Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

PR Foto 2
Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Už vyše sedemnásť rokov sa spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. Hoci švajčiarska skupina Amberg, ktorej sme súčasťou sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou, patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti.

Lepšie sa snáď ani nedá charakterizovať krédo firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. V roku 2004 sme začali úspešne písať našu históriu v oblasti geotechnického a stavebného dozoru. Bolo to na stavbe tunela Sitina, na diaľničnom úseku D2 Lamačská cesta – Staré Grunty.

V súčasnosti sme v oblasti riadenia a dozorovania dopravných a vodohospodárskych stavieb lídrom na slovenskom trhu. Je pre nás cťou a potešením konštatovať, že naši pracovníci sa v rámci výkonu stavebno-technického dozoru investora podieľali na takých významných projektoch akými bezpochyby sú úseky diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce s tunelom Bôrik, Jánovce – Jablonov s tunelom Šibeník, Jablonov – Studenec, či úsek Žarnovica – Šášovské Podhradie na rýchlostnej ceste R1.

PR Foto 4
Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Teší nás, že v súčasnosti výstavba diaľničnej siete opäť napreduje, a to napríklad na D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh, či medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou, na ktorých naši odborníci, či už zo spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. alebo jej dcérskej firmy AE DOZORING, s.r.o. zabezpečujú výkon stavebného dozoru.

V rámci vodohospodárskych stavieb sme dozorovali viacero veľmi významných projektov, medzi ktoré patrili napríklad ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, Horných Kysúc, resp. ČOV v Spišskej Novej Vsi, stavba kanalizácie a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače, či ČOV Kežmarok a mnoho ďalších. V súčasnosti vykonávame stavebný dozor na Odkanalizovaní Stredných Kysúc.

PR Foto 6
Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

O tom, že sa naša spoločnosť sa dynamicky rozvíjala svedčí aj tá skutočnosť, že v roku 2009 sme sa rozhodli plnohodnotne vstúpiť aj na trh projekcie dopravných a pozemných stavieb, čo sa nám aj úspešne podarilo. Preto bolo potrebné v roku 2010 vytvoriť novú organizačnú štruktúru spoločnosti s dvomi divíziami, a to Divíziou projekcie a inžinieringu a Divíziou stavebného dozoru.

Projekciu a inžiniering sme rozšírili o stredisko v Košiciach a pracovisko v Žiline a v roku 2016 aj v Banskej Bystrici. K spokojnosti rôznych zákazníkov sme zrealizovali množstvo veľkých i menších projektov, z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí diaľnica D1 Bratislava – Senec a jej rozšírenie na 8-pruh, rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška, R4 v okolí Prešova s tunelmi Bikoš a Okruhliak alebo viacero úsekov ciest I. a II. triedy.

PR Foto 8
Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

V súčasnej dobe svoje kapacity zameriavame na projektovanie stavby D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, kde pre konzorcium realizačných firiem plníme úlohy generálneho projektanta stavby v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá kniha, vrátane inžinieringu.

Trochu neskôr, ale rovnako úspešne sa nám podarilo etablovať aj na trhu pozemných stavieb. Spomenul by som iba 2 projekty, a to realizačný projekt obytného súboru Kolísky alebo stavebný dozor Obytného súboru Park Anička v Košiciach, ktorý sa stal jednou zo Stavieb roka.

Komplexný prehľad o našich aktivitách, ako aj zrealizovaných prácach poskytuje oficiálna stránka našej spoločnosti www.amberg.sk, na ktorej sú uvedené aj naše zahraničné projekty realizované či už v Čechách, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Nemecku alebo v Bulharsku.

PR Foto 3
PR Foto 3 | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Práca v projekcii alebo priamo na stavbe v pozícii dozora nie je jednoduchá. Naopak, je veľmi zodpovedná a vyžaduje si celého človeka. Sme radi, že spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. v súčasnosti interne zamestnáva viac ako 70 takýchto špecialistov. Tvoria ju všetko skúsení pracovníci, ktorí už dokázali, že sú schopní k plnej spokojnosti zákazníka vyriešiť aj tie najnáročnejšie problémy spojené s projektovaním, inžinieringom, dozorovaním a riadením takmer všetkých druhov stavieb.

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 593 082 61
www.amberg.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.