02206 220428 1913 NW 0007

V Košiciach zmenia tlačiarenský brownfield. Bude z neho polyfunkčná štvrť WatsoNova

Nie Rezidencia Letná, ale WatsoNova je názov štvrte, ktorá vyrastie v košickej mestskej časti Sever a je vlajkovou loďou skupiny CTR. Budú v nej byty, apartmánový hotel, retail, obchodné centrum, kancelárie aj zelený verejný priestor.

Projekt bol rebrandovaný pred niekoľkými mesiacmi a má tomu prispôsobenú veľkosť a skladbu bytov. Developer už na základe súčasných dopytov očakáva veľký záujem.

Skupina kúpila v júni 2021 brownfield bývalých Východoslovenských tlačiarní v širšom centre mesta. V Košiciach má na konte už projekty Multicenter Košice, Business Centre Košice, Rezidencia pri radnici či projekt Albelli. Pre toto perspektívne územie bola vypracovaná v roku 2019 urbanistická štúdia Polyfunkčný areál VST Košice.

Pozemok budúcej výstavby sa nachádza v mestskej časti Sever. Ohraničujú ho ulice Watsonova, Stará spišská cesta a Festivalové námestie. V okolí sa nachádzajú obchodná akadémia, administratívne budovy, parkovacie plochy a amfiteáter a na juhozápadnej a západnej strane sú rodinné domy.

Na základe spolupráce s mestom sa zmenil plán

Mesto Košice malo dávnejšie záujem zmeniť browfield, ale niekoľko rokov hľadalo investora, ktorý splní jeho požiadavky v rozsahu, aký žiadalo. Zároveň bolo ochotné upustiť od zámeru a rozsahu stavby, ktoré už nekorešpondovali s verejným záujmom.

Mesto a developer podpísali zmluvu v novembri 2021. „Výsledkom vzájomnej dohody medzi mestom a investorom je nielen zmena územného plánu schválená poslancami mestského zastupiteľstva, ale najmä záruka zo strany developera, že významným spôsobom investuje do zlepšenia kvality verejného priestoru v blízkosti danej lokality,“ uviedol hovorca Košíc Dušan Tokarčík.

Štvrť WatsoNova v Košiciach, vľavo s výškovou dominantou
Štvrť WatsoNova v Košiciach, vľavo s výškovou dominantou | Zdroj: www.watsonova.sk

Podľa informácií od developera sa bude spolupodieľať na zlepšení dopravnej infraštruktúry dotknutého územia so zameraním na zlepšenie pešej dopravy a cyklodopravy.

Investor sa zaviazal, že upraví dopravnú infraštruktúru na vlastné náklady, s dôrazom na bezpečnosť, plynulosť a preferenciu hromadnej dopravy, chodcov a cyklistov. Územný plán zóny Košice-Tlačiarne poslanci schválili na mestskom zastupiteľstve 14. marca 2023. Hlavný architekt mesta Petr Kropp vyzval poslancov, aby schválili podporili tento územný plán zóny, v opačnom prípade by to ohrozilo aj prestavbu nebezpečnej križovatky.

Do projektu začlenia časť strojového vybavenia

Developer vyhlásil architektonickú súťaž v januári 2022. Jej účastníkmi boli GUTGUT, Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, KOPA, Kuba & Pilař architekti a Architekti zerozero. Zvíťazil v nej český ateliér Kuba &Pilař, ktorý spolupracuje s miestnymi architektmi zo štúdia KOPA-DESIGN.

„Návrh štúdia neuvažoval o zachovaní pôvodných objektov. To čo si však ponechávame, je časť strojového vybavenia a plánujeme ho vhodne zakomponovať do nového projektu ako pripomienku bývalej funkcie areálu a formu skvalitnenia a zatraktívnenia verejného priestoru,“ uviedol pre ASB výkonný riaditeľ Real Estate skupiny CTR Ján Horváth.

Podľa informácií z webovej projektu je návrh zasadený do zelene a využije moderné technológie. Zeleň zadefinuje nový štandard bývania v bytoch s logickými dispozíciami plnými svetla vďaka obrovským preskleniam a unikátnym výhľadom na košickú Kalváriu ponad zelený verejný priestor.

Polyfunkčná štvrť WatsoNova v Košiciach
Polyfunkčná štvrť WatsoNova v Košiciach | Zdroj: CTR

Prednosť dostal variant č.2

Enviroportál uverejnil zámer Rezidencie Letná v marci 2022 v dvoch základných variantoch a v nulovom variante. Variantné riešenia sa od seba odlišovali  množstvom podlahových plôch bytov, v riešení vegetačných plochých striech, v riešení plôch parkovacích a odstavných stojísk na teréne a v spôsobe odvádzania dažďových vôd.

Ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo v záverečnom stanovisku zo začiatku augusta variant č.2,v ktorom objekty určené na bývanie budú mať pozdĺž Starej spišskej cesty 4 nadzemné podlažia + 2, resp. 1 zasunuté 4 metre od ulice. Pozdĺž Watsonovej ulice sa plánuje 7 nadzemných a 1 ustúpené.

Pozdĺž novej komunikácie medzi Watsonovou a Sládkovičovou bude podlažnosť v rozmedzí 5 až 10 nadzemných podlaží. Pozdĺž Festivalového námestia budú 2 nadzemné podlažia a na rohu Watsonovej a Festivalového námestia bude výšková dominanta s 15 nadzemnými podlažiami.

Developer chce, aby sa lokalita stala spojením bývania, služieb, obchodov, práce a odpočinku i hodnotného verejného priestoru. „Dôvod umiestnenia apartmánového bývania v projekte bol prienikom medzi tým, čo požaduje územný plán mesta Košice, a našimi pozitívnymi skúsenosťami s prevádzkou takejto funkcie tak v Košiciach, ako aj v podobných projektoch v Česku a Nemecku,“ reagoval Ján Horváth z CTR na otázku, prečo zaradili do novej štvrte aj hotel.

Časti vegetačných plochých striech stavby nad pozemnými garážami budú intenzívne. Ostatné vegetačné ploché strechy by mali byť extenzívne. Dažďové vody zo striech objektov majú odviesť do retenčných dažďových nádrží, ktoré nasmerujú do kanalizačnej siete.

WatsoNova, Košice-Sever

Investor: CTR WatsoNova
Architekt: Kuba &Pilař Kuba PilaKubak(ČR), KOPA-DESIGN (SK)
Počet bytov a apartmánov: cca 750
Počet parkovacích miest: 1100
Rozloha retailovej plochy: 6500m2
Realizácia: 01/2024 – 01/2028
Stav: záverečné stanovisko v EIA