Prevádzka v inovovanej a modernizovanej pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo je spustená

Spoločnosť Metrostav, a. s., divízia 8 dokončila zásadný míľnik modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky prechádza pravá plavebná komora do riadneho prevádzkového režimu.

Metrostav dokončil modernizáciu pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo.

„Skúšobnú prevádzku sme úspešne ukončili koncom októbra. Následne prešla pravá komora do ostrej prevádzky a bola do nej presmerovaná plavba z ľavej komory. Postupne sa pripravujeme na spustenie prác na ľavej komore, t. j. vytvorenie suchého doku, demontáže oceľových konštrukcií, technológií a búracie práce,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu, o aktuálnom priebehu stavebných prác na obnove plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.

Plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu.
Plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu. | Zdroj: Metrostav

Neočakávané okolnosti zbrzdili postup prác

Pracovníci spoločnosti Metrostav sa počas realizácie museli vysporiadať s výzvami, ktoré mali nezanedbateľný vplyv na postup prác, a teda aj na posun odovzdania diela oproti pôvodne plánovanému termínu. Prvé neočakávané komplikácie sa objavili pri zistení nepredvídateľných fyzických podmienok v priebehu realizácie.

„Ide o stavbu, ktorú nemožno porovnávať s inými stavbami a navyše ide o rekonštrukciu – rekonštrukcie celkovo sú aj v pozemnom staviteľstve veľmi náročné. Je len ťažko predvídateľné, čo sa po odhalení konštrukcií objaví. Samotné dielo bolo výzvou. Všetky práce na ňom sú také unikátne a jedinečné, že ani ľudia, ktorí sú tridsať rokov na stavbe, to nezažili,“ pokračuje Radek Liška.

Cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo sa preplaví v priemere 15 000 lodí ročne.
Cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo sa preplaví v priemere 15 000 lodí ročne. | Zdroj: Metrostav

Situáciu zásadne skomplikovala aj pandémia COVID-19 spôsobená novým koronavírusom. Českí pracovníci boli odvolaní späť do Českej republiky a realizátor bol nútený pokryť stavbu len miestnymi pracovníkmi. V neposlednom rade mali vplyv na postup prác aj predĺžené termíny dodávok materiálu, čo jednoznačne súviselo práve so spomínanou pandémiou.

Počas záťažovej skúšky dynamických ochrán sa otestovala záchytná sieť pre plavidlá.
Počas záťažovej skúšky dynamických ochrán sa otestovala záchytná sieť pre plavidlá. | Zdroj: Metrostav

Dôsledne odskúšaná vodná stavba

Kvalitu modernizovanej pravej plavebnej komory pred jej uvedením do riadnej prevádzky preverili funkčné skúšky nasledované komplexnými skúškami a boli ukončené skúšobnou prevádzkou. Celý proces skúšania prebiehal niekoľko mesiacov. „Najvýznamnejším momentom pre nás ako realizačnú firmu bolo prvé zaplavenie komory, počas ktorého sa preukázala funkčnosť a tesnosť konštrukcií. Zaplavenie komory bol okamih, keď sme si povedali, že konečne môžeme postúpiť do fázy skúšania a ukončenia vlastnej realizácie,“ spomína si Radek Liška.

V poslednej fáze procesu uvádzania do prevádzky sa ešte optimalizoval

riadiaci systém. V rámci komplexných skúšok sa tiež testoval systém riadenia ovládania vrát, napúšťania a vypúšťania v rôznych režimoch, automaticky, poloautomaticky či manuálne. Súčasťou náročného testovania bolo aj overenie neplavebných režimov, ako sú režim hate cez horné vráta, záskoková klapka alebo náhrada prietoku za vodnú elektráreň. Práce budú pokračovať na ľavej komore po odovzdaní pripraveného staveniska, t. j. suchého doku.

www.metrostav.cz

Modernizácia plavebných komôr VD Gabčíkovo
Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii. Generálnym dodávateľom stavebných prác a projektovej dokumentácie je spoločnosť Metrostav. Projekt zahŕňa postupnú kompletnú modernizáciu technologických častí oboch plavebných komôr – výmenu horných a dolných vrát, plniacich a prázdniacich systémov, dynamickej ochrany horných a dolných zhlaví plavebných komôr, hydraulických systémov ovládania a riadiaceho systému. Sanáciou prejdú aj betónové časti a podložie diela. Modernizuje sa za plnej prevádzky vodnej stavby.

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava