Pomocou aplikácie Doka AR-VR si môžete zobraziť na vybraných výkresoch 3D zobrazenie riešenia debniaceho systému.
Galéria(5)

Online služby a praktické aplikácie DOKA

Aplikácia Doka AR-VR - rozšírená a virtuálna realita s 3D modelmi | projektovanie debnenia online - Doka Tools | Doka e-shop | Concremote - sledovanie teploty a vývoja pevnosti betónu

Pomocou aplikácie Doka AR-VR si môžete zobraziť na vybraných výkresoch 3D zobrazenie riešenia debniaceho systému.
Vľavo – v časopise Doka Xpress fotka, na ktorej je AR marker. Vpravo – načítanie AR markera cez aplikáciu Doka AR-VR pomocou mobilu, ukáže sa produkt v 3D zobrazení.
Aplikácia Doka Tools obsahuje 5 samostatných aplikácií vhodných na praktické využitie na stavbe.
V Doka e-shope nájdete mnoho produktov často využívaných na stavbách za zvýhodnené ceny.
Systém Concremote ušetrí čas a náklady na vašej stavbe vďaka presným údajom o vývoji pevnosti betónu vo vašej konštrukcii.

Digitálne služby pre vyššiu produktivitu

Digitalizácia je trendom vo všetkých odvetviach a výnimkou nie je ani stavebníctvo. Digitálne služby sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou realizácie stavieb. Doka sa zameriava aj na digitálne riešenia a ponúka množstvo služieb a aplikácií, ktorých cieľom je zvýšenie produktivity na stavbách. Pre nás je nanajvýš dôležité vytváranie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov a optimalizácia stavebného procesu.

Aplikácia Doka AR-VR – rozšírená a virtuálna realita s 3D modelmi

Aplikácia Doka AR-VR umožňuje zákazníkom vidieť vybrané Doka-riešenia nielen v 2D zobrazení na výkresoch, ale aj prezeranie výkresov pomocou mobilu alebo tabletu ako 3D projekciu. Ďalšou možnosťou je umiestniť vybraný „virtuálny“ produkt do reálneho prostredia a pozrieť si ho detailne zblízka. Samozrejmosťou je priblíženie, vzdialenie a otáčanie sa okolo zobrazovaného produktu. Aplikácia umožňuje pozrieť si postupnú montáž vybraných debniacich systémov i 3D modely, s ktorými je možné pohybovať.

AR markery používame aj v našom časopise Doka Xpress, kde si môžete z obrázka označeného „AR“ načítať pomocou tejto aplikácie ďalší obsah, napríklad 3D model produktu, video alebo knižnicu fotiek.

Aplikáciu si môžete stiahnuť zadarmo na www.doka.com/ar-vr

Vľavo – v časopise Doka Xpress fotka, na ktorej je AR marker. Vpravo – načítanie AR markera cez aplikáciu Doka AR-VR pomocou mobilu, ukáže sa produkt v 3D zobrazení.
Vľavo – v časopise Doka Xpress fotka, na ktorej je AR marker. Vpravo – načítanie AR markera cez aplikáciu Doka AR-VR pomocou mobilu, ukáže sa produkt v 3D zobrazení. | Zdroj: DOKA Slovakia, debniaca technika

Doka Tools – projektovanie debnenia online

Aplikácia Doka-Tools je digitálny nástroj. Slúži na naprojektovanie debnenia jednoduchých zvislých a vodorovných konštrukcií, čiže stien a stropov, pričom sa automaticky vytvorí aj zoznam potrebných prvkov v pdf.

Ďalšou možnosťou je návrh vzdialeností nosníkov a stropných podpier pre systém Dokaflex podľa požiadaviek vašej stavebnej konštrukcie.

Ak si chcete vypočítať prípustnú rýchlosť betonáže (maximálny tlak čerstvého betónu), použite Doka-kalkulačku na výpočet tlaku čerstvého betónu.

https://utiposweb01.doka.com/dokatools/?language=sk

Aplikácia Doka Tools obsahuje 5 samostatných aplikácií vhodných na praktické využitie na stavbe.
Aplikácia Doka Tools obsahuje 5 samostatných aplikácií vhodných na praktické využitie na stavbe. | Zdroj: DOKA Slovakia, debniaca technika

Doka e-shop

V dnešnej dobe je úplne bežné nakupovanie cez internet. Platí to už čoraz viac aj pre náš sektor. Náš e-shop zriadený pred pár rokmi zaznamenáva postupný nárast objednávok. Vybrané produkty a príslušenstvo si môžete kúpiť za zvýhodnené ceny na www.shop.doka.com. Pravidelne pre vás pripravujeme zaujímavé predajné akcie.

V Doka e-shope nájdete mnoho produktov často využívaných na stavbách za zvýhodnené ceny.
V Doka e-shope nájdete mnoho produktov často využívaných na stavbách za zvýhodnené ceny. | Zdroj: DOKA Slovakia, debniaca technika

Concremote® – Monitorovanie teploty a vývoja pevnosti mladého betónu v reálnom čase

Systém monitorovania betónu Concremote® slúži na meranie vývoja pevnosti betónu v reálnom čase v konkrétnom konštrukčnom prvku (stropnej doske, stene, nosníku, pilieri, mostnej konštrukcii atď.). Tento inovatívny systém kombinuje metódu zrelosti betónu podľa de Vree a moderné mobilné komunikačné technológie.

Umožňuje používateľovi pripojenému on-line z ktoréhokoľvek miesta na svete robiť rozhodnutia na základe hodnôt nameraných priamo v konštrukcii. Stavebné tímy takto presne vedia, kedy môžu monolitickú konštrukciu bezpečne oddebniť, čím sa nielen zvyšuje bezpečnosť na stavbe, ale aj efektivita využitia systémového debnenia.

Ďalším využitím systému je meranie vývoja hydratačného tepla v masívnych stavebných konštrukciách s cieľom obmedziť vznik a veľkosť trhlín.

Concremote naviac dokáže spolupracovať s BIM (Building Information Modeling). Concremote obohacuje model BIM o významné informácie ohľadom vývoja pevnosti betónovej konštrukcie v reálnom čase a určuje aj optimálny čas oddebnenia.

Komplexnejšie informácie nájdete na https://www.doka.com/sk/news/news/SK-Concremote
Príklad z praxe: https://www.doka.com/sk/news/news/SK-Eurovea2-Concremote

Systém Concremote ušetrí čas a náklady na vašej stavbe vďaka presným údajom o vývoji pevnosti betónu vo vašej konštrukcii.
Systém Concremote ušetrí čas a náklady na vašej stavbe vďaka presným údajom o vývoji pevnosti betónu vo vašej konštrukcii. | Zdroj: DOKA Slovakia, debniaca technika

ZDROJ: PR článok spoločnosti DOKA Slovakia, debniaca technika s.r.o.