Dve slovenské mestá s grantom z iniciatívy Asphalt Art Initiative

Asphalt Art Initiative priechod pre chodcov priklad
Zdroj: Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies dnes oznámila, že v rámci svojej iniciatívy Asphalt Art Initiative udelila 19 európskym mestám grant vo výške 25-tisíc dolárov na projekty využívajúce umenie a dizajn na zvýšenie bezpečnosti na uliciach, revitalizáciu verejných priestorov a zapojenie obyvateľov miestnych komunít.

Projekty majú byť zrealizované v roku 2023. Rozšírenie iniciatívy Asphalt Art Initiativedo Európy bolo oznámené v rámci prestížneho odborného fóra pre globálne mestá Bloomberg City Lab 2022, ktoré organizuje organizácia The Aspen Institute. Medzi 19 európskymi mestami, ktoré získali granty, sú:

  • Nové a revitalizované zóny pre peších v 11 mestách: Brusel (Belgicko), Záhreb (Chorvátsko), Brno (Česká republika), Helsinki (Fínsko), Reykjavík (Island), Florencia (Taliansko), Prato (Taliansko), Rím (Taliansko),Ferizaj (Kosovo),Cluj-Napoca (Rumunsko) a Madrid (Španielsko)
  • Zvýšenie bezpečnosti chodcov v 5 mestách: Tirana (Albánsko), Gdansk (Poľsko), Bratislava (Slovensko), Košice (Slovensko) aLeon (Španielsko)
  • Maľby na križovatkách a priechodoch pre chodcov v 3 mestách: Varna (Bulharsko), Atény (Grécko) a Istanbul (Turecko)
Asphalt Art Initiative namestie priklad
Asphalt Art Initiative, námestie príklad | Zdroj: Bloomberg Philanthropies

Asphalt Art Initiative nadácie Bloomberg Philanthropies reaguje na rastúci počet miest na celom svete, ktoré využívajú umenie ako účinný a finančne nenáročný strategický nástroj na vylepšenie svojich ulíc prostredníctvom umeleckých intervencií na námestiach a chodníkoch, priechodoch pre chodcov a križovatkách a v blízkosti inej dopravnej infraštruktúry.

Program je zameraný na vytváranie nových živých verejných priestorov, posilnenie medzisektorovej spolupráce a zlepšenie schopnosti miest spolupracovať s umelcami a komunitami na kreatívnych projektoch, ktoré zahŕňajú dopravnú infraštruktúru.

Príjemnejšia cesta do školy

Na projektovej žiadosti Bratislavy pracoval tím zložený z pracovníkov MIB a OK MAG HM BA, pričom lídrom projektu je MIB, keďže to zapadá do aktivít ich projektu Ulice pre deti. Riešeným územím bude okolie ZŠ Tbiliská v Rači. Projekt s názvom “Dear asphalt, guide me to my school, please” ( v preklade: „Milý asfalt, naveď ma do školy, prosím”) rieši problematiku bezpečnosti dopravy detí do školy.

“Chceme motivovať deti, aby do školy chodili pešo, aby cestou zažívali dobrodružstvá s kamarátmi susedmi. Spolupracujeme so základnou školou, do ktorej chodia deti 6-14 ročné (za rohom je však aj materská škola). Radi by sme tieto (niektoré) deti zatiahli do procesu a radi by sme vytvárali dielo so zreteľom na ich potreby a zábavu.”

Projekt Bratislava Ukazky prac Ota Hudeca
Projekt Bratislava. Ukážky prác Ota Hudeca | Zdroj: Bloomberg Philanthropies

Do projektu bola ako odborný (kurátorský) garant prizvaná GMB, ktorá tímu pomohla s výberom umelca, ktorý bude viesť umeleckú časť projektu. Tým je Oto Hudec, slovenský, medzinárodne uznávaný intermediálny umelec, známy prácou s umením ako prostriedkom na upozorňovanie na rôzne spoločenské problémy.

Oto spolu so žiakmi vytvorí vizuálnu intervenciu vo verejnom priestore okolo školy, ktorá ho urobí bezpečnejším, príťažlivejším a zábavnejším. Dopady tejto dočasnej intervencie sa budú monitorovať a vyhodnocovať a využijú sa pri plánovaní trvalých zmien v riešenom priestore.

Výsledkom bude asphalt art – pomaľované chodníky a komunikácie. Ťažiskom maľby na asfalt bude predpolie ZŠ Tbiliská, ktoré je dnes parkoviskom. Tento projekt pomôže naštartovať transformáciu tohto priestoru. Maľba na chodníkoch sa bude „rozliezať“ po širšom susedstve, z ktorého dochádzajú deti do tejto školy.

Umelecká intervencia na asfalte aj v Košiciach

Čas spomaliť, to je názov projektu umeleckej intervencie v Košiciach, ktorý bol podporený spoločnosťou Bloomberg Philanthropies v rámci inciatívy Asphalt Art Initiative. Projekt realizuje kolektív košických organizácií pôsobiacich v oblasti komunitného rozvoja, urbanizmu, kultúry, umenia, udržateľnej mobility v spolupráci s mestom Košice.

Umelecká intervencia sa uskutoční v blízkosti historického centra mesta na Gorkého ulici, v okolí kruhového objazdu a na námestí medzi Hviezdoslavovou a Továrenskou ulicou. Primárnym cieľom intervencie je zvýšiť bezpečnosť chodcov a umožniť bezpečnú mobilitu cyklistov.

Zásah prostredníctvom umenia premení cestný koridor znížením počtu jazdných pruhov na Gorkého ulici, skráti čas priechodu cez priechody pre chodcov a zlepší vnímanie uličného priestoru a priestoru námestia obyvateľmi a obyvateľkami mesta.

Projekt Kosice navrh intervencie Asphalt Art vizualizacia
Projekt Kosice návrh intervencie Asphalt Art vizualizácia. | Zdroj: Bloomberg Philanthropies

Projekt zapojí miestnu komunitu napojenú na kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik, obyvateľov žijúcich v okolitých budovách, zamestnancov a zamestnankyne pracujúce v administratívnych budovách a miestnu cyklistickú a umeleckú komunitu.

Okrem toho prispeje k nastaveniu dlhodobej transformácie územia prostredníctvom údajov získaných mapovaním a testovaním tohto umeleckého a dopravného zásahu pred a po intervencii. Úspešná realizácia  môže slúžiť ako pilotný projekt realizácie finančne nenáročných riešení pre rozvoj slovenských miest smerom k vyššej bezpečnosti na ceste a udržateľnej mobilite.

„Veľmi sa tešíme, že náš projekt „Čas spomaliť“ bol jedným z podporených projektov v rámci výzvy Asphalt Art Initiative. Ešte viac nás teší pozitívny a otvorený prístup zo strany mesta Košice a ochota na tomto projekte spolupracovať. Je to podľa nás krok k modernejšiemu mestu, pre ktoré je bezpečnosť jeho obyvateľov a obyvateliek jednou z priorít“ povedala Ivana Skoumalová, spoluautorka projektu.

„Aj úspech v projekte Asphalt Art dokazuje, že nami podporovaná spolupráca mesta Košice s aktívnymi obyvateľmi a podpora ich nápadov vo verejnom priestore , sú ta správna cesta rozvoja nášho mesta do budúcnosti,“ potešil sa z úspechu Marcel Gibóda, námestník primátora.

Bloomberg Philanthropies, red