PORR prríležitosť vyniknúť

Za viac ako 150 rokov pôsobenia na trhu v spoločnosti PORR vieme, že stavebníctvo stojí na ľuďoch. PORRians sú veľký a silný tím robotníkov a technicko-administratívnych pracovníkov, ktorí vynikajú svojou zručnosťou, odbornosťou, nasadením, spoľahlivosťou alebo kreativitou a najmä spoluprácou.

Na trhu je kľúčová agilita, synergia, strategické partnerstvá a otvorená a trpezlivá komunikácia. Posun k moderným technológiám, ale aj zmýšľaniu, ekologickej a spoločenskej zodpovednosti je samozrejmosťou. Považujeme za dôležité nezakrývať si oči, ale hovoriť otvorene o problémoch stavebníctva v našich špecifických podmienkach a hľadať konštruktívne riešenia.

V PORR sa zameriavame na výsledok. Medzi kľúčové faktory nášho úspechu patrí jasné pridelenie zodpovedností, rozvoj zamestnancov, štíhle flexibilné štruktúry, transparentné vedenie a rýchle rozhodovacie procesy. V našej firemnej DNA je päť princípov – spoľahlivosť, solidarita, uznanie, vášeň a priekopnícky duch.

Tretinu života strávime v práci. Čas, ktorý nám naši zamestnanci venujú, si vážime, a preto chceme, aby ho nielen využili na osobný rozvoj, ale si ho aj užili.

Formálne skostnatené štruktúry, ktoré nedovoľujú naozaj dobrým vyniknúť, nájdeš u väčšiny konkurencie. U nás majú príležitosť všetci nadšenci pre stavebníctvo s čerstvými nápadmi – ženy, muži, študenti, absolventi i cudzinci. Radi ti pomôžeme objaviť, kam by tvoja profesijná budúcnosť mohla smerovať. U nás dostaneš priestor vyniknúť.

Najdôležitejším projektom a kapitálom našej spoločnosti sú „PORRians“
Poďme spolu robiť veci PORRiadne. Poďme spolu stavať budúcnosť!

Zdroj: PR článok PORR s.r.o.