Klienti už teraz optimalizujú náklady za prenájom a energetické vstupy

Horúca jeseň, zdá sa, naznačuje, že vlastníkov budov či ich prenajímateľov čaká ďalšia výzva. Jednoduchšie to budú mať tí, ktorí už dnes majú svoje nehnuteľnosti postavené energeticky úsporne a zaviedli inteligentné riešenia, ktoré dokážu náklady na spotrebu udržať. O tejto situácii povedal viac v rozhovore pre Správu budov Peter Janko, Head of Property SK zo spoločnosti CTP.

Aktuálne v spoločnosti rezonuje téma rastu cien za energie. Ako to bude podľa vás ovplyvňovať rozhodovanie klientov pri výbere nehnuteľností na podnikanie?

Nárast cien energií pozorujeme posledných dvanásť mesiacov. Bez ohľadu na príčiny nárastu to klientov ovplyvňuje v podobe ich zvýšeného záujmu o náklady, ktoré vynakladajú za energetické vstupy a tiež záujem klientov o možnosti ich zníženia.

Rovnako sa to prejavuje v snahe klientov o optimalizáciu fixných nákladov a tiež o optimalizovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s nájmom priestorov.

Na čo sa treba reálne pripraviť? Čo to bude znamenať v praxi?

Znamená to, že z pohľadu industriálnych nehnuteľností kategórie „B“ a „C“ bude pre ich vlastníkov veľmi náročné absorbovať rast cien energií bez výrazného negatívneho dosahu na nájomcov.

Očakávate, že tento faktor spôsobí nárast dopytu po áčkových priemyselných nehnuteľnostiach? Ako je na to nastavený trh?

Tento faktor je a zostane jedným z prispievateľov dopytu po áčkových nehnuteľnostiach, no nie majoritným. Samotný trh považujeme za nasýtený, čo je dôsledok okolností z obdobia covidu, prerušenia dodávateľských reťazcov či vojnového konfliktu u východných susedov.

Ďalšie posilnenie dopytu vplyvom cien energií prinesie novú situáciu, ktorá však bude ovplyvnená aj makroekonomickým vývojom v Európe. V CTP sme pripravení na obidva scenáre.

Zdroj: CTP Invest SK

Aký vývoj je možné očakávať v súvislosti s energeticky náročnejšími nehnuteľnosťami? Bude o ne na trhu stále záujem?

Z pohľadu trhu tu budú aj naďalej podnikateľské subjekty, ktoré budú mať o tieto nehnuteľnosti záujem alebo to bude pre ne jediná možnosť. Mení sa však charakter subjektov, ktoré to sú. CTP má v portfóliu riešenia aj pre menšie firmy a lokálne dokážeme ponúknuť riešenia na mieru a vyhovieť ich potrebám.

Do akej miery môžu pomôcť zelené riešenia? Čo ponúkate vašim klientom?

V roku 2021 sme spustili výstavbu prvých fotovoltických elektrární umiestnených na strechách budov postavených v štandarde CTP. Aktuálne sme ukončili realizáciu troch takýchto elektrární o celkovom výkone vyše 1,2 MWp. Naše plány sú v tomto smere veľmi odvážne, no zároveň musíme postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Pripravujeme odklon od prípravy teplej vody a tepla pre vykurovania administratívnych častí budov prostredníctvom plynových kondenzačných kotlov. Tiež sa nám veľmi osvedčilo zachytávanie a používanie dažďovej vody na polievanie zelene. Projektujeme rozdelenie rozvodov vody v rámci CTParkov, ako aj samotných objektov na vodu úžitkovú a pitnú.

Počítate s ďalšími významnejšími investíciami do inteligentných riešení alebo plánujete zvyšovanie energetickej efektívnosti vašich budov v najbližšom období?

V roku 2023 chceme spustiť online monitorovanie spotreby vody, elektriny a plynu pre všetky CTParky skupiny na úrovni objektov, resp. klientov samotných. Z väčších projektov pripravujeme synergiu miestnych distribučných sietí pre optiku, elektrinu a plyn a ich využitie s inteligentnými prvkami pre riadenie spotreby energií každej budovy v rámci CTParkov na Slovensku.

Práve v tomto období zvyšovania cien či zatvárania „kohútikov“ nadobúda väčší význam stratégia ESG. CTP patrí medzi lídrov a je jednou z najlepšie hodnotených spoločností na svete. Čo môže firmám z dlhodobého hľadiska priniesť ESG?

Keď akákoľvek spoločnosť popri svojom podnikaní reálne dbá aj na životné prostredie, resp. zmierňovanie dosahu svojej činnosti na prírodu a okolie, môžeme to pokladať za formu ESG stratégie.

ESG dokáže spojiť aktivity firmy v oblasti energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, manažmentu energií, certifikácií podľa rôznych štandardov do jedného celku. To nastavuje zrkadlo, do akej miery firme záleží na ochrane prírody na úrovni, ktorú dokáže bezprostredne ovplyvniť.

Peter Janko Head of Property SK
Peter Janko, Head of Property SK | Zdroj: CTP Invest SK

www.ctp.eu

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.