Nasadenie rímsového debnenia NG pri rekonštrukcii mosta.

Doka rímsové debnenie NG – nová úroveň efektivity pri výstavbe a rekonštrukcii mostných ríms

Doka prináša dobrú správu pre všetkých staviteľov mostov! Nová generácia rímsového debnenia výrazne znižuje prácnosť a časovú náročnosť zhotovenia ríms. S novým Doka rímsovým debnením NG je možné vnútorné debnenie ríms realizovať vopred a nezávisle od ostatného debnenia.

Dodatočná možnosť nastavenia sklonu rímsového debnenia len pomocou akumulátorového skrutkovača uľahčuje a urýchľuje zadebnenie a oddebnenie ríms. A vďaka možnosti nastavenia sklonu odpadá prácna výroba a rezanie drevených ramenátov pri výrobe debnenia spodnej hrany rímsy.

S novým systémom rímsového debnenia NG je zhotovenie alebo sanácia mostných ríms obzvlášť efektívna, rýchla a bezpečná.
S novým systémom rímsového debnenia NG je zhotovenie alebo sanácia mostných ríms obzvlášť efektívna, rýchla a bezpečná. | Zdroj: Doka Slovakia

Inteligentné komponenty

Novo navrhnutý, plynulo nastaviteľný rímsový nosník prináša úplne nový spôsob práce. Výšku a sklon nosníka možno teraz pohodlne nastaviť z priestrannej plošiny, a to priamo na rímsovom nosníku len pomocou akumulátorového skrutkovača. Nastavenie geometrie rímsy je možné vykonať aj dodatočne po zadebnení, čo poskytuje ešte väčšiu flexibilitu a presnosť v pracovnom procese. Debnenie mostných ríms so šírkou do 50 cm a výškou do 70 cm je možné zhotoviť pomocou štandardných dielov tohto modulárneho systému. Sklon sa dá nastaviť v rozsadu od 0° do 10°.

Rýchle a efektívne zadebňovanie a oddebňovanie ríms vďaka integrovanej funkcii nastavenia výšky a sklonu, a to jednoducho a bez námahy len pomocou akumulátorového skrutkovača.
Rýchle a efektívne zadebňovanie a oddebňovanie ríms vďaka integrovanej funkcii nastavenia výšky a sklonu, a to jednoducho a bez námahy len pomocou akumulátorového skrutkovača. | Zdroj: Doka Slovakia

Bezpečnosť na prvom mieste

Rímsové debnenie NG sa vyznačuje nielen jednoduchou a ergonomickou manipuláciou, ale aj vysokou úrovňou bezpečnosti. Práca na plošine je vďaka zábradliu s výškou 2 m maximálne bezpečná.

Využitie systému pri rekonštrukciách alebo odstránení starých ríms

Vďaka uzavretým rímsovým plošinám je možné bezpečne pracovať aj pod úrovňou rímsového debnenia NG, napr. pri rekonštrukciách diaľničných mostov. Pri renovácii mostov sa rímsové debnenie NG používa aj na demontáž ríms. Stará rímsa sa zaistí pomocou rímsovej klieštiny proti nechcenému pádu a pripevní sa k zdvíhaciemu zariadeniu ešte pred samotným odrezaním starej rímsy od mostovky.

04 Rims debn NG rez
Schéma nového Doka rímsového debnenia NG: A Mostová rímsa, B Závesný profil, C Zvislý profil, D Vretenová vzpera, E Plošinový nosník, F Rímsový nosník, G Rímsová klieština | Zdroj: DOKA Slovakia

Nová generácia Doka rímsového debnenia NG predstavuje pre stavbu naozaj praktického pomocníka. Konzolové riešenie s pracovnou plošinou poskytuje stavebnému personálu bezpečné pracovné prostredie. Výhody tohto systému ocení stavba nielen pri zhotovení, ale aj pri renovácií alebo odstraňovaní existujúcich mostných ríms.

www.doka.sk

Zdroj: DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.