Zákazníci budú profitovať najmä zo služby komplexného digitálneho riadenia realizácie, ktorá zabezpečí transparentnosť, optimálnu koordináciu všetkých zdrojov a vyššiu ekonomickú efektívnosť každého lešenárskeho projektu.

Doka ponúkne aj lešenie

Spoločnost Doka uzavrela strategické partnerstvo so společnosťou AT-PAC, americkým výrobcem lešenárskych systémov. V budúcnosti tak bude Doka ponúkať nielen debnenie, ale aj lešenie.

Ponuka lešenia v portfóliu spoločnosti Doka neznamená, že pribudnú iba nové produkty. Pre spoločnosť Doka to znamená dodávať svojim zákazníkom komplexné riešenia spolu s doplnkovými službami, ako sú plánovanie nasadenia, školenie zákazníkov alebo iné potrebné služby. Všetky tieto kroky smerujú k tomu, aby použitie nových systémov bolo pre našich zákazníkov optimálne a nákladovo efektívne. Táto nová možnosť umožní dodávať lešenie a debnenie z jedného miesta.

Spojením dvoch silných hráčov, rakúskej spoločnosti Doka a americkej lešenárskej spoločnosti AT-PAC, sa vytvorilo silné globálne partnerstvo, ktoré kombinuje silu medzinárodných skúseností s profesionalitou v oblasti lešenia. Vďaka tomuto spojeniu bude Doka v najbližších rokoch pôsobiť ako dodávateľ komplexných riešení pre stavbu, a to v oblasti predaja a prenájmu debnenia i lešenia.

„Vďaka tomuto strategickému partnerstvu ponúkneme oveľa viac ako doteraz. Nejde len o zaradenie lešenia do nášho portfólia, ale predovšetkým o komplexné rozšírenie služieb pre našich zákazníkov a ich projekty“, hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Doka, Harald Ziebula.

Jeff Davis, generálny riaditeľ spoločnosti AT-PAC k tomu dodáva: „Spoločnosťou Doka sme získali silného partnera v stavebnom priemysle. Toto strategické partnerstvo znamená nielen to, že viac zákazníkov môže ťažiť z našich dlhoročných skúseností s lešením, ale hlavne zo skutočnosti, že všetkú podporu pre stavbu budú môcť získavať pohodlne z jedného zdroja.“

Strategické partnerstvo so spoločnosťou AT-PAC otvára pre spoločnosť Doka predtým nevyužité segmenty trhu.
Strategické partnerstvo so spoločnosťou AT-PAC otvára pre spoločnosť Doka predtým nevyužité segmenty trhu. | Zdroj: AT-PAC

Ringlock – viac než len lešenie

Lešenie Ringlock predstavuje kvalitný lešenársky koncept doplnený o digitálne technológie, ako sú plánovanie nasadenia, správa systému a kontrola v rámci nasadenia a skladovania. Pomocou digitálneho hospodárstva, s ktorým Ringlock pracuje, je zaistená transparentnosť všetkých procesov, optimálna koordinácia všetkých zdrojov a vyššia ekonomická efektívnosť.

Medzinárodná sieť spoločnosti Doka tiež umožňuje reagovať na individuálne požiadavky zákazníkov a miestne špecifiká.

Doka ponúknepre svojich zákazníkov technicky vyspelé lešenárske riešenia a profesionálne služby.
Doka ponúkne pre svojich zákazníkov technicky vyspelé lešenárske riešenia a profesionálne služby. | Zdroj: AT-PAC

Doka už nebude znamenať len debnenie. Ale aj lešenie.

Vďaka strategickému partnerstvu so spoločnosťou AT-PAC vstupuje spoločnosť Doka aj na medzinárodný trh s lešením. Ide o výrazný míľnik v stratégii spoločnosti Doka, pretože sa tým otvárajú doteraz nevyužité segmenty trhu. Harald Ziebula, generálny riaditeľ spoločnosti Doka, konštatuje: „Možnosť ponúkať lešenie spolu s debnením dokonale dopĺňa naše Doka služby a zároveň je ďalším významným pilierom našej firemnej stratégie. Nová oblasť podnikania otvára spoločnosti Doka nové príležitosti na jej ďalší rast a rozvoj.“

www.doka.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.