Výzvou roka 2022 bude minimalizovať zásoby v globálnych reťazcoch a čiastočne ich nahradiť domácou produkciou

Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou. Zažili sme lockdown a opäť čelíme 3. vlne. Ako tieto udalosti ovplyvnili vývoj na trhu priemyselných nehnuteľností a čo môžeme očakávať v roku 2022? Na tieto otázky odpovedá Ján Rakovský, Senior Business Developer z CTP.

Investície a nové projekty sa po útlme počas 1. a 2. vlny opäť pomaly rozbehli. Myslíte si, že tretia vlna výraznejšie ovplyvní tento segment, alebo už neočakávate významné zmeny?

Počas prvej vlny pandémie bola situácia veľmi neprehľadná a všade vládol chaos. V mnohých prípadoch naši klienti odďaľovali projekty a expanzie, na ktorých sme spoločne dlho pracovali, keďže nikto nevedel predpovedať, čo sa v nasledujúcich mesiacoch udeje.

Keď prišla druhá vlna, boli sme všetci o niečo pripravenejší a aj smelší, čo sa týka plánovania. Spôsobené to bolo najmä tým, že klienti mali dostatok času na vytvorenie určitých prevenčných mechanizmov, ktoré mali za úlohy urobiť ich biznis viac odolnejším voči novovzniknutým podmienkam.

Retail sa presunul na internet a do omnichannels, výrobné spoločnosti zvýšili svoje skladové zásoby ako kompenzáciu za narušenú a meškajúcu globálnu supply chain a pod.

Práve tieto skúsenosti nám výrazne pomôžu prekonať výzvy, ktoré prinesie 3. vlna, no už dnes vieme s istotou povedať, že sme výrazne lepšie pripravení, ako to bolo na začiatku pandémie.

Zdroj: CTP Invest SK

Aká je aktuálne nálada na trhu, pokiaľ ide o priemyselné nehnuteľnosti? Ako ju vnímate?

Industrial real estate je dnes často označovaný za tzv. víťaza pandémie. Nie je žiadnym tajomstvom, že dopyt po logistických nehnuteľnostiach výrazne stúpol práve vplyvmi pandémie, ktorá zapríčinila bezprecedentný vzostup e-commerce.

Na lepšiu ilustráciu, v roku 2O2O sme v Európe zaznamenali nárast podielu online predaja na celkových maloobchodných tržbách z 11 % na takmer 16 %, čo by za bežných okolnosti predstavovalo päťročný rast.

Každé toto percento zároveň predstavuje cirka 3 milióny metrov štvorcových nových logistických hál, keďže e-commerce prevádzka je z pohľadu výmery skladových priestorov náročnejšia ako klasický retail. Myslím, že tieto dáta dostatočne vystihujú dnešnú pozíciu priemyselných nehnuteľností.

Z pohľadu developera nám takáto priaznivá situácia dovoľuje stavať nové priestory aj na špekulatívnej báze, čo sa momentálne deje napríklad v CTParku Trnava, kde začiatkom budúceho roka doručíme cirka 25 000 m2 prémiových industriálnych priestorov.

Ako ovplyvní výstavbu neustály rast cien a nedostatok stavebných materiálov, ako to bude vplývať na konkurencieschopnosť?

V našom segmente rezonuje najmä téma zvyšovania cien stavebných materiálov, a to jednak pre ich fyzický nedostatok spôsobený narušením dodávateľského reťazca, ale aj už spomínaným zvýšeným dopytom. Pri niektorých komoditách, nevyhnutne potrebných na výstavbu industriálnych budov, rátame navýšenie aj v desiatkach percent.

Čo sa týka konkurencieschopnosti, tak napriek tomu, že je CTP na Slovensku najväčší developer industriálnych nehnuteľností z pohľadu prenajímateľnej plochy, je tento trh silne saturovaný aj našou konkurenciou, čo nás núti zvýšené stavebné náklady prevažne absorbovať do internej marže.

Ján Rakovský, Senior Business Developer z CTP
Ján Rakovský, Senior Business Developer z CTP | Zdroj: CTP Invest SK

Blíži sa záver roka, čím bude podľa vás charakteristický rok 2022?

Okrem toho, že budeme pokračovať v nastúpenom trende vzostupu e-commerce a silného dopytu po logistických priestoroch, nás v budúcom roku čaká aj jedna veľká výzva.

Mám na mysli dôsledky v niektorých prípadoch až fatálneho narušenia globálneho dodávateľského reťazca, ktoré už dnes spôsobuje obrovské problémy po celom svete a vyvoláva nárast ekonomického nacionalizmu.

Dôsledkom bude zvýšenie konkurenčného tlaku na výrobcov, aby zvýšili svoju domácu produkciu, v čo najväčšej miere odstránili závislosť od rizikových zdrojov a tzv.“lean manufacturing“.

Inými slovami, výzvou roka 2022 bude minimalizovať zásoby držané v globálnych dodávateľských reťazcoch, ktoré, ako nám pandémia ukázala, sú veľmi zraniteľné a nahradiť ich aspoň sčasti domácou produkciou.

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.