Zateplená panelová bytovka

NBS: V závere roka 2023 sa pokles cien nehnuteľnosti takmer zastavil. Drahšie bolo len v Košickom a Trenčianskom kraji

Oproti predošlému štvrťroku sa ceny znížili už iba o 0,2 %, kým na jeseň evidovala Národná banka Slovenska (NBS) pokles ešte o vyše 2 %. V priemere boli za celý rok 2023 ceny nehnuteľností o 6 % nižšie ako v roku 2022. V poklese pokračovali najmä ceny bytov, zatiaľ čo ceny domov vzrástli.

Ceny nehnuteľností vo 4. štvrťroku klesli v piatich krajoch, vo zvyšných troch naopak, rástli . Najvýraznejší pokles bol  v Nitrianskom (-1,3 %) a Žilinskom kraji (-0,9 %). V Nitrianskom kraji patrí medzi hlavné príčiny pokles cien v okrese Nové Zámky, ako aj ceny domov v okrese Nitra. V Žilinskom kraji boli najdôležitejšími faktormi klesajúce ceny bytov v Martine a ceny domov v Žiline.

Rast cien pozorovala NBS predovšetkým v Košickom (+3 %) a Trenčianskom kraji (+1,5 %). Na raste cien v Košickom kraji sa podieľal najmä okres Košice I. V Trenčianskom kraji rast priemernej ceny spôsobila do veľkej miery koncentrácia ponuky v okrese krajského mesta.

Priemerná cena bývania v krajoch (úroveň v EUR/m2)
Priemerná cena bývania v krajoch (úroveň v EUR/m2) | Zdroj: United Classifieds, NBS, NARKS

Priemerná cena bývania v poslednom štvrťroku 2023 je  na úrovni 2433 eur /m2, oproti 3. štvrťroku je o 5 eur /m2 nižšia. Kumulatívne sa za celý rok 2023 priemerná cena nehnuteľností znížila o takmer 159 eur /m2, čo zodpovedá poklesu o 6 %. „Bratislavský kraj sa na uvedenom poklese podieľal vyše 70 %, ďalších približne 13 % prislúcha Košickému kraju,“ uviedol v komentári k trhu nehnuteľností analytik NBS Roman Vrbovský.

Priemerná cena bytov v 4. štvrťroku klesla o 18 eur /m2, čím dosiahla úroveň 2685 eur /m2. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sú ceny bytov o 0,7 % nižšie (medziročne -7,6 %). Podľa analytika Vrbovského klesali najmä ceny menších bytov, 1-izbových až 3-izbových .

Priemerná cena domov vzrástla o 17 eur/m2 a dosiahla hodnotu 1912 eur /m2. V medzištvrťročnom porovnaní to predstavuje rast o 0,9 % (medziročne sme však aj naďalej v záporných číslach, konkrétne -3,2 %). Zvýšený podiel domov na celkovej ponuke pretrvával aj v 4. štvrťroku. Počas celého roka 2023 sa súhrnný objem ponuky postupne znižoval a spoločne s ním aj podiel bytov. K určitej stabilizácii tohto vývoja prichádza až v poslednom štvrťroku.

Konkrétne v Bratislave sa podľa analýzy spoločnosti Bencont Investments zastavil v pokles cien starších bytov v 4. kvartáli 2023  potom, čo ceny ku koncu roka v porovnaní s 3. štvrťrokom vzrástli o 3 %. Ponuková cena sa tým dostala na 3 512 eur/m2.

„Znamená to, že po roku kontinuálneho znižovanie cien starších bytov došlo ku k zastabilizovaniu cien starších bytov, čo zároveň predstavuje precedens ďalšieho možného vývoja. K obratu došlo potom, ako ceny od svojho pomysleného vrcholu, ktorý dosahovali v období júl až september 2022 klesli o 12,08 %,“ konštatuje Bencont Investments.

Špecifiká ponuky bytov na sekundárnom trhu v Bratislave za 4. kvartál 2023. | Zdroj: Bencont Investments

V prípade centrálnej mestskej časti Staré Mesto došlo k obratu cenového vývoja už v predošlom treťom štvrťroku a tento trend ku koncu roka len pokračoval, kedy si ceny v tomto okrese pripísali ďalšie 3 %.

Obrat v cenovom vývoji zaznamenali aj okresy Bratislava II (+ 2,4 %), Bratislava V (+ 1,6 %) a Bratislava IV (+ 0,7 %). Iba v okrese Bratislava III sa priemerná cena znížila o 0,9 %. K tomu, aby sa ceny starších bytov v Bratislave dostali ku svojím najvyšším úrovniam z obdobia pred prepadom cien, museli by sa zvýšiť v priemere o ďalších 10,4 %.