Video: inovovaná a modernizovaná pravá plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo

Spoločnosť Metrostav, a. s., divízia 8 úspešne ukončila práce na modernizácii pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo. Pozrite sa spolu s nami na to, ako vyzerá pravá plavebná komora po svojej obnove.

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava