Archicad pre všetkých

Transformácia systému práce z 2D rysovania na BIM modelovanie prináša výhody nielen pri rozsiahlych projektoch. Profitujú z nej aj projektanti malých stavieb a rodinných domov.

Zdroj: CAD EXPERT
  1. Archicad pre jednotlivcov

Archicad sa už od svojho vzniku snaží architektom priniesť efektívny projekčný nástroj, ktorý ponúka najmodernejšie funkcie v jednoduchom pracovnom prostredí. Intuitívna modifikácia prvkov, zmena geometrie potiahnutím myšou a užívateľsky prehľadné rozhranie umožňujú projektantom koncentrovať sa na kreatívnu tvorbu.

Počas modelovania stavby softvér automaticky generuje 2D dokumentáciu, vrátane výkazov a tabuliek. Archicad tak pomáha projektantom urýchliť proces finalizácie projektu. Výrazne tak zvyšuje efektivitu práce malých ateliérov.

Archicad pokryje celú škálu projektových fáz, od digitalizácie prvotnej idey až po realizačné výkresy a vizualizácie. Jeden softvér sa tak stáva univerzálnym pracovným nástrojom.

Od prvej inštalácie má užívateľ k dispozícii kompletnú knižnicu plne parametrizovateľných prvkov a šablónu projektu. Používanie prednastavených „obľúbených“ typov konštrukcií urýchľuje tvorbu projektu.

Export a import rozličných formátov umožňuje spoluprácu s profesistami, a to bez ohľadu na to, či tvoria BIM alebo poskytnú len dvojrozmernú výkresovú dokumentáciu.

CAD EXPERT s.r.o. ponúka riešenie pre malé ateliéry, cenovo zvýhodnený Archicad Start Edition, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám samostatných projektantov či menším projekčným kanceláriám.

Zdroj: CAD EXPERT
  1. Archicad pre veľké projekty

Archicad umožňuje prostredníctvom BIM Cloudu spoluprácu s kolegom pri vedľajšom stole rovnako efektívne ako s tým na opačnej strane zemegule. Pre každý projekt je možná individuálna správa prístupových práv, tvorba tímov atď. Súčasťou Archicadu je aj aplikácia BIMx pre mobilné zariadenia, určená na prezentáciu, či konzultáciu projektu priamo na stavbe.

Pri personálne náročných zákazkach firmy často riešia dilemu, či zisk pokryje investíciu do nákupu nového softvéru. Pre potreby dočasného navýšenia počtu licencií CAD EXPERT s.r.o. poskytuje okrem permanentných licencií aj prenájom licencií na obdobie už od 1 mesiaca.

Pri tvorbe veľkých stavieb, či pri koordinácii viacerých projektantov a profesistov, sa nástroje na kontrolu BIM modelu stávajú každodennou nevyhnutnosťou. Archicad disponuje funkciou na detekciu kolízií konštrukcií a rôzne iné nástroje na kontrolu modelu, dát a sledovanie zmien.

Zdroj: CAD EXPERT
  1. Archicad pre všetky druhy stavieb

Realizácie zo sveta i od nás potvrdzujú, že BIM model má svoje opodstatnenie pri malých i veľkých, občianskych stavbách i budovách na bývanie. Pracovné postupy tvorby BIM uľahčujú koordináciu a správu veľkého množstva dát. Autor projektu sám jednoducho nastavuje potrebnú informačnú podrobnosť, množstvo a typ zobrazení, úroveň detailu a iné.

Informačný model stavby je cenným zdrojom informácií nielen počas výstavby, ale najmä počas prevádzky budovy. BIM model už jestvujúcej budovy je nenahraditeľným podkladom pre potreby facility managementu, či rekonštrukcie.

Digitálna BIM pasportizácia môže byť pre projektanta výzvou. Archicad preto umožňuje prácu s mračnami bodov a obsahuje aj rozsiahlu knižnicu parametrizovateľných historizujúcich stavebných prvkov.

Zdroj: CAD EXPERT
  1. Archicad pre firmy bez archicadu

Vďaka prehľadnému pracovnému rozhraniu a možnostiam exportu a importu do viac ako 40 formátov je Archicad ideálnou platformou pre tvorbu združeného „federatívneho“ modelu, ktorý v sebe spája dielčie modely vytvorené v rozličných softvéroch.

Výstup od statika, vzduchotechnika, či architekta je možné v Archicade spojiť do jedného modelu, ďalej na ňom pracovať alebo ho znova exportovať do žiadaného formátu. Jednotlivé nastavenia importu a exportu je možné prenášať naprieč rôznymi projektmi. Konzultácie či spolupráca s inými projekčnými firmami pracujúcimi v iných softvéroch je hladko riešiteľná nastaviteľnými prevodníkmi IFC súborov.

V porovnaní s konkurenčnými softvérmi, Archicad otvorí svoje natívne súbory aj po desiatkach rokov. Jedná sa o výnimočný spôsob archivácie projektov pre prípad rekonštrukcie a.i.. Dáta ostávajú čitateľné a neporušené.

  1. CAD Expert sprevádza všetkými krokmi k vlastnému BIM projektu.

Bez ohľadu na veľkosť ateliéru, či rozsah projektu, BIM modelovanie prináša efektivitu, jednoduché zapracovanie zmien a redukciu chýb. Umožňuje spoluprácu naprieč rôznymi profesiami v stavebníctve, zjednodušuje archiváciu, zvyšuje konkurencieschopnosť. CAD EXPERT, ako dlhoročný propagátor BIMu na Slovensku, si uvedomuje obavy vyplývajúce zo zmeny zaužívaných pracovných postupov. Ponúka preto pomoc pri pilotnom projekte, špičkový pracovný softvér, technickú podporu, školenia a iné služby, ktoré podporujú tvorbu ďalších BIM projektov.

Zdroj: PR článok CAD EXPERT s. r. o.