CTP: Nestaviame len haly. Tvoríme charakter miest a spolupracujeme s komunitami

CTP patrí medzi lídrov na slovenskom trhu a v strednej Európe v oblasti priemyselných nehnuteľností. Predošlé roky jej priali v akvizíciách a vzhľadom na dopyt na trhu sa pustila aj do viacerých špekulatívnych investícií. Dnes CTP pôsobí v 16 lokalitách po celom Slovensku. A aj keď patrí medzi developerov priemyselných parkov, jej aktivity sa pri výstavbe hál nekončia.

Dobrý partner

Dobré vzťahy sú základom nielen v rodine či v práci. Platí to aj v biznise. Tejto filozofie sa drží aj CTP. „Pri výstavbe v novej lokalite alebo pri rozširovaní svojich existujúcich parkov vždy úzko spolupracujeme aj so samosprávou. Na územie sa pozeráme komplexne, nielen cez prizmu nášho biznisplánu, ale aj cez potreby mesta a jeho obyvateľov,“ hovorí Stanislav Pagáč, country head CTP pre Slovensko.

CTP si uvedomuje svoju zodpovednosť, ktorá je spätá s výstavbou nehnuteľnosti. „Nie sme zástancovia modelu postavím – predám – odchádzam. Pochopili sme, že súkromná sféra vie pružnejšie reagovať na nové trendy, viac načúva trhu a jeho potrebám. Často dokážeme vyriešiť lokálne problémy rýchlejšie ako samotná samospráva, ktorá bojuje s rôznymi prekážkami. A v tom spočíva náš korektný vzťah,“ vysvetľuje Stanislav Pagáč.

Podpora pri budovaní infraštruktúry

Každý z projektov CTP je vnímaný ako jeden veľký životný priestor, kde potrebujú spoločne fungovať zamestnanci, ale aj firmy či ich obchodní partneri a klienti. Aj preto sú súčasťou parkov také pridružené investície, ktoré by ste bežne v priemyselnej lokalite nečakali.

„Práve o tom to je. Chceme, aby ľudia mali možnosť prísť do práce bicyklom, preto budujeme napríklad cyklotrasy. Chceme, aby ľudia mali dobrú dostupnosť či kratšiu cestu do zamestnania, preto sa podieľame aj na investíciách, ako sú križovatky, zástavky MHD,“ hovorí Stanislav Pagáč.

A aj keď je spoločnosť priamym podporovateľom miest a obcí formou daní, čím prispieva do ich rozpočtu, hľadá aj ďalšie spôsoby, ako sa podieľať na zlepšovaní kvality života v mestách, kde pôsobí. V čase voľných dní ponúka plochy na relax, ktoré môžu využívať všetci. Tam patria napríklad spomínané cyklotrasy, parky či športové zóny – workout.

Zdroj: CTP Invest SK

Práca pre miestnych obyvateľov

Príchod investície znamená pre konkrétnu lokalitu aj prílev pracovných príležitostí. „Miestne firmy zapájame už do výstavby parkov. Neskôr v nich môžu nájsť uplatnenie ďalšie profesie,“ vysvetľuje Stanislav Pagáč. „Naši nájomcovia s nami komunikujú aj v súvislosti s potenciálom konkrétnej pracovnej sily.

Preto nepodceňujeme samotný výber lokality, ak vieme, aký zámer má náš klient,“ potvrdzuje Stanislav Pagáč. CTParky sú developované na princípoch udržateľnosti, spĺňajú certifikáciu podľa BREEAM a na svoj chod využívajú moderné technológie. No ako každá nehnuteľnosť, aj ony si po výstavbe vyžadujú ďalšiu každodennú správu.

„Správu budov vykonávame interne. Každý park má svoj tím, ktorý dohliada na jeho perfektné fungovanie. Nábory robíme v danej lokalite a zamestnávame vyše 70 ľudí po celom Slovensku.“

Nielen prácou je človek živý

Filozofiou CTP je byť dobrým susedom. Každý rok preto participuje na podpore rôznych komunít, ktoré fungujú buď priamo v ich susedstve, alebo v konkrétnych mestách. „Berieme to ako samozrejmosť, keďže v okolí CTParkov žijú mnohí zamestnanci s rodinami,“ hovorí Stanislav Pagáč, country head CTP pre Slovensko.

CTP takto financovala napríklad výstavbu nového pavilónu materskej škôlky vo Voderadoch. Od roku 2018 spolupracuje aj s Úsmevom ako dar a pomáha budovaním bývania pre občanov v núdzi či podporou mladých pri začlenení do života. Aktívne kooperuje aj s Technickou univerzitou Košice, kde poskytuje donačný program a priamu podporu mladých talentov a výskumných programov.

Stanislav Pagáč
Stanislav Pagáč | Zdroj: CTP Invest SK

www.ctp.eu

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.