Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie priečky z brúsených tehál

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie priečky z brúsených tehál je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2022/I. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter

V databáze sú k dispozícii položky pre murovanie priečok Heluz z brúsených tehál na PU penu (tenkovrstvové lepidlo) a na maltu pre tenké škáry. Okrem toho databáza obsahuje práce pre priečky z nebrúsených tehál na murovaciu maltu. Poznámka k súboru cien k položkám priečok uvádza nasledujúcu informáciu: „V cene je započítané kotvenie priečky do nosnej steny antikorovou murivovou spojkou.“

V tomto prípade ide o kotvenie vložením spojky do nosného muriva priamo počas murovania. Keďže postup uvádza dodatočné kotvenie pomocou skrutiek a rozperiek, z rozboru položky spojku (kotvu) vymažeme a prácu oceníme adresnou položkou číslo 342948112.S. Na bm priečky sú v položke započítané dve kotvy s príslušným spojovacím materiálom.

Priečka je v predkladanom prípade ukončená pod stropom polyuretánovou penou.
V súpise je tiež ocenené zhotovenie asfaltového pásu v mieste budúcej priečky vrátane materiálu, ktorý sa vyberá v špecifikácii, a na ukážku keramický preklad Heluz šírky 115 mm.

Na priečky a preklad sú použité konkrétne položky Heluz. Okrem položiek, ktoré sú viazané na konkrétneho výrobcu, sa v databáze nachádzajú aj tzv. smerné položky. Tie vo svojom popise a rozbore neobsahujú žiadne komerčné názvy a označenia.

Pridružené práce tvorí ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovanej stavby. V ukážke sú použité položky pre výšku stavby nad 6 a do 12 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, treba ich dopočítať.

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková
1 2 3 4 5 6
  HSV Práce a dodávky HSV        
  3 Zvislé a kompletné konštrukcie        
1 342243163 Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (115x497x249) m2 0.000 29.38
2 342243183 Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249) m2 0.000 32.16
3 342948112.S Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním m 0.000 4.02
4 342948116.S Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou m 0.000 2.98
5 317161251 Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm ks 0.000 12.87
  9 Ostatné konštrukcie a práce – búranie        
6 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 0.000 3.20
  99 Presun hmôt HSV        
7 998011002.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštrukcia z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m t 0.000 8.55
  PSV Práce a dodávky PSV        
  711 Izolácie proti vode a vlhkosti        
8 711141559.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 0.000 4.38
9 628310001000.S Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou   m2 0.000 4.93
10 998711102.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0.000 33.89

Zdroj: PR článok CENEKON, a.s.