmena v % b. c.
HDP, stavebná produkcia a fixné investície v SR, zmena v % b. c. | ÚEOS člen skupiny Euroconstruct

Menili sa aj váhy v spotrebných košoch, lebo niektoré tovary sa v roku 2020 predávali obmedzene. Menová politika bánk ešte zostala uvoľnená a pomohla tak zachovať podporné podmienky dlhového financovania. Stredno- až dlhodobé inflačné očakávania zostávajú ukotvené na referenčnej hodnote okolo 2 percent aj podľa analytikov Európskej centrálnej banky.

Katarína Šebejová