Partneri sekcie:

Spojenie ocele a betónu je efektívnym riešením pre realizáciu parkovacích domov

Parkhaus am Klinikum, Bad Hersfeld, Nemecko
Zdroj: Peikko Slovakia, s. r. o. 

Vhodné riešenie na návrh a výstavbu parkovacích plôch predstavujú spriahnuté stavebné konštrukcie vytvorené z oceľových nosníkov a stĺpov, ktoré sa po zmontovaní zalievajú betónom.

Parkovanie sa stáva jedným z najväčších problémov statickej dopravy a to nielen na mestských sídliskách, ale aj v zónach administratívy, obchodu a služieb. Všetky dopravné prostriedky si vyžadujú miesta na zaparkovanie, keďže na nich trávia až 90 % celkového času. Na jednu domácnosť dnes v mnohých prípadoch pripadajú aj viac ako dva osobné automobily.

To má za následok nedostatok parkovacích miest, ktorý sa už pre mnohé samosprávy stáva prioritným problémom vyžadujúcim si rýchle a efektívne riešenie. Parkoviská v zastavaných oblastiach musia spĺňať potreby užívateľov, prevádzkovateľov aj samotných miest a obcí, pričom by mali byť zmysluplné, ekonomicky efektívne a zároveň trvalo udržateľné.

Pri rozširovaní kapacít na bezpečné a úsporné „odloženie“ dopravných prostriedkov rastie význam špeciálnych stavebných konštrukcií, ktoré dostupný priestor umožnia efektívne využiť na zaparkovanie maximálneho možného počtu automobilov. Či už je to parkovanie v podzemí novostavieb určených pre administratívu alebo na bývanie, na strechách budov či v dedikovaných parkovacích domoch, všade platí požiadavka na čo najefektívnejšie využitie plochy.

Každý stĺp v návrhu konštrukcie zaberie najmenej jedno parkovacie miesto na každom podlaží. Investor si dokáže rýchlo spočítať, čo to znamená pre ekonomiku celého projektu. Z pohľadu užívateľa sú prebytočné stĺpy na parkoviskách takisto problémom, keďže komplikujú vjazd a výjazd na parkovacie miesta a obmedzujú pohodlie pri vystupovaní z auta či vykladaní nákupov.

Okrem počtu parkovacích miest je potrebné pri výbere vhodného konštrukčného systému prihliadať aj na zvyšujúce sa nároky na požiarnu ochranu, najmä v podzemných garážach. Je potrebné dbať aj na návrh bezbariérových riešení. Jednou z odpovedí na všetky tieto výzvy sú spriahnuté stavebné konštrukcie vytvorené z oceľových nosníkov a stĺpov, ktoré sa po zmontovaní zalievajú betónom.

Dajú sa použiť v podzemných parkoviskách, v parkovacích domoch aj na strechách či terasách určených na parkovanie. Z hľadiska statika kombinujú všetky výhody ocele a betónu, z hľadiska stavebníka umožňujú rýchlu a efektívnu manipuláciu a montáž, z hľadiska investora zásadným spôsobom zrýchľujú proces výstavby a z hľadiska užívateľa prinášajú otvorené priestory, v ktorých sa bezproblémovo parkuje.

Spojenie ocele a betónu

Vertikálne prvky konštrukcie – teda spriahnuté stĺpy – sú postavené mimo parkovacích plôch a vozoviek. Rozpon nosných prvkov môže byť vďaka využitiu spriahnutých nosníkov v kombinácii s vhodnou stropnou konštrukciou podstatne vyšší ako pri klasickom type výstavby. Oceľové nosníky zároveň umožňujú inštaláciu stropných systémov tak, že po dokončení nezasahujú do svetlej výšky jednotlivých podlaží žiadne prievlaky, nosníky sú „skryté“ v strope.

Vďaka nízkej konštrukčnej výške jednotlivých podlaží sa vďaka týmto nosníkom znižuje o približne 12 % aj celková výška budovy, čo je výhodné pri obmedzeniach vyplývajúcich napríklad z územného plánu. Optimálny pomer medzi vytvorenou plochou a skutočnou úžitkovou plochou na parkovanie sa dosahuje bezprievlakovým a bezkonzolovým uložením spriahnutých nosníkov na úrovni stropu na podperách.

Na spriahnuté obvodové nosníky možno upevniť akýkoľvek variant obvodového plášťa. Požiadavky na protipožiarnu ochranu sa dajú konštrukčne riešiť a integrovať do nosníkov a spriahnutých stĺpov už počas ich výroby. Veľkou výhodou tohto riešenia, ktoré predstavuje spojenie ocele a betónu, je možnosť vytvárať veľké rozpätia a vďaka tomu navrhovať otvorený priestor.

IKEA Parkovací dom, Bratislava
IKEA Parkovací dom, Bratislava | Zdroj: Peikko Slovakia, s. r. o. 

IKEA Parkovací dom, Bratislava

Nosníky DELTABEAM® sa použili v podzemnej časti parkovacieho domu. Limitujúcim faktorom pri výstavbe bola v tomto prípade hladina podzemnej vody. Výhody spriahnutých nosníkov sa prejavili v znížení celkovej konštrukčnej výšky a hmotnosti konštrukcie, čím sa dosiahli výrazné úspory pri výkopových prácach a objeme betonárskych prác pri zakladaní stavby.

Spriahnuté nosníky kombinovateľné s rôznymi typmi stropných konštrukcií

Systém umožňuje použitie viacerých typov stropných systémov. Na Slovensku je najbežnejšia kombinácia spriahnutých nosníkov s dutinovými alebo ligránovými panelmi. V Nemecku sa napríklad tešia veľkej obľube drevobetónové panely. Použitie dreva, ktoré prirodzene viaže z prostredia CO2, znižuje celkovú uhlíkovú stopu stavebného projektu a robí z tohto riešenia ekologickú alternatívu k zaužívaným typom výstavby.

Kombináciou ocele, dreva a betónu sa vytvára skutočne hybridné stavebné dielo a bilancia CO2 takejto budovy je trvalo udržateľná. Prečnievajúca spodná pásnica oceľových nosníkov v tvare písmena delta umožňuje osadenie stropného systému tak, že je zospodu hladký a bez viditeľných prievlakov.

To zjednodušuje inštaláciu rozvodov HVAC a znižuje konštrukčnú výšku jednotlivých podlaží spolu so zachovaním svetlej výšky. Pri parkovacích domoch to konkrétne znamená skrátenie nájazdových rámp medzi podlažiami, čo opäť zvyšuje počet vytvorených parkovacích miest. Pojazdnú plochu možno voliť flexibilne podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek projektu.

Assay Office, Sheffield, Veľká Británia
Assay Office, Sheffield, Veľká Británia | Zdroj: Peikko Slovakia, s. r. o. 

Assay Office, Sheffield, Veľká Británia

Riešenia Peikko sa ukázali ako ideálne aj pri výstavbe parkovacieho domu Assay Office v britskom Sheffielde, kde pre novostavby platia prísne výškové obmedzenia. Peikko vyrobilo pre tento projekt s piatimi podlažiami 1 400 metrov nosníkov DELTABEAM® vo svojej fabrike na Slovensku. Vďaka zníženiu konštrukčnej výšky sa podarilo ušetriť 5 % celkových nákladov na výstavbu.

Spriahnuté nosníky a dutinové prefabrikované panely

V tomto variante sa používajú dutinové prefabrikované panely navrhnuté na dlhší smer nosného systému, pričom nosníky sú v kratšom smere. Ukladajú sa na okrajové spriahnuté nosníky. To umožňuje navrhovať parkovacie miesta a vozovky bez použitia obmedzujúcich stĺpov v stavbe.

Spodná strana stropu je rovná, bez vyčnievajúcich nosných prvkov. Silnou stránkou tohto riešenia je možnosť vytvárať rozpon nosných prvkov podľa požiadaviek projektu.

Parkovací dom BTK, Bratislava-Patrónka
Parkovací dom BTK, Bratislava-Patrónka | Zdroj: Peikko Slovakia, s. r. o. 

Parkovací dom BTK, Bratislava-Patrónka

Vzhľadom na obmedzený rozmer stavebného pozemku požadoval developer čo najnižšie montážne hmotnosti konštrukčných prvkov a čo najtenšie stropy, pretože každý centimeter hrúbky stropu znamenal predĺženie nájazdovej rampy a zníženie počtu parkovacích miest. Veľkou výhodou prefabrikovaného riešenia s použitím nosníkov DELTABEAM® bola aj rýchlosť výstavby.

Spriahnuté nosníky a filigránové panely

Predpäté prefabrikáty sú navrhnuté v kratšom smere nosného systému, ukladajú sa na nosníky, ktoré sú dlhšie. Systém spája technológiu predpätia a nosnosti spriahnutých prvkov, z čoho vyplýva nízka hmotnosť výslednej konštrukcie. Ide o pomerne inovatívnu technológiu, ktorá umožňuje mimoriadne malé hrúbky stropov. 

Parkhaus am Klinikum, Bad Hersfeld, Nemecko
Parkhaus am Klinikum, Bad Hersfeld, Nemecko | Zdroj: Peikko Slovakia, s. r. o. 

Parkhaus am Klinikum, Bad Hersfeld, Nemecko

Po necelých dvoch rokoch výstavby otvorili v auguste 2017 pri nemocnici v stredonemeckom meste Bad Hersfeld parkovací dom postavený s použitím riešení Peikko. Poskytuje 215 parkovacích miest pre pacientov, ich príbuzných a personál. Z parkovacieho domu vedie na kliniku bezbariérový prístup.

Peikko Slovakia, s. r. o.

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 02/2021.