Dúbravy

Sídlisko Dúbravy

Nové sídlisko Dúbravy na konci bratislavskej mestskej časti Dúbravka tvorí 8 bytových domov s 1 až po 4-izbovovými bytmi. Projekt je riešený ako komunitné bývanie, okrem športovísk, detského ihriska a spoločnej záhrady developer, spoločnosť Corwin, myslel ešte na jeden dôležitý aspekt.

„Naším posolstvom je vytvoriť pre ľudí moderné bývanie s pridanou hodnotou. Umenie je v európskych mestách neodmysliteľnou súčasťou verejného priestoru. Preto sme sa rozhodli o jeho integráciu aj v tomto projekte,“ hovorí Marián Hlavačka zo spoločnosti Corwin.

Dúbravy tak zdobia mozaiky od popredných slovenských výtvarníkov. Kurátorkou bola Sabina Jankovičová, v projekte spojili sily Erik Binder, Erik Šille, Eva Činčalová, Dominika Žáková, Dorota Sadovská, Martin Gerboc, Ivan Csudai a Marek Ormandík, jeho dielo Braček Jelenček je na fotografii.

Miesto: Bratislava
Investor: Corwin
Predpokladané ukončenie: 2. Q 2019

ZDROJ: CORWIN