Práce na pokračovaní električkovej trate v Bratislave-Petržalke.
Galéria(8)

Aktualizovaný harmonogram prác na električke v Petržalke mal byť jasný v septembri, dodnes tak nie je

Nový harmonogram stavebných prác v rámci druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke od Jungmannovej ulice po Janíkov dvor nie je stále hotový. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Dodala, že rokovania sa blížia do finále. Ukončené by mali byť podľa nej v najbližších týždňoch.

Riešili zdražovanie stavebných materiálov

Stavebné práce sa začali v novembri 2021 a pôvodne mali skončiť do konca roka 2023. V uplynulom roku 2022 mesto pritom riešilo v rokovaniach so zhotoviteľom obnovenie stavebných prác, keď sa v júni  verejnosť dozvedela zo statusu primátora Matúš Valla, že práce boli v posledných týždňoch utlmené. Hlavným dôvodom bolo zdražovanie energií a stavebných materiálov : ocele, železa, betónu a ropy najmä v dôsledku vojny na Ukrajine.

Mesto Bratislava potom podpísalo začiatkom augusta nový dodatok ku zmluve so zhotoviteľom  Združením NS MHD Petržalka (Aldesa Construcciones a Aldesa Construcciones Polska). Zhotoviteľ bol vtedy podľa primátora pripravený práce zintenzívniť tak, aby bol dodržaný pôvodne dohodnutý harmonogram v zmluve. Začiatkom augusta pritom Vallo povedal, že aktualizovaný harmonogram prác na trati bude známy v septembri.

Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke.

Dostane zhotoviteľ pokutu?

V decembri 2022 na mestskom zastupiteľstve odznela informácia od vedenia mesta, že Bratislava uvažuje o pokute pre zhotoviteľa, pretože nebol v plnom rozsahu splnený 2. míľnik výstavby električkovej trate. Konkrétne uznesenie vo veci pokuty poslanci neprijali. Vzali na vedomie priebežnú správu o stave príprav tohto dôležitého projektu pre koľajovú dopravu v Bratislave.

Primátor Matúš Vallo povedal, že práce postupujú a projekt skončí v roku 2024. Vtedy prebiehalo vyhodnotenie návrhov na úprava harmonogramu prác.

V súčasnosti pokračuje aj proces schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) i následného podpisu zmluvy, keďže väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Žiadosť podal magistrát vlani v októbri, jej schválenie sa očakáva v januári.

Nové trasy MHD

Hlavné mesto má ambiciózne plány v rozšírení aj modernizácii verejnej dopravy na svojom území pre vlastného dopravcu  Dopravný podnik Bratislava. V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie je napríklad nová trolejbusová trať Autobusová stanica – nové SND.

Bratislava plánuje predĺženie električkovej trate z mestskej časti Dúbravka do novej štvrte Bory aj trasu pred či poza nové SND, k čomu zaujalo stanovisko aj Ministerstvo kultúry SR. To nesúhlasí s trasou popred budovu divadla.

Električková trať Bosákova ulica – Janíkov dvor

Lokalita: Bratislava-Petržalka
Investor: mesto Bratislava
Dĺžka trasy: 3,9 kilometra
Výška investície: 74,58 milióna eur bez DPH
Zhotoviteľ: Združenia NS MHD Petržalka (ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA a ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.)
Realizácia: 11/2021 – 2024

Základný harmonogram rátal s dokončením stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023. Aktuálne to bucde v roku 2024. Okrem trate a 7 nových zastávok je súčasťou projektu aj rekonštrukcia 490 metrov trate od Bosákovej po Jungmanovu ulicu a vybudovanie 4 mostných objektov, 9 križovatiek so svetelnou signalizáciou a 6 kilometrov oddelenej cyklotrasy. Nový združený most vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno.