Vývoj nájmov priemyselných a logistických priestorov dopĺňa rast platov pracovnej sily

Dopyt v sektore priemyslu a logistiky bol v posledných rokoch silný. Minulý rok však vo väčšine krajín prišiel pokles

Partneri sekcie:

Dopyt v sektore priemyslu a logistiky (I&L) v regióne CEE-13 1  bol v posledných rokoch silný, ale v roku 2023 väčšina krajín zaznamenala pokles. Vývoj nájmov priemyselných a logistických priestorov dopĺňa rast platov pracovnej sily. Poľsko zostáva najväčším priemyselným a logistickým trhom v celej CEE-13 s modernými priestormi o rozlohe viac ako 30 miliónov m2, čo predstavuje približne 45 % z celkového regionálneho objemu, odhaľuje nová správa spoločnosti Colliers: "ExCEEding Borders: Navigating The Industrial LandscapeAnd Workforce In CEE-13".

Kľúčové zistenia správy:

Investičné trendy v priemyselnom a logistickom sektore

Dominika Jędrak, riaditeľka oddeleniaPrieskumu a poradenstva v Poľsku a strednej a východnej Európe spoločnosti Colliers, komentuje: „O aktívav priemyselnom a logistickom sektore je značný záujem, pričom investori hľadajú rôzne príležitosti, ako sú akvizície pozemkov, jednotlivé aktíva, veľké portfóliá a dlhodobé dohody o predaji a spätnom prenájme.

Tento sektor však nie je imúnny voči ekonomickým a geopolitickým vplyvom vrátane vyšších nákladov na financovanie, nesúladu cenovýchočakávaní medzi kupujúcimi a predávajúcimi a obmedzenej dostupnosti produktov.“ Napriek týmto výzvam zostáva sektor I&L hlavným cieľom investícií v regióne strednej a východnej Európy (CEE-6) 2.

Kompresia výnosov a rast nájomného

Výrazná kompresia výnosov v regióne CEE-6 v rokoch 2012 až 2021 bola spôsobená nízkou ponukou produktov a silným dopytom. Okrem toho výrazne vzrástli sadzby nájomného, najmä na najvyhľadávanejších trhoch s nízkou mierou neobsadenosti.

Zatiaľ čo  sa rast nájomného môže v krátkodobom až strednodobom horizonte stabilizovať, na niektorých trhoch by ekonomické tlaky mohli viesť k jeho miernemu poklesu. Napriek týmto výkyvom zostávajú celkové vyhliadky sektora I&L v širšom regióne strednej a východnej Európy pozitívne, pričom sa očakáva ďalší rast a výkonnosť. Kapitálové hodnoty na meter štvorcový sa v porovnaní so západnou Európou naďalej javia ako atraktívne.

Dynamika ponuky a dopytu v priemyselnom a logistickom sektore

Celková ponuka moderných priemyselných a logistických priestorov v hlavných mestách krajín CEE-13 predstavuje takmer 25 miliónov m² a viac ako 67 miliónov m² na úrovni krajín. Napriek rozdielom v miere neobsadenosti I&L priestorov v jednotlivých krajinách CEE-13 bol dopyt v posledných rokoch silný, a to najmä vďaka odvetviam, ako sú 3PL, maloobchod a distribúcia. V roku 2023 bol však vo väčšine krajín zaznamenaný pokles dopytu, čo sa čiastočne pripisuje hospodárskym a geopolitickým faktorom.

Iniciatívy v oblasti udržateľnosti

Silviu Pop, riaditeľ prieskumu pre Rumunsko a strednú a východnú Európu spoločnosti Colliers, dodáva: „Iniciatívy v oblasti udržateľnosti v regióne CEE-6 sa týkajú takmer 90 % celkového fondu moderných priemyselných a logistických priestorov.

Krajiny CEE-6 už dlho zavádzajú ekologické riešenia v budovách, čoho výsledkom sú zariadenia s najvyššou úrovňou environmentálnej certifikácie, ako sú BREEAM alebo LEED. Pokrok v implementácii ESG sa v krajinách CVEE-6 líši, ale v tomto ohľade ide o najrozvinutejšiu skupinu krajín spomedzi širšej skupiny CEE-13. Rastúci záujem o zelené technológie a energetickú účinnosť je zrejmý v krajinách Pobaltia, hoci pokrok v implementácii princípov ESG je na rôznej úrovni.“

Dynamika trhu práce v regióne CEE-13

Trh práce v regióne CEE-13, najmä v odvetviach výroby a logistiky, zaznamenal výrazné platové rozdiely medzi jednotlivými krajinami, pričom výrazný nárast platov bol pozorovaný v regióne CEE-6. Tento rast sa pripisuje trendu nearshoringu 3 v logistike a automatizácii výrobných procesov.

Zatiaľ čo výrobný sektor zaznamenáva výrazný medziročný rast, sektor logistiky rastie miernejším tempom. Rastúci dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v logistických a výrobných špecializáciách vedie podniky k rozširovaniu a rozvojue bližšie k stredoeurópskemu regiónu.

Migračné trendy a dynamika pracovnej sily

Výrazné ročné zmeny v počte migrantov sa zaznamenali vo viacerých krajinách, najmä v Rumunsku a Bulharsku. Západný Balkán je tiež významným zdrojom migrácie do iných európskych krajín.

Napriek problémom pri nábore zamestnancov so špecifickými kompetenciami zostáva región významným koridorom vnútornej migrácie, ktorý poskytuje priemyselným odvetviam príležitosti na získanie zamestnancov s rôznymi skúsenosťami a zručnosťami. Okrem toho sú trhy práce stále ústretovejšie ako v západnej Európe.

Zdroje:

  • 1 Správa zahŕňa tieto krajiny: : Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko Estónsko, Litva a Lotyšsko, ako aj Albánsko, Chorvátsko, Čierna Hora a Slovinsko.
  • 2 CEE – 6 zahŕňa Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko
  • 3 Nearshoring je proces umiestnenia výroby na miesto blízko spotrebiteľských trhov.