Obr.1 – Vizualizácia – Logistický park Opatovce

Nový logistický park Opatovce – Trenčín

Projekčná kancelária STAT-KON s.r.o. aktuálne pracuje na projekte nového logistického parku v Opatovciach pri Trenčíne. Park pozostáva z 3 hlavných objektov o celkovej výmere 51 650 m2 na území o rozlohe 23,7 hektárov.

V časti územia označovaného ako ,,Kvadrant 1,, sa bude nachádzať moderné Truck centrum s kompletnou vybavenosťou pre servis LKW, STK pre LKW, ČS, Ubytovňa a prekladisko s chladeným logistickým centrom a špedičnou službou.

Naša spoločnosť zastrešuje pre investorov služby v rozsahu technického a majetko-právneho konzultingu a tvorí generálneho projektanta celého územia. Projekt je spracovaný kompletne pomocou 3D softvérov s vlastnosťami Building Information Modeling vrátane prípravy územia a hrubých terénnych úprav, ktoré sú rovnako spracovávané pomocou 3D softvérov pre optimálne ekonomické riešenie celého územia.

Výhodou pripravovaného logistického parku je jeho strategická poloha, nakoľko celý park je umiestnený v dopravnom uzle diaľnice D1 a plánovanej rýchlostnej komunikácie pri meste Trenčín v smere na BB/ZV a ČR, čím sa zvyšuje jeho potenciál a záujem zo strany investorov a developerov.

https://stat-kon.sk/