Úspešné projekty si vyžadujú skúsenosti. Pozrite sa aké a kto ich má

AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od 19.6.2003. Aj vďaka stále rastúcemu dopytu po službách, ktoré poskytujeme a po odborníkoch z oblasti nielen podzemného staviteľstva, sa firma neustále rozrastala a dnes v nej pracuje viac ako 70 zamestnancov.

Tvoria ju skúsení a odborne vzdelaní pracovníci, ktorí dokážu uspokojiť aj náročného zákazníka a vyriešiť väčšinu problémov spojených s projektovaním a dozorovaním jednotlivých druhov stavieb.

Hoci naše sesterské firmy zo skupiny AMBERG sa špecializujú takmer výlučne na projektovanie a dozorovanie tunelov a iných podzemných stavieb, zameranie AMBERG Engineering na Slovensku je podstatne širšie a pokrýva celé spektrum či už pozemných alebo inžinierskych stavieb. V roku 2004 sme začali úspešne písať našu históriu v oblasti geotechnického a stavebného dozoru.

Zdroj: AMBERG Engineering Slovakia

Bolo to na stavbe bratislavského tunela Sitina. V súčasnosti sme v dozorovaní dopravných a vodohospodárskych stavieb lídrom na slovenskom trhu. Medzi najznámejšie stavby z dopravnej infraštruktúry patrí diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce s tunelom Bôrik, Jánovce – Jablonov s tunelom Šibenik, Jablonov – Studenec, diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov), resp. modernizácia železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša.

V súčasnosti je naša dcérska spoločnosť AE DOZORING, s.r.o. lídrom združenia na stavebný dozor diaľnice D1 Prešov, západ – juh s tunelom Prešov odovzdanej do užívania koncom roka 2021. Uvediem aj tri príklady z dozorovania vodohospodárskych stavieb: ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, resp. Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, resp. Stredných Kysúc.

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce.

Lepšie sa snáď ani nedá charakterizovať krédo firmy AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. o čom svedčí aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov. O tom, že spoločnosť sa dynamicky rozvíja svedčí aj tá skutočnosť, že v roku 2009 sme sa rozhodli plnohodnotne vstúpiť na trh projekcie, čo sa nám aj úspešne podarilo.

Preto bolo potrebné v roku 2010 vytvoriť novú organizačnú štruktúru. Spoločnosť tvoria dve divízie, a to Divízia projekcie a inžinieringu a Divízia stavebného dozoru, pričom projekciu pokrýva okrem Bratislavy aj stredisko v Košiciach, v Banskej Bystrici a pracoviská v Žiline a Prešove.

Zdroj: AMBERG Engineering Slovakia

Z významných projektov by som rád spomenul realizačnú dokumentáciu pre zhotoviteľa v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, žltá kniha diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, rozšírenie diaľnice D1 pri Bratislave na 8-pruh, resp. realizačnú dokumentáciu pre zhotoviteľa nevydareného tunela Višňové.

V roku 2015 sme odovzdali investorovi projektovú dokumentáciu najdlhšieho bulharského diaľničného tunela Kresna s dĺžkou 15,5 km. Záslužnú a priekopnícku úlohu sme na seba prevzali tým, že sme sa v minulosti rozhodli vypracovať chýbajúce technické predpisy potrebné na bezproblémové projektovanie, výstavbu a prevádzku tunelov na Slovensku.

Čo dodať na záver? Ako každá spoločnosť aj my pociťujeme nedostatok kvalifikovaných a pre projektovanie a dozorovanie stavieb zapálených ľudí. Možno je to dané tým, že práca v projekcii alebo priamo na stavbe v pozícii dozora nie je jednoduchá.

Naopak, je veľmi zodpovedná a vyžaduje si celého človeka. Som rád, že v spoločnosti AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. pracujú práve takýto ľudia. Za všetko čo sme spoločne za predchádzajúcich 19 rokov dokázali by som im rád poďakoval.

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

Zdroj: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.