ASB Články na tému

Metrostav

Pracovníci divízie 6 a divízie 1 spoločnosti Metrostav pomohli premeniť časť bývalého pivovaru na múzeum. Obnova historického pivovaru v Českom Krumlove si vyžadovala skúsenosť a trpezlivý prístup.

Známy pražský obchodný dom zo 70. rokov prejde rozsiahlou obnovou, svoj jedinečný vzhľad si však zachová. Modernizáciu realizuje spoločnosť Metrostav, pričom na prestavbe sa podieľajú aj autori pôvodného návrhu. Ak budú práce postupovať podľa plánu, návštevníci by si v obnovenom Máji mohli nakúpiť už na začiatku budúceho roka.

Metrostav Norge AS razí cestný tunel medzi dvomi faerskými dedinkami. Ide o historicky prvú zákazku tejto spoločnosti na území Faerských ostrovov. Samotné razenie tunela by malo trvať 33 týždňov. Práce sťažuje nepredvídateľné počasie ale aj ovce.

Jeden z najväčších riečnych dopravných projektov v Európskej únii – modernizácia vodného diela Gabčíkovo – prebieha už piaty rok. Divízia 8 spoločnosti Metrostav aktuálne pracuje na odstránení závažnej statickej poruchy, ktorá bola zistená dodatočne, počas modernizácie a inovácie ľavej komory. K odovzdaniu diela sa pristúpi až po ukončení prvých dvoch etáp statických sanácií a úspešnom uvedení ľavej komory do prevádzky.

Divízia 8 spoločnosti Metrostav stavia prvé projekty tzv. small business unit na Slovensku. Druhá etapa Squarebizz Business Center Bory bude odovzdaná začiatkom marca 2023. Po jej dokončení ponúkne nájomcom 30 000 m² retailovej plochy v štandarde A v siedmich predajno-výstavných objektoch.

Vynovené priestory Ateliéru Jana Zajíce v Prahe privítali po letných prázdninách nových študentov Akadémie výtvarného umenia. Komplexnou rekonštrukciou sa podarilo nielen zvýšiť kvalitu vnútorných priestorov, ale súčasne maximalizovať energetickú úspornosť budovy a zároveň znížiť náklady na jej prevádzku.

Divízia 8 spoločnosti Metrostav dočasne preruší práce na modernizácii ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo pred záverečnou fázou – funkčnými skúškami. Práce na uvedení komory do prevádzky budú pokračovať po odstránení závažnej statickej poruchy, ktorá ohrozuje bezpečnú prevádzku vodného diela.