Aktuálne z prebiehajúcej modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

V súčasnosti dokončuje Metrostav a.s., divízia 8, druhú etapu projektu, ktorou je modernizácia pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo.

Momentálne prebieha proces uvádzania do prevádzky a zároveň sa ešte optimalizuje riadiaci systém. Súčasťou dokončovacích prác bolo aj meranie a testovanie tesnosti a priehybov konštrukcie počas napúšťania pomocou osadených geodetických bodov.

Dynamická ochrana so záchytnou sieťou na zamedzenie nárazu plavidla do konštrukcie mosta nad dolným zhlavím
Dynamická ochrana so záchytnou sieťou na zamedzenie nárazu plavidla do konštrukcie mosta nad dolným zhlavím | Zdroj: časopis Vodní cesty a plavba

Napr. pri dolných vrátach bolo vykonané meranie priehybu oceľových konštrukcií a to tak, že vždy po dvoch metroch napustenia až do plnej komory boli na určených bodoch merané hodnoty, ktoré boli následne vyhodnotené a porovnané s výpočtom a požiadavkami projektanta.

Dolné zhlavie – nové dolné vráta a modifikovaná konštrukcia dynamických ochrán
Dolné zhlavie – nové dolné vráta a modifikovaná konštrukcia dynamických ochrán | Zdroj: časopis Vodní cesty a plavba

Toto meranie ďalej pokračovalo pri ustálenej hladine každú pol hodinu po dobu nasledujúcich dvoch hodín. V rámci komplexných skúšok sa tiež testoval systém riadenia ovládania vrát, napúšťania a vypúšťania v rôznych režimoch, automaticky, poloautomaticky či manuálne.

Pohľad z výklenku ovládacej páky na dolné vráta
Pohľad z výklenku ovládacej páky na dolné vráta | Zdroj: časopis Vodní cesty a plavba

Súčasťou náročného testovania bolo aj overenie neplavebných režimov, ako je režim hate cez horné vráta, záskoková klapka alebo náhrada prietoku za vodnú elektráreň.

Dolné vráta - vnútorné zvislé steny vrát s otvormi
Dolné vráta – vnútorné zvislé steny vrát s otvormi | Zdroj: časopis Vodní cesty a plavba

Predpoklad začatia prác na ľavej plavebnej komore je v novembri tohto roka po odovzdaní pripraveného staveniska, tj. suchého doku, kedy sa rozbehnú naplno demontáže oceľových konštrukcií, technológií a búracie práce.

Zaťažkávacia skúška záskokovej klapky v prevádzke režimu hate
Zaťažkávacia skúška záskokovej klapky v prevádzke režimu hate | Zdroj: časopis Vodní cesty a plavba
Plavebná komora v režime záskokovej klapky ako náhrada horných vrát
Plavebná komora v režime záskokovej klapky ako náhrada horných vrát | Zdroj: časopis Vodní cesty a plavba
Vznik víru v plavebnej komore pri režime náhrady prietoku za vodnú elektráreň
Vznik víru v plavebnej komore pri režime náhrady prietoku za vodnú elektráreň | Zdroj: časopis Vodní cesty a plavba

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava