MEA Lávka Brodno s kompozity 1

Lávka v Žiline s kompozitným chodníkom usporila 77 ton betónu

Medzi mestskými štvrťami Brodno a Vranie v Žiline je postavená lávka pre peších a cyklistov z oceľovej nosnej konštrukcie doplnená chodníkom z kompozitných dosiek MEA.

Lávka s dĺžkou 82 metrov mala byť pôvodne vyplnená betónovými panelmi. Realizačná firma spoločne s projekčným tímom MEA upravila projekt a zamenila panely za kompozitný materiál. Návrh schválil investor. Pri tejto zámene sa znížila hmotnosť výplne cez 90 % pri zachovaní požadovanej nosnosti mosta.

V číselnom vyjadrení sa ušetrilo cca 77 ton betónu. Investor požadoval nepriepustnú lávku, takže do 5 mm medzier medzi kompozitnými doskami sa aplikoval špeciálny polyuretánový tmel na tesnenie. Medzery slúžia súčasne ako dilatácia pre celkovú plochu 245 m2 chodníka. Kompozitné dosky sú prichytené antikorovými skrutkami do predvŕtaných otvorov oceľovej konštrukcie. Skrutky sú zapustené o 2 mm nižšie do vrchnej vrstvy dosky, takže celkový povrch chodníka nič nenarúša.

Lávka v Žiline s kompozitným chodníkom

Kompozitný materiál je trvanlivý, odolný a nehrdzavie. Pri schodiskách, lávkach a chodníkoch je jeho výhodou aj integrovaná protišmyková úprava. Použitím kompozitných materiálov na mostoch sa vďaka nižšej hmotnosti nielen zvyšuje životnosť celej konštrukcie, ale výrazne sa znižujú aj náklady na údržbu. Je to osvedčené riešenie, ktoré sa aplikovalo už skôr napríklad na mostoch v Trenčíne, v Chomutove alebo tiež na zakrytie mostných zrkadiel pri diaľničných mostoch.

Video, ako sa kompozitné konštrukcie MEA Water Management využívajú na dopravných stavbách

Viac o kompozitných systémoch MEA Water Management: https://www.mea.sk/mea-kompozity/kategorie/5