Najväčšia mestská časť Bratislavy - Petržalka s vyše 100-tisíc obyvateľmi.

Pomôcť sa dá aj prenájmom bytu. Bratislavská Mestská nájomná agentúra to spojila so sociálnou pomocou

Nízka dostupnosť bývania sa týka aj ľudí, ktorí sú síce zamestnaní, ale finančne nepokryjú nájom v komerčnom alebo mestskom nájomnom byte a vlastné životné náklady. Práve im je určený projekt nájomného bývania so sociálnou podporou.

Bratislavský magistrát v stredu (22.mája) zverejnil na tlačovej besede, že oslovuje majiteľov bytov s možnosťou ich prenajať na základe nájomnej zmluvy klientom Mestskej nájomnej agentúry za nájomné, ktoré je o 20 až 30 % nižšie ako trhové.

Klient zaplatí agentúre a agentúra prevedie peniaze majiteľovi bytu. Môžu to byť aj majitelia bytov, ktorí chcú pomôcť dobrej veci a stačí im platiť prevádzkové náklady bytu či znížené nájomné.  Primátor Matúš Vallo uviedol, že v 13 bytoch našlo strechu nad hlavou 39 ľudí, vrátane 17 detí.

Mestská nájomná agentúra ( existuje v rámci Bratislavskej organizácie bývania) poskytne klientom v spolupráci s magistrátom aj sociálne poradenstvo a pomoc, bude sprevádzať klientov procesom bývania. Medzi nimi sú aj osamelé matky s deťmi, chovanci z detských domov či rodičia ktorí opatrujú aj hendikepované deti. Pre chovancov z detských domov je bývanie v nájomnom byte a s tým spojená zodpovednosť novou životnou skúsenosťou.

Podľa riaditeľa sekcie sociálnych vecí hlavného mesta Sergeja Káru mali podľa pôvodnej predstavy klienti bývať 2 až 3 roky v mestskej ubytovni a potom sa presunúť do komerčného alebo mestského prenájmu. To sa však nedarí a v mestskej ubytovni ostávajú 5 až 8 rokov.

Do roku 2030 by mesto chcelo mať k dispozícii cca 100 bytov na nájomné bývanie so sociálnou podporou. Laura Kovácsová, koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry, uviedla, že v súčasnosti je podpísaných 13 nájomných zmlúv, s 10 bytmi prišiel projekt Dostupný domov od Slovenskej sporiteľne, 2 byty sú od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, jeden byt je od súkromného vlastníka. Z tohto počtu v 11 bytoch bývajú nájomníci.

Bratislava novembri 2022 informovala, že začala v spolupráci s Nadáciou poisťovne KOOPERATIVA a Nadáciou Slovenskej sporiteľne realizovať pilotný projekt sociálnej nájomnej agentúry pod názvom Mestská nájomná agentúra.  Slovenská sporiteľňa už druhý rok, v prípade potreby, čiastočne prispieva na nájomné, aby bolo dostupné pre klientov v ťažkej situácii. Jej nadácia pokrýva  časť personálnych nákladov na sociálnych pracovníkov.

Finančne podporila projekt  sumou 80-tisíc eur Nadácia Kooperativa. Tieto peniaze smerujú k pravidelnému dorovnaniu nájomného, ako štartovací príspevok pri nasťahovaní. Ďalej na mimoriadne výdavky, keď sa rodina dostane do tiesne a, čo môže ohroziť platenie nájomného.

Mesto nemá dosť voľných nájomných bytov, aby ich mohlo operatívne prideliť. Samospráva aktuálne stavia 103 bytov na Muchovom námestí v mestskej časti Petržalka,časť z nich je určená  nájomníkom z  domov reštituovaných po roku 1989. Námestníčka Lenka Antalová Plavuchová, ktorá má v gescii nájomné bývanie,  v tejto súvislosti informovala,  že hrubá stavba bytovky je hotová.

Štátom podporované nájomné bývanie, ktoré by pomohlo zvýšiť dostupnosť bývania pre rôzne spoločenské vrstvy, stále nie je skutočnosťou. A celkový objem nájomného bývania je na Slovensku v porovnaní so západnou Európou veľmi malý.