debnenie a lesenie pre filigranovu zelezobetonovu fasadu
Galéria(7)

Debnenie a lešenie pre filigránovú železobetónovú fasádu

Partneri sekcie:

Výšková kancelárska budova umiestnená vo Varšave s výraznou betónovou a sklenenou fasádou sa vyznačuje z estetického hľadiska dôsledne zrealizovaným pohľadovým betónom. Vďaka uplatneniu rozsiahleho množstva debnenia a lešenia, prispôsobenému najnáročnejším požiadavkám, trvalo zhotovenie hrubej stavby len 11 mesiacov.

2 big image
3 big image
4 big image
5 big image
6 big image
debnenie a lesenie pre filigranovu zelezobetonovu fasadu 5736 big image
Centrum hlavného mesta Poľska, Varšavy získalo nový výrazný architektonický prvok. Výšková budova Veža Prosta nie je jedinečná len svojou výškou, ktorá dosahuje 70 m, a zvláštnym tvarom, ale aj čelnou stranou budovy zhotovenej zo skla, pred ktorou je predsunutá železobetónová kosoštvorcová konštrukcia z perfektného pohľadového betónu (obr. 1). Filigránová naklonená betónová fasáda, ktorá vizuálne pôsobí ako sieť natiahnutá cez sklenenú fasádu, dodáva budove zaujímavý architektonický výraz. Kosoštvorcová konštrukcia plní zároveň funkciu nosného stavebného prvku.
 
Architektonický skvost bol logistickou výzvou
Stavebná firma Warbud musela zvládnuť viaceré výzvy. Pre tvarovo náročnú betónovú konštrukciu s vysokým stupňom vystuženia sa musela vytvoriť presná forma, ktorú nebolo možné z dôvodu zachovania jednoliatosti pohľadového betónu kotviť do povrchu konštrukcie, pričom sa musel zohľadniť tlak čerstvého betónu 90 kN/m2. Ďalšou výzvou bolo umiestnenie stavebného objektu v centre mesta, charakteristickom nedostatočnou plochou na skladovanie materiálu. Tento fakt viedol k nutnosti zariadiť stavenisko iba s jedným žeriavom a k vyhotoveniu presného a podrobného plánu dopravy dielcov debnenia ako aj častí lešenia na stavenisko a z neho. Počas výstavby došlo zároveň k zmenám zo strany architektov. Niekoľkokrát sa zmenil pôdorys ako aj prierez železobetónovej konštrukcie.
 
Zladené
Poľským technikom dodávateľa debnenia sa podarilo navrhnúť a zrealizovať také riešenie, ktoré presne zohľadňovalo všetky požiadavky (obr. 2). Pri výrobe skúšobných dielov na realizáciu konštrukcie z pohľadového betónu sa už v prípravnom štádiu zladili systémy debnenia, lešenia aj betonárske postupy. Výsledkom bol optimálny, rýchly a bezproblémový postup výstavby. Povrch betónovej konštrukcie nebolo nutné dodatočne upravovať.
 
Atypické debnenie zo systémových dielcov
Na realizáciu železobetónovej konštrukcie fasády sa použilo rámové debnenie s výškou základnej formy 3,60 m a preglejky Fin-Ply Maxi. Išlo o cenovo výhodné riešenie, umožňujúce rýchlu montáž. Použitím zdvojeného plášťa debnenia sa podarilo dosiahnuť požadovanú, takmer bezškárovú betónovú plochu. Špeciálnym usporiadaním panelov a závor roznášajúcich zaťaženie sa dosiahol taký modul spínania, že v miestach betónovej konštrukcie už nebolo nutné použiť ďalšie tiahla.

Tvar vytvárali debnenia otvorov vyrobené presne na mieru podľa požiadaviek projektu. Základ tvorili prenajímateľné systémové diely – oceľové závory, vysokopevnostné vretená a štandardný spojovací materiál. Atypické diely debnenia sa pripravili kompletne vo varšavskej montážnej hale dodávateľa debnenia a na stavbu sa dodali už pripravené na nasadenie. Celkovo sa použilo 28 súprav. Súpravy na zhotovenie bežných ako aj špeciálnych prierezov mali zvláštny oddebňovací mechanizmus, ktorý umožňoval oddebnenie bez poškodenia debnenia či štruktúry betónu. Návrh vnútornej debniacej plochy zohľadňoval aj náročné pripojenie výstuže do stropnej dosky.
 
Plynule rastúce lešenie
K dodržaniu stanovených termínov rea­lizácie a k zvýšeniu bezpečnosti práce prispelo plynule so stavbou rastúce pracovné lešenie z modulového systému PERI UP Rosett (obr. 3 až 5). Konštrukcia lešenia plnila dve požiadavky. Slúžila ako podperné lešenie vždy v najvyššom podlaží s dostatočným priestorom na montáž debnenia, výstuže ako aj betonáž, a zároveň ako fasádne lešenie na následné montážne práce. Konzolové rozšírenie na vnútornej strane umožňovalo maximálne prispôsobenie konštrukcie lešenia štruktúre fasády, čím sa dosiahol optimálny a bezpečný prístup.

Obr. 4, 5 Modulové lešenie sa prispôsobilo železobetónovej konštrukcii. Obr. 6 Veža Prosta je vysoká 70 m a pozostáva z devätnástich nadzemných a štyroch podzemných podlaží

 
Záver
Názov 23-poschodového kancelárskeho komplexu Veža Prosta (obr. 6) s viac ako 8 000 m² luxusných kancelárskych plôch je odvodený od označenia rovnomernej varšavskej ulice Prosta. Slovo prosta, ktoré v preklade do slovenčiny znamená rovná alebo jednoduchá, však túto stavbu nevystihuje. Naopak, realizácia návrhu architekta bola veľmi náročná a budova s filigránovou železobetónovou sieťou predsadenou pred sklenenú fasádu s určitosťou nepôsobí jednoducho.
 
TEXT: Ing. Jana Jeleníková
FOTO: PERI
 
Ing. Jana Jeleníková je koordinátorkou marketingu firmy PERI spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

–>–>