IMG 20210902 093918 01

Dokončili Tunel Prešov

Divízia 5 spoločnosti Metrostav ukončila výstavbu a postupne odovzdáva koncovému objednávateľovi tretí najdlhší diaľničný tunel v Slovenskej republike. Tunel Prešov v celkovej dĺžke 2,2 kilometra s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr je súčasťou diaľničného obchvatu mesta Prešov.

Spoločnosť Metrostav dokončila svoju časť prác v zmluvne dohodnutom termíne aj napriek komplikáciám, ktoré stavbu sprevádzali.

Celý diaľničný úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh, dlhý 7,87 kilometra budovalo združenie firiem Eurovia a Metrostav, a. s. spolu s Doprastavom. Motoristom bude odovzdaný do užívania ešte tento rok.

IMG 20210902 092038 01 01
Zdroj: Metrostav

Vysoká kvalita stavby

Spoločnosť Metrostav dokončila podstatnú časť stavebných prác podľa plánu už koncom roka 2020. Súčasťou prác, ktoré spoločnosť Metrostav ďalej zaisťovala bola aj výstavba novej prevádzkovej budovy Strediska správy a údržby diaľnice, ktoré bude nepretržite zabezpečovať chod 7,8 km dlhého úseku diaľnice Prešov, západ – Prešov, juh.

V budúcnosti sa počíta, že z tohto miesta bude riadená aj doprava na diaľniciach a rýchlostných cestách vrátane tunelov v celej východnej časti krajiny.

Nakoniec Metrostav realizoval výstavbu východnej a západnej technologickej centrály pri tuneli Prešov, ktoré majú na starosti obsluhu a zázemie pre technologické zariadenia.

IMG 20210902 094851 01
Zdroj: Metrostav

V tomto roku sa realizátor sústredil na drobné dokončovacie práce, montáž koncových zariadení na technologických objektoch vrátane oživovania jednotlivých systémov, ktoré boli zavŕšené funkčnými skúškami prevádzky tunela.

Stavbu od začiatku komplikovali viaceré neočakávané prekážky, ktoré sa však podarilo úspešne zvládnuť.

Medzi najzásadnejšie patrili rozdielne geotechnické podmienky oproti pôvodnému predpokladu, personálne výzvy v súvislosti s koronakrízou, ako aj legislatívne zmeny v oblasti navrhovania a zabezpečovania požiarnobezpečnostných riešení v tuneloch, ktoré musel realizátor zapracovať ešte počas výstavby.

„Výzvy, s ktorými sme sa v priebehu výstavby museli vysporiadať sa podarilo zvládnuť a tunel sme odovzdali investorovi v súlade so zmluvou,“ hovorí Tomáš Daneš, riaditeľ výstavby za spoločnosť Metrostav.

IMG 20210902 102347
Zdroj: Metrostav

Tunel Prešov sa môže pochváliť mimoriadnou kvalitou zhotovenia podľa najnovších noriem a predpisov, pričom využíva najmodernejšie technológie. celkovú kvalitu diela pred jeho uvedením do riadnej prevádzky úspešne preverili komplexné skúšky.

„Stavba Tunela Prešov je výnimočná tým, že sa nám podarilo dodať stavbu v požadovanej kvalite a pritom dodržať kľúčové postupové termíny aj napriek neočakávaným komplikáciám. Za týmto úspechom stojí najmä včasné riešenie vzniknutých problémov a vynikajúca spolupráci stavebnej zložky a projekčného tímu,“ uzatvára Tomáš Daneš.

IMG 20210902 102434 01 01
Zdroj: Metrostav

Spoločnosti Metrostav sa podarilo dokončiť túto významnú stavbu v riadnom termíne aj vďaka partnerskému prístupu a súčinnosti na strane objednávateľa – Národnej diaľničnej spoločnosti – a stavebného dozoru, ktorým bolo Združenie spoločností Amberg – AE dozoring, Bung a Infram SK.

IMG 20210928 114920 01
Zdroj: Metrostav

www.metrostav.cz