V Piešťanoch prebieha výstavba nového zeleného parku

Developer GARBE Industrial Real Estate GmbH, investičná a developerská spoločnosť zameraná na riadenie rozsiahlych priemyselných a logistických projektov, dokončuje výstavbu logistického komplexu GREEN PARK PIEŠŤANY s rozlohou 70 759 m² v Piešťanoch. Pre túto lokalitu sa rozhodla z ekonomického, vzdelanostného, dopravného a rozvojového potenciálu tohto regiónu a jeho polohy v rámci Slovenska.

Logistické centrum sa nachádza na strategickej pozícii hneď vedľa diaľnice D1 87 km od Bratislavy. Priemyselný areál je napojený z cesty II. triedy č. 499 smer Piešťany – Vrbové.

Výstavba zahŕňa dve moderné priemyselné budovy s obslužnými objektmi, jednu s rozlohou 18 264,16 m² a druhú s rozlohou 7 994,56 m², pričom každá z nich je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám všetkých potenciálnych klientov. Obe budovy sú úplne flexibilné, ponúkajú vytvorenie viac či menej veľkých skladových priestorov s možnosťou ľahkej výroby v závislosti od potrieb klienta.

Zdroj: STAT-KON

Konštrukčné riešenie objektov je zo sústavy prefabrikovaných betónových prvkov založených na hĺbkových základových monolitických pilótach a hlaviciach. Opláštenie pozostáva z minerálnych panelov.

Haly boli navrhnuté podľa certifikačných štandardov BREEAM a budú zahŕňať fotovoltický strešný systém, nabíjacie stanice pre elektromobily, elektrické tepelné čerpadlá, rekuperácie a vlastný zdroj vody tak, aby boli obnoviteľné zdroje využité v čo najväčšom rozsahu.

Rovnako sa uplatní aj zadržiavaná dažďová voda, ktorá ostáva v prostredí. Objekty sú navrhnuté tak, aby v energetickej hospodárnosti boli zatriedené do energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ a v maximálnej miere pozitívne vplývali na životné prostredie.

Zdroj: STAT-KON

Zeleň v areáli logistického centra v Piešťanoch je riešená ako krajinárska úprava. Základom zelene areálu sú lúčne trávniky doplnené výsadbami okrasných kríkov a stromov. Kríkové skupiny sú predovšetkým v obvodových častiach areálu, kde plnia predovšetkým izolačnú a ochrannú funkciu.

Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmienky. Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti.
Stavba bude dokončená v priebehu roka 2023.

Generálne dodávky pre GARBE Industrial Real Estate v Piešťanoch majú na starosti stavebné spoločnosti HSF System a HSF System SK. Generálnym projektantom na spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia bola spoločnosť ­STAT-KON s.r.o.

Zdroj: PR článok ­STAT-KON s.r.o.