Požiarna ochrana oceľového nosníka (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť alebo porušiť výklenkami, nikami alebo akýmikoľvek zmenšenými hrúbkami konštrukcie, ktorými by sa znížila požadovaná požiarna odolnosť.

06 | Vzdialenosť medzi vzperami

Vzepry z požiarnej sadrovláknitej dosky sa osadia po celej dĺžke oceľového nosníka v osovej vzdialenosti ≤ 500 mm na obidve strany nosníka.

06 | Vzdialenosť medzi vzperami
06 | Vzdialenosť medzi vzperami | Zdroj: James Hardie Europe

07 | Škárovacie lepidlo

Na hrany požiarnej sadrovláknitej dosky sa pomocou aplikačnej pištole nanesie škárovacie lepidlo.

07 | Škárovacie lepidlo
07 | Škárovacie lepidlo | Zdroj: James Hardie Europe

08 | Zlepenie dosiek

Na hranu vodorovnej dosky s naneseným škárovacím lepidlom sa pritlačí zvislá doska.

08 | Zlepenie dosiek
08 | Zlepenie dosiek | Zdroj: James Hardie Europe

09 | Pripevnenie sponami

Zvislá doska sa po nalepení na vodorovnú dosku na zabezpečenie vzájomnej priľnavosti pripevní sponami s rozmerom 30 × 10 × 1,5 mm.

09 | Pripevnenie sponami
09 | Pripevnenie sponami | Zdroj: James Hardie Europe

10 | Rozmiestnenie spôn

Prvá spona sa umiestni 25 mm od okraja dosky. Po celej dĺžke spony sa spony nastrieľajú vo vzájomnej osovej vzdialenosti ≤ 150 mm.

10 | Rozmiestnenie spôn
10 | Rozmiestnenie spôn | Zdroj: James Hardie Europe