ASB Články na tému

tunel Prešov

Budovanie cestnej infraštruktúry na Slovensku je kolektívnym dielom so spoločným cieľom vytvoriť sieť ciest a tunelov, po ktorých bezpečne a bez zdržaní dorazíme do cieľa. Spoločnosť DELTECH, a. s., je ako dodávateľ elektrotechnológií zapojená do budovania dopravnej infraštruktúry u nás už 17 rokov, pričom nami inštalované technológie dohliadajú na bezpečnosť viac ako 70 000 áut denne v piatich tuneloch.

Divízia 5 spoločnosti Metrostav ukončila výstavbu a postupne odovzdáva koncovému objednávateľovi tretí najdlhší diaľničný tunel v Slovenskej republike. Tunel Prešov v celkovej dĺžke 2,2 kilometra s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr je súčasťou diaľničného obchvatu mesta Prešov.

Práce na výstavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ -– Prešov, juh napredujú podľa plánu. Spoločnosť Metrostav plánuje dokončiť väčšinu stavebných prác do konca roka.

Stavebné práce na západnom diaľničnom obchvate mesta Prešov sú v plnom prúde. Súčasťou tejto rozsiahlej dopravnej stavby sú aj dve rúry rovnomenného tunela. Každá má dĺžku presahujúcu 2 km, navzájom sú prepojené ôsmimi prepojeniami. Tunel sa začal raziť v júni minulého roka, práce realizuje spoločnosť Metrostav, a. s., v spolupráci s firmou TuCon, a. s.