shutterstock 1933245344

Pomoc pre zhotoviteľov pri evidencii zmien počas výstavby

Realizácia stavebného diela sa málokedy zaobíde bez zmien alebo dodatkov k zmluvnému rozpočtu. Tieto zmeny často vznikajú na základe nového zistenia priamo na stavbe, poprípade v dôsledku chybnej projektovej dokumentácie alebo rozpočtu.

Častokrát dochádza k zmenám aj na základe samotných požiadaviek investora v priebehu výstavby. Na všetky tieto zmeny musí zhotoviteľ reagovať a zmeny počas výstavby riadne evidovať, aby mohli byť použité ako podklady pre vypracovanie dodatku k zmluve.

Evidencia zmien pre drobných investorov

To, či sa zmeny počas výstavby budú riešiť pomocou dodatkov alebo nie, závisí od samotného investora a jeho požiadaviek na evidenciu zmien. Menší investori často nepožadujú, aby sa zmeny riešili pomocou zmenových listov a dodatkov. Stačí im, aby sa výraznejšie zmeny s nimi odkomunikovali, zaznačili do pôvodného zmluvného rozpočtu, ktorý sa následne čerpá a fakturuje. So softvérom CENKROS 4 a webovým riešením Priebeh výstavby viete takéto požiadavky kedykoľvek zvládnuť pomocou:

  • Farebných príznakov zmenových položiek
  • Vyčíslením viac alebo menej prác
1 1
Zdroj: Cenekon

Takto upravený zmluvný rozpočet môžete investorovi jednoducho:

  • zdieľať na KROS Platforme,
  • alebo vyexportovať do Excelu.

Výhodou zdieľania je to, že investor aj zhotoviteľ pozerajú na rovnaký súpis prác, nad ktorým môžu komunikovať pomocou komentárov.

2 1
Zdroj: Cenekon

Evidencia zmien pre väčších investorov

Ak investor požaduje, aby sa všetky zmeny riešili formou zmenového listu, tak pre takúto situáciu máme pre vás pripravenú novú webovú aplikáciu Zmeny počas výstavby, kde kedykoľvek pripravíte prehľady o tom:

  • aká bola zmluvná cena rozpočtu,
  • aké zmeny sa schválili na stavbe,
  • aký dopad majú zmeny na zmluvnú cenu rozpočtu,
  • aká je výsledná cena rozpočtu.

Stačí, aby ste z CENKROSU 4 do platformy posielali nové objekty ako dodatky a prehľad sa vám začne tvoriť automaticky.

3 1
Zdroj: Cenekon

 

Okrem prehľadu zmenových listov si môžete zobraziť aj rozpočet, kde sú rozlíšené položky zmluvného rozpočtu a zmenových listov. Veľká výhoda spočíva v tom, že k zmluvnej položke sa automaticky viažu zodpovedajúce zmenové položky.

4 1
Zdroj: Cenekon

Všetky prehľady a rozpočty si môžete vyexportovať do Excelu podľa vlastných požiadaviek a následne odovzdať investorovi ako podklad pre odsúhlasenie zmien.

Kontrolu cien rovnakých položiek nechajte na nás

Investori majú mnohokrát pri tvorbe zmenových listov podmienku, že ak sa v zmenovom liste nachádza položka, ktorá sa nachádza aj v zmluvnom rozpočte, aby táto položka mala rovnakú jednotkovú cenu. Túto situáciu automaticky stráži naša aplikácia a upozorňuje na ňu.

5
Zdroj: Cenekon

Zdroj: PR článok CENEKON