STAT-KON 10 rokov na našom trhu!

Napriek komplikovanej situácii na trhu sa spoločnosti STAT - KON darí tržby skokovo stále zvyšovať. Je to aj vďaka stabilným partnerom, s ktorými dlhodobo spolupracuje.

V akej forme zastihlo výročie spoločnosť, ako sa jej darí? Na ktorých stavbách sa podieľa?

Juraj Letko: Pracujeme dlhodobo a kontinuálne na raste spoločnosti a zároveň tržieb, musím však konštatovať, že v aktuálnom roku zaznamenávame skokový rast tržieb, z čoho sa veľmi tešíme, no zároveň je to pre nás záväzok naplniť očakávania aj v ďalších rokoch.

Vďačíme za to stabilným partnerom, ktorí sa k nám opakovane vracajú, a zároveň kvalitnej práci v skorom štádiu prípravy zákaziek, supportu klientov a vyhľadávaniu nových obchodných príležitostí. Aktuálne a zároveň dlhodobo pracujeme na VGP parku Bratislava 1 a 2, divízia oceľových konštrukcií pracuje so spoločnosťou INGSTEEL, naším dlhodobým partnerom, na veľkej zákazke v Českej republike.

Divízia betónových konštrukcií pracuje na výškovej budove v centre hlavného mesta. V rámci prípravy území pre budúcich developerov pracujeme na viacerých parkoch na západnom Slovensku, to však nebudem konkretizovať.

Pozrime sa na súčasný stavebný trh a najmä na sektor priemyselného staviteľstva. Aký je výhľad do budúcnosti z hľadiska trhu a záujmu o konkrétne projekty?

Juraj Letko: Aktuálna situácia je veľmi náročná, keďže sme malý trh a sme ovplyvňovaní externým prostredím za našimi hranicami. Ani nestabilná politická situácia nevzbudzuje práve dôveru investovať na našom trhu zahraničný kapitál. Keďže vláda nerobí systémové opatrenia, ktoré majú dlhodobú víziu a jasný cieľ, v takom prostredí nemôžete ako investor plánovať ekonomickú efektivitu svojej investície, ktorú pripravujete na desiatky rokov vopred.

Samotný trh sa v roku 2022 veľmi zmenil a skomplikoval, ceny pozemkov za posledné 2 roky skokovo vzrástli, a to nielen o infláciu, a vstupy investorom v rámci investičných nákladov stúpajú, no príjmy z nájmov, resp. tovary ich nájomníkov tieto ceny nekopírujú, takže sektor industry developmetu sa veľmi skomplikoval.

To bude mať v najbližšom období za následok, že veľké realizačné firmy budú pociťovať nedostatok zákazkovej náplne. Vidíme to už dnes, keďže sa od mnohých akvizícií v rámci nových území odstupuje, nájomné zmluvy sa z dôvodu nejasných nákladov na výstavbu a prípadne na prevádzku nemôžu exaktne definovať a napokon obchod skončí.

Akú časť portfólia zaberajú projekčné činnosti, statika a inžiniering? Je to optimálne?

Juraj Letko: Postavili sme spoločnosť na viacerých pilieroch/divíziách a vďaka tomu aj v slabšom období pre nejaký sektor, resp. jednu divíziu potiahnu spoločnosť tie ďalšie. Firma sa primárne venuje projektom v industry sektore a tam sa naša vyťaženosť strieda.

Dnes sme v stave, že vlastné projekty, ktoré máme ako generálny projektant, zabezpečujú značnú náplň aj interným kapacitám pre statiku stavieb. Stavebný inžiniering je ešte nad rámec týchto vecí, pretože je dôležitý pre klienta, keďže časový rámec pre povoľovací proces stavby je omnoho dlhší ako samotný čas na projekt. Riešením inžinieringu pri našich projektoch dokážeme klientovi skrátiť čas celej investície, čo zlepšuje celkovú ziskovosť jeho projektu.

Ako je to s využívaním BIM v projekcii? Momentálne je to veľmi aktuálna téma.

Marek Mallo: Je pravda, že momentálne je to veľmi aktuálna téma a možno až nadužívaná skratka. Nie každý, kto pracuje
s 3D modelmi, v skutočnosti používa technológiu informačného modelu stavby. Dôležitým elementom je presná požiadavka konečného užívateľa stavby (investora), aký level informácií (tzv. riba) má model obsahovať v konkrétnom stupni dokumentácie.

Naše projekty, bez ohľadu na to, či to investor/klient vyžaduje, spracovávame zásadne v informačných modeloch. Robíme to najmä kvôli internej koordinácii a jednoduchšiemu prezentovaniu technických riešení klientovi. V prípade definovaných požiadaviek zabezpečujeme BIM model pre všetky pridružené profesie, najmä zdravotechniku, vzduchotechniku, vykurovanie a elektro.

Zameranie firmy na projekciu alebo inžiniersku činnosť (navyše, v takej širokej škále stavieb) je vysokoodborné. Akí ľudia sú na to potrební vo firme, dajú sa dnes zohnať a udržať mladí odborníci?

Marek Mallo: HR je niečo, čo sme sa rokmi, počas rozvoja firmy, museli naučiť. V súčasnosti využívame viaceré renomované agentúry, ktoré nám výber „filtrujú“. Mladých odborníkov vieme zohnať, dôležité býva skôr to, či dokážu, alebo nedokážu prijať firemnú kultúru.

Toto je na začiatku ťažké odhadnúť. Medzi mladými absolventmi máme na výber dve stavebné fakulty na západnom Slovensku, v zriedkavých prípadoch sa vracajúci študenti z Brna.

Už sa na stránkach ASB riešilo, že práca projektanta je nedocenená a pri odovzdávaní diela najmenej viditeľná. Čo treba urobiť, aby sa tento pohľad zmenil?

Juraj Letko: Toto je ťažká otázka. Myslím si, že by sa kvalita autorizovaných projektantov mala zvyšovať aj celoživotným vzdelávaním, aby vnášali do projektov nové trendy, inovácie, zelené riešenia. Potom môže byť projektant, ktorý je často v úlohe, prepáčte za výraz, „štatistu“, viac docenený…

Pretože keď investor/klient vidí, že vašimi riešeniami správne narábate s jeho financiami, a to nemám na mysli len úvodné investičné náklady na výstavbu, tak ste v tom projekte preňho pridanou hodnotou. Na našom trhu prevláda nesprávny pohľad na metodiku posudzovania nákladov investície, nie je to len o počiatočnej investícii do výstavby, ale hlavne o nákladoch počas životného cyklu stavby.

Aby sa to zmenilo, musíme viesť dialóg s klientmi, investormi, a aby ste taký dialóg mohli viesť, musíte mať prehľad, prax, skúsenosti a vzdelanie na vysokej úrovni, aby ste ho dokázali argumentmi presvedčiť.

Marek Mallo a Juraj Letko.

Zdroj: PR článok STAT-KON s. r. o.