Na snímke stavbári kompletizujú pri kostole Sv. rodiny druhý pilier pri Chorvátskom ramene v novembri 2022.

Splní zhotoviteľ tretí míľnik výstavby električkovej trate v Petržalke? To sa ukáže až v máji

Mesto Bratislava zatiaľ pripravuje sériu štyroch dodatkov v súvislosti s výstavbou 2. etapy električkovej trate Bosákova-Janíkov dvor. Za rok 2022 stúpol cenový valorizačný koeficient.

Uvádza to v materiáli o stave prípravy tejto významnej dopravnej stavby, ktorý vo štvrtok 23. marca prerokovali mestskí poslanci. Magistrát počas stavby, ktorá sa začala v novembri 2021, vypracoval už štyri dodatky. Významný je dodatok č.2, ktorý hovorí o tom, že zmluvná cena diela podlieha indexácii v pravidelných intervaloch. Pre porovnanie, v 1. štvrťroku 2022 bol valorizačný koeficient 3,37% (23 803 eur) a vo 4. štvrťroku 2022 stúpol odhadom na 20% (odhad 536-tisíc eur).

Najnovšie sa majú týkať rôznych tém – zmeny množstiev, na základe vykonaných prác podložených protokolmi. Ďalej sa zmení cena na základe indexácie za 4Q/ 2022 aj kľúčoví odborníci na strane zhotoviteľa. Obsahom predbežne ostatného dodatku bude predlženie lehoty výstavby.

V aktualizovanom harmonograme uvádza zhotoviteľské konzorcium Združenie NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones) termín ukončenia diela do 30. septembra 2024.

Zhotoviteľ však nestihol v súlade so zmluvou naplniť prvý a ani druhý míľnik výstavby a termín tretieho míľnika je 12. mája 2023. V tejto súvislosti sa v materiáli píše a na zastupiteľstve odznelo, že mesto oznámi zhotoviteľovi možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty za nesplnenie míľnika č. 2.

Ku koncu januára tohto roka je fakturácia zhotoviteľa vyše 6,13 mil. eur bez DPH, čo je 8,22 % zo zmluvnej hodnoty diela. Priebežne boli zrealizované práce na mostoch, zemné práce, prekládky inžinierskych sietí a stavebne ukončené tri objekty.

Mesto podpísalo až začiatkom marca 2023 zmluvu s rezortom dopravy o poskytnutí nenávratných financií vo výške 86 miliónov eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pôvodne bol termín tohto dôležitého kroku august 2022.

Financie, ktoré zostanú a nestihnú sa v tomto roku využiť na Petržalskú električku, môžu byť použité na ďalšie dopravné projekty v Bratislave, ktoré sú aj s Dopravným podnikom pripravené.

Zvyšné práce, v ktorých bude zhotoviteľ pokračovať v roku 2024, budú financované z nového programového obdobia.  O tom, či budú využité financie z Programu Slovensko alebo z Plánu obnovy a odolnosti, prebiehajú rokovania medzi mestom, Úradom vlády SR a Ministerstvom dopravy SR.