Sídlo primátora Bratislavy - Primaciálny palác

Súťaž Bratislavy na náhradné nájomné byty nebola úspešná

Hlavné mesto nedostalo žiadne ponuky s výnimkou nákupu 2-izbových bytov, dve prijaté ponuky však zhodnotilo ako nedostatočný počet.

Uvádza to v oznámení o výsledku verejného obstarávania, ktoré zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Verejný obstarávateľ sa v snahe dosiahnuť vyššiu úroveň hospodárskej súťaže rozhodol uplatniť právo podľa zákona a verejné obstarávanie zrušiť aj v tejto časti,“ vysvetlilo mesto v prípade zrušenej časti na nákup dvojizbových bytov. Oznámilo tiež, že na základe pôvodného oznámenia nezadá žiadne ďalšie zákazky.

Bratislava vyhlásila súťaž na nákup bytov určených na náhradné nájomné bývanie v druhej polovici júla. Celková odhadovaná hodnota zákazky bola 13,3 milióna eur bez DPH. Jednoizbové byty plánovala kúpiť za 4,7, dvojizbové byty za 5,5 a trojizbové za zhruba tri milióny eur bez DPH. Predmetom nákupu mali byť nehnuteľnosti na území Bratislavy, pričom najneskôr do konca roka 2023 mala byť podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov. Zaoberať sa musí aj povinnosťou zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre žiadateľov z reštituovaných bytov. Magistrát deklaroval ambíciu získať v horizonte piatich rokov približne 1600 mestských nájomných bytov, pomôcť k tomu mala rekonštrukcia starších mestských bytov, vlastná výstavba i kúpa bytov a spolupráca s developermi.

(TASR)