mageba preberá vedúcu pozíciu v európskej certifikácii jednoprofilových mostných dilatačných záverov (MDZ)

mageba je hrdá na to, že je prvou spoločnosťou na svete, ktorej bolo udelené Európske technické osvedčene (ETA) pre jednoprofilové mostné dilatačné závery (MDZ).

Získanie celoeurópskej certifikácie pre MDZ je náročný proces, vyžadujúci roky úsilia a veľa investícií, pretože je teraz oveľa obsiahlejší ako pred prepracovaním európskej smernice z roku 2020.

Ale aj napriek tomu súčasná úroveň posudzovania MDZ výrazne prevyšuje akúkoľvek inú národnú špecifikáciu pre MDZ v Európe alebo na medzinárodnej úrovni.

Úsilie o dosiahnutie rozšírenej špecifikácie produktu v celej Európe v súvislosti s MDZ malo doteraz nejednotné výsledky, čo v minulosti viedlo k pravidelným úpravám schvaľovania, ktoré musia výrobcovia ako mageba vždy brať do úvahy.

V roku 2013 vydala Európska organizácia pre technické posudzovanie (EOTA) smernicu pre Európske technické osvedčenie ETAG 032 Dilatačné závery pre cestné mosty ako základ pre výrobcov MDZ na získanie európskeho technického osvedčenia. V polovici roku 2013 však nariadenie o stavebných výrobkoch zaviedlo proces Európskeho technického osvedčenia a ETAG 032 bol nahradený súborom Európskych hodnotiacich dokumentov (EAD) na získanie Európskeho technického posúdenia (ETA).

Tieto EAD poskytujú komplexnejšiu špecifikáciu pre technické posudzovanie MDZ a pripravujú pôdu pre udelenie ETA pre viaceré typy MDZ. Táto nová úroveň posudzovania výrazne prevyšuje akékoľvek iné požiadavky v Európe alebo na celosvetovej úrovni. Hlavne vo vzťahu k veľmi náročnému a špecifickému testovaniu v teréne a laboratóriách.

Napríklad skúšky prejazdom s použitím reálnych vozidiel na konkrétnych skúšobných vzorkách MDZ so štatistickým vyhodnotením nameraných údajov slúžia ako realizovateľný základ na posúdenie dynamického správania a únavového návrhu skúšaného MDZ.

Medzi ďalšie príklady patrí únavové testovanie a test opotrebovania komponentov a podsystémov na hodnotenie odolnosti proti únave, životnosti a kinematický test v plnom rozsahu na preukázanie pohybovej kapacity.

Proces posudzovania a schvaľovania si vyžaduje odborné znalosti a nezávislosť testovacích inštitúcií, kontrolórov, orgánov
Proces posudzovania a schvaľovania si vyžaduje odborné znalosti a nezávislosť testovacích inštitúcií, kontrolórov, orgánov technického posudzovania a certifikačných orgánov – ako je tu uvedené pri posudzovaní dilatačných záverov TENSA® Type RS HP v roku 2021. | Zdroj: mageba

V spoločnosti mageba vítame tento nový vývoj ako objektívnejší základ na hodnotenie výkonu a životnosti MDZ, pričom uznávame, že závery budú oveľa robustnejšie a odolnejšie ako tie, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali akýmkoľvek iným široko používaným normám. Vyššie štandardy sú prospešné pre spoločnosť z ekonomického aj environmentálneho hľadiska.

Minimalizujú údržbu MDZ, práce na ich výmene, ako aj prerušenia alebo obmedzenia premávky na mostoch. Takže všetko, čo zlepšuje kvalitu a životnosť MDZ, by malo byť vo všeobecnosti vysoko žiadané a pre výrobcu, ako je mageba, ktorý sa už desaťročia zameriava na inovácie, kvalitu a testovanie, je tento nový režim hodnotenia a schvaľovania ďalšou príležitosťou, ako sa odlíšiť od ostatných dodávateľov, pre ktorých bude splnenie nových požiadaviek oveľa náročnejšie.

Pokračujúce investície do udržania súčasnej vysokej technickej úrovne našich záverov spolu s vyvíjajúcimi sa – a veľmi náročnými – európskymi špecifikáciami na získanie celoeurópskeho ETA na dizajn a výrobu dilatačných MDZ udržia magebu v nasledujúcich rokoch na čele tejto oblasti.

V súčasnosti je mageba v popredí snahy o prijatie nového systému a jeho použitie na získanie nových certifikácií. mageba už predtým získala Európske technické osvedčenia pre svoje vysokokvalitné produkty. Konkrétne pre hrncové ložiská RESTON®POT HP a TENSA®POLYFLEX®ADVANCED PU zálievkové MDZ  a v roku 2017 bola mageba úspešná v získaní ETA osvedčenia pre jednoprofilové MDZ typu TENSA®GRIP Type RS.

Teraz sa mageba Group a zároveň aj mageba Slovakia, s. r. o., môže popýšiť ďalším úspechom, a to novou certifikáciou svojho MDZ (s tesniacim profilom tzv. nosového typu) TENSA®GRIP Type RS-HP  – čo je jeden z jej najpoužívanejších jednoprofilových záverov pre asfaltové alebo aj betónové vozovky.

Sme na tento úspech obzvlášť hrdí, pretože ide o prvú takúto certifikáciu MDZ tohto typu na trhu a poukazuje na to, ako si mageba udržiava svoju pozíciu na čele odvetvia.

Zdroj: PR článok mageba Slovakia s.r.o.