Ako stavať parkovacie domy efektívne

Partneri sekcie:

Intenzívna výstavba retailových a rezidenčných projektov po celom Slovensku so sebou prináša aj potrebu riešiť parkovacie kapacity pre tisíce automobilov, ktorých počet na cestách stále stúpa. Dostupné a efektívne riešenie tohto akútneho dopytu predstavujú parkovacie domy postavené s nosníkmi DELTABEAM® fínskej spoločnosti Peikko. Dajú sa efektívne navrhnúť do každého priestoru, pričom vďaka minimálnemu počtu oporných stĺpov umožňujú využiť plochu na vytvorenie požadovaného počtu parkovacích miest.

Obchodné centrá, administratívne budovy či nové obytné štvrte vytvárajú potrebu nových parkovacích miest na minimálnom priestore. Parkoviská v husto zastavaných oblastiach musia spĺňať požiadavky investorov a zároveň potreby používateľov, prevádzkovateľov aj samotných miest a obcí, pričom by mali byť zmysluplné, hospodárne a zároveň trvalo udržateľné.

Všetky tieto požiadavky spĺňajú parkovacie domy navrhnuté a postavené s použitím konštrukčných riešení fínskej spoločnosti Peikko, vďaka ktorým môžu aj na Slovensku rásť parkovacie kapacity rýchlo, efektívne a výhodne.

Modulárny a flexibilný systém ­DELTABEAM® je vhodný pre rôzne dispozície a možno ho navrhnúť do ľubovoľného priestoru. Aplikácia prefabrikovaných riešení je pre potreby parkovacích domov ideálna.

Zásadným spôsobom zrýchľujú výstavbu, vďaka čomu sú obmedzenia v blízkosti stavenísk v husto zastavaných oblastiach kratšie a znížený hluk a pohyb ocenia predovšetkým obyvatelia v blízkom okolí.
Maximálny počet parkovacích miest môže vzniknúť len vo veľkom otvorenom priestore bez zbytočných stĺpov či nosných stien – a to je práve výhoda riešení Peikko.

Z pohľadu statika kombinujú všetky výhody ocele a betónu, z pohľadu stavebníka umožňujú rýchlu a efektívnu manipuláciu a montáž. Investor ocení zrýchlený proces výstavby a používateľovi prinášajú otvorené priestory možnosť pohodlne zaparkovať.

Prebytočné stĺpy na parkoviskách sú totiž problémom aj z pohľadu používateľa, keďže komplikujú vjazd a výjazd na parkovacie miesta a obmedzujú pohodlie pri vystupovaní z auta či vykladaní nákupov.

Zdroj: Peikko Slovakia

Na svoje si pri návrhu prídu architekti, ktorí môžu flexibilnejšie pracovať s návrhom vo veľkom otvorenom priestore a prispôsobiť veľkosti parkovacích aj nadštandardných miest v rôznom usporiadaní.

Vertikálne prvky konštrukcie sú postavené mimo parkovacích plôch a vozoviek. Rozpon nosných prvkov môže byť vďaka využitiu spriahnutých nosníkov v kombinácii s vhodnou stropnou konštrukciou podstatne vyšší ako pri klasickom type výstavby.

Oceľové nosníky zároveň umožňujú inštaláciu stropných systémov tak, že po dokončení nezasahujú do svetlej výšky jednotlivých podlaží žiadne prievlaky, nosníky sú „skryté“ v strope. Vďaka nízkej konštrukčnej výške jednotlivých podlaží sa vďaka nosníkom DELTABEAM® zníži celková výška parkovacieho domu.

Parkovisko je navrhnuté tak, aby bolo orientované na potreby zákazníka.
Parkovisko je navrhnuté tak, aby bolo orientované na potreby zákazníka. | Zdroj: Peikko Slovakia

Systém umožňuje použitie viacerých typov stropných systémov. Na Slovensku je najbežnejšia kombinácia spriahnutých nosníkov s dutinovými alebo filigránovými panelmi. V Nemecku sa zas veľkej obľube tešia drevo-betónové panely.

Použitie dreva, ktoré z prostredia prirodzene viaže CO2, znižuje celkovú uhlíkovú stopu stavebného projektu a robí z tohto riešenia ekologickú alternatívu zaužívaných typov výstavby. Kombináciou ocele, dreva a betónu sa vytvára skutočne hybridné stavebné dielo a bilancia CO2 takejto budovy je trvalo udržateľná a v niektorých prípadoch môže byť dokonca negatívna.

Konštrukcia fasády je montovaná priamo na okrajové nosníky DELTABEAM®.
Konštrukcia fasády je montovaná priamo na okrajové nosníky DELTABEAM®. | Zdroj: Peikko Slovakia

AKÉ VÝHODY MAJÚ PARKOVACIE DOMY POSTAVENÉ S POUŽITÍM NOSNÍKOV DELTABEAM®?

Pre architektov a projektantov:

 • flexibilita návrhu aj pre špecifické požiadavky a zadania,
 • konštrukcie s veľkými rozponmi,
 • minimálna hrúbka stropných konštrukcií pre dané rozpony,
 • vysoká požiarna odolnosť až do R180.

Pre investorov:

 • DELTABEAM® umožňuje hospodárne riešenie,
 • krátky čas výstavby,
 • zvýšenie počtu podlaží, ako aj parkovacích miest.

Pre realizátora:

 • krátky čas výstavby projektu,
 • rýchla a jednoduchá montáž s minimálnym počtom pracovníkov,
 • riešenie kombinovateľné s rôznymi konštrukčnými systémami,
 • rýchlejšia výstavba ohľaduplná k susedom.

Pre používateľov:

 • pohodlné parkovanie bez zbytočných stĺpov,
 • voľná dispozícia umožňuje navrhovať nadštandardné státia,
 • minimálna výška objektu obmedzuje vplyv na verejný priestor.

 

PRIESTOR PRE KOMFORTNÉ PARKOVANIE: PARKOVACÍ DOM IKEA, KARLSRUHE, NEMECKO

V nemeckom Karlsruhe otvorili novú predajňu IKEA. Poschodové parkovisko a skladové priestory sú príkladom efektívneho využitia konštrukčných riešení fínskej spoločnosti Peikko. Udržateľnosť, rýchlosť výstavby, požiarna odolnosť, úspora priestoru, materiálu a prevádzkových nákladov, ale najmä zameranie na pohodlie používateľa – to sú hlavné výhody parkovacích domov postavených s využitím nosníkov DELTABEAM®.

So spriahnutými nosníkmi DELTABEAM® je možné vytvoriť tenké stropy a znížiť svetlú výšku podlaží. To šetrí materiál a zmenšuje objem a hmotnosť stavby.
So spriahnutými nosníkmi DELTABEAM® je možné vytvoriť tenké stropy a znížiť svetlú výšku podlaží. To šetrí materiál a zmenšuje objem a hmotnosť stavby. | Zdroj: Peikko Slovakia

Vzhľadom na obmedzenú plochu pozemku (28 000 m2) v hustej komerčnej zástavbe museli parkovacie plochy vzniknúť nad priestorom predajne. Výzvou bolo splniť konštrukčné požiadavky, vytvoriť 1400 parkovacích miest a na prvom parkovacom podlaží aj výdajňu tovaru. Aby sa k nej pohodlne dostali nákladné autá a dodávky, muselo byť prvé parkovacie podlažie vyššie ako ostatné dve.

Veľkorysá svetlá výška podlaží vytvára pocit otvoreného a prehľadného priestoru, čomu pomáha aj spodná strana stropu bez viditeľných prievlakov a minimum stĺpov. Dutinové panely sú uložené priečne k smeru jazdy na spriahnutých nosníkoch DELTABEAM®, ktoré sú zas uložené na prefabrikovaných betónových stĺpoch vo vzdialenosti 8,1 m.

Rozpätie stropných panelov 16,2 m vytvára veľký otvorený priestor, na ktorom vzniká maximálny možný počet parkovacích miest bez obmedzujúcich vertikálnych prvkov. Bezprievlakové stropy umožnili jednoduchú inštaláciu rozvodov.

Spriahnutý nosník DELTABEAM® spĺňa požiadavky protipožiarnej ochrany vďaka betonárskej výstuži integrovanej do prierezu už vo výrobe. Nie sú potrebné žiadne ďalšie protipožiarne nátery alebo obklady.
Spriahnutý nosník DELTABEAM® spĺňa požiadavky protipožiarnej ochrany vďaka betonárskej výstuži integrovanej do prierezu už vo výrobe. Nie sú potrebné žiadne ďalšie protipožiarne nátery alebo obklady. | Zdroj: Peikko Slovakia

Okrem vizuálnej a praktickej stránky musí parkovisko spĺňať aj všetky požiadavky kladené na intenzívnu mestskú zástavbu. Samostatnou kapitolou je protipožiarna ochrana, ktorú má nosník DELTABEAM® elegantne vyriešenú vďaka výstuži integrovanej vnútri prierezu.

Nákladné a zložité opatrenia, ako sú napríklad protipožiarne nátery alebo obklady, možno celkom vynechať. Tým sa eliminujú dodatočné náklady a šetrí sa aj životné prostredie vďaka zníženým emisiám CO2 z výroby a aplikácie protipožiarnych náterov.

Holistický pohľad na realizáciu poschodového parkoviska IKEA sa nezameriava len na výhody každodenného používania, ale najmä na výhody koncepčné a dlhodobé. Použitím spriahnutých nosníkov DELTABEAM® od spoločnosti Peikko bolo možné výrazne znížiť výšky podlaží, skrátiť nájazdové rampy a zvýšiť počet parkovacích miest. Ušetrilo sa množstvo materiálu, zdrojov a priestoru.

www.peikko.sk

Zdroj: PR článok Peikko Slovakia s.r.o.