V Žiari nad Hronom sa plánuje logistický park za 22 miliónov eur

V areáli má nájsť prácu 300 zamestnancov, z toho 100 v administratíve.

Nový logistický park s ľahkou výrobou, naskladňovaním a preskladňovaním rôzneho tovaru plánuje v Žiari nad Hronom vybudovať bratislavská spoločnosť Contera Management SK, s.r.o. Podľa zámeru, ktorý firma predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), sú predpokladané investičné náklady na vybudovanie areálu 22 mil. eur.

V areáli má byť po jeho vybudovaní zamestnaných 300 zamestnancov. Pracovať by malo v hale 200 zamestnancov a v administratíve 100, pričom sú plánované dve zmeny počas dňa. Lokalita sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1, z druhej strany susedí s riekou Hron.

„Všetky pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce,“ uvádza sa v zámere s tým, že celková plocha parciel je 99 275 metrov štvorcových. Investor predložil dva varianty, pričom v prvom uvažuje s vybudovaním jednej haly a v druhom s dvomi halami.

Výstavba by sa mala podľa zámeru začať v treťom štvrťroku tohto roku a ukončená by mala byť v prvom štvrťroku 2024. Počas výstavby predpokladá investor nasadenie maximálne 150 pracovníkov naraz. „Skutočne nasadené kapacity bude spresnené v ďalšom stupni projektovej prípravy resp. do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný postup výstavby a kapacitné možnosti navrhovaného staveniska,“ uvádza sa v predloženom zámere.

Spoločnosť Contera Management SK, s.r.o. má podľa Obchodného registra SR základné imanie 5 000 eur a jej jediným spoločníkom je firma Contera Management, s.r.o. z Prahy v Českej republike. Firma pôsobí v oblasti nehnuteľností podobne ako materská spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou a prenájmom priemyslových parkov pre domáce aj zahraničné spoločnosti.

SITA