Mestská zóna Rínok Rača

Mestská zóna Rínok Rača

Developer Bencont Group už tento mesiac začne výstavbu budúcej bratislavskej zóny Rínok Rača. Ako prvé budú stáť budovy B1 (39 bytov – päť poschodí), C1 (56 bytov – sedem poschodí) a C2 (55 bytov – sedem poschodí). Rínok Rača má právoplatné všetky stavebné povolenia na výstavbu šiestich obytných domov a troch polyfunkčných domov s bývaním a občianskou vybavenosťou.

Z toho je päť samostatných objektov postavených na podzemných garážach, ktoré ponúkajú 835 parkovacích miest. Pribudnúť by tu malo 469 bytov pre 860 ľudí. Rínok Rača bude mať menej zástavby a výrazne vyšší pomer zelených plôch, ako predpokladal územný plán. Zelené plochy budú tvoriť až 34 % územia. Žiadna z budov neprevýši maximálne výšky v okolí a kľúčové miestne výhľady ostanú zachované.

Okrem kultivácie územia bývalých vinárskych závodov a ich okolia bude developer tiež investovať do moderných cyklotrás či vybudovania autobusovej zastávky MHD. Spomienkou na minulosť Rače budú susedské vinice, ktorých vznik a údržbu bude investor podporovať minimálne desať rokov. Návrh zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj historický objekt Nemeckého kultúrneho domu.

ZDROJ: Bencont Group