CTPark Bratislava

Priemyselný park neprináša iba zamestnanie, ale aj nové investície

Akú funkciu môžu mať priemyselné parky, patria do miest? Aké sú aktuálne trendy zhodnotil Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ CTP pre Slovensko.

Charakter miest v rámci Slovenska sa za posledné roky výrazne zmenil. Dôkazom toho je Bratislava. Vy pôsobíte vo viacerých lokalitách Slovenska, ako je to v ostatných regiónoch?

CTP pôsobí v 11 lokalitách na Slovensku, nové sú v príprave. Mestá, ale i obce v blízkosti dopravných tepien a väčších miest sa výrazne zmenili. Rozrastajú sa a zahusťujú, dochádza k presunom funkcií celých štvrtí, zmene toku obyvateľov a návštevníkov miest. V regiónoch je tento trend podobný ako v Bratislave, len v menšej mierke. Vytvárajú sa nové lokality, kde obyvatelia trávia svoj čas, chodia za zábavou a prácou.

Dokážeme reagovať na nové trendy a prispôsobovať tomu charakter mestských aglomerácií?

Súkromná sféra vie flexibilne a rýchlo reagovať na nové trendy, načúva trhu a čiastočne ho aj usmerňuje. Menšie mestá sú pružnejšie, avšak napriek tomu sú zmeny legislatívy na komunálnej a štátnej úrovni výrazne pozadu za potrebami súčasnosti a budúceho rozvoja.

Tvrdíte, že priemyselné parky by sa mali približovať k mestu ako takému? Prečo?

Áno, priemyselné, vlastne logistické a zásobovacie parky so službami tam majú svoje miesto. Ich blízkosťou sa znižuje intenzita ťažkej dopravy v mestách samotných, prepravné toky sa presúvajú do menších formátov. Koncept B2C sa umožňuje na skutočne komunitnej úrovni. Vznikli nové distribučné kanály pre spotrebný tovar, ktoré ho distribuujú priamo na prah našich domov, predajní, či prevádzok.

Verejná mienka tomu úplne nie je naklonená. Ako sa dá zmeniť myslenie, že priemyselný park nemusí zákonite znamenať zníženú kvalitu života?

Priemyselný park neprináša iba zamestnanie, ale aj investície. Takéto parky predstavujú funkčný celok, ktorý ak sa správne prevádzkuje, drží krok s dobou a potrebami okolia.

Výstavba priemyselnej zóny vyvolá nutné investície do verejnej dopravy, priláka služby, tiež skráti vzdialenosť, ktorú ľudia musia prekonať na ceste do zamestnania. Navyše v čase voľných dní ponúka plochy na relax, ktoré môžu využívať všetci. Tu patria napríklad spomínané parky alebo cyklotrasy.

Aká je v tomto smere vaša filozofia?

CTP uviedla na trh v Českej republike koncept mestského parku už viac ako pred 10 rokmi. Koncept neustále vylepšujeme, čerpáme z reálnych skúseností z troch lokalít v ČR. V súčasnosti plánujeme jeho rozšírenie do ďalších lokalít – na Slovensku, v ČR, Maďarsku a v Rumunsku.

CTP si zakladá na moderných technológiách, energetickej certifikácii. Netajíte sa, že chcete tento rok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Ako sa vám to darí?

Podľa môjho názoru, toto je cesta ako presvedčiť verejnosť, že priemyselné parky vedia byť mestotvorným prvkom bez toho, aby to zákonite znamenalo zásah do kvality života. Naopak. Pri výstavbe budov dlhodobo presadzujeme ekologické riešenia. Zeleň má u nás skutočne „zelenú“.

Celé CTP portfólio nehnuteľností nedávno prešlo certifikáciou BREEAM a splnilo úroveň „very good“ či „excellent“. Na rozdiel od väčšiny konkurencie, ostávame vlastníkom budov. To nás zaväzuje  zabezpečiť udržateľnosť budov počas celého životného cyklu.

Preto sme sa rozhodli pre BREEAM In Use. Dôležité je spomenúť aj fakt, že máme čoraz viac klientov, ktorí uvažujú rovnako ako my. Ich požiadavky sa týkajú znižovania produkcie emisií a znižovania uhlíkovej stopy danej spoločnosti.

Ponavka
Ponavka | Zdroj: CTP Invest

Na záver otázka skôr na inšpiráciu. Kde podľa vás najlepšie funguje prepojenie priemyslu s mestským „bežným“ životom?

Určite skvelým príkladom je naša Ponávka v Brne. Je to prienik výroby, skladovania, služieb, administratívy a to priamo v meste. Ešte v roku 2007 to bol klasický brownfield s ťažkým priemyslom a hustou železničnou sieťou.

Celý viac ako 10 hektárový pozemok prirodzene rozdeľuje rieka. Na území brownfieldu dnes stoja tzv. CTboxy, Office boxy a Domeq. CTboxy sú približne 800 m2 jednotky, ktoré spájajú tri funkčné priestory – kancelárie, show room a sklad, prípadne ľahkú výrobu.

Toto prepojenie je veľmi obľúbené najmä pre tých nájomníkov, ktorí hľadajú dynamiku mesta. Office boxy majú 4 poschodia a sú doplnené o retail a ďalšie služby. Súčasťou areálu je aj študentský domov, ktorý vnáša do lokality život po tzv. office hours. Lokalitu dotvárajú parky, záhrady a drobná architektúra.

Je to skvelá štvrť, ktorá mestu neublížila, naopak, pozdvihla ho.

Stanislav Pagáč
Stanislav Pagáč | Zdroj: CTP Invest

Zdroj PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.