BIM (informačný model stavby) – nevyhnutný krok pre súčasné stavebníctvo

Súčasné trendy vo svete predznamenávajú nutnosť reformy systému práce i na Slovensku. Štáty Európskej únie i mimo nej presadzujú BIM legislatívnymi a normatívnymi prostriedkami. Slovensko s týmito krokmi stále váha, aj napriek nesporným výhodám jeho využitia.

Na strane investorov však dopyt po projektoch vytvorených v štandarde BIM neustále rastie. Ekonomické benefity a úspora času nielen počas tvorby návrhu, ale hlavne v priebehu výstavby a správy (FM) sú pre súkromný sektor silnými argumentami.

Nástup BIM projektovania je revolúciou v stavebníctve, porovnateľnou azda len s prechodom od pravítok k počítačom. Nasadenie metódy BIM je proces digitálnej transformácie, pred ktorým majú stále mnohí architekti a projektanti rešpekt.

Je potrebné zmeniť spôsob organizácie a riadenia práce v ateliéri, nájsť nové softvérové riešenia, ktoré flexibilne reagujú na požiadavky jednotlivých zadaní. Je preto dôležité nájsť partnera, ktorý projekčnej kancelárii pomôže s výberom vhodných softvérových nástrojov, zaškolením a technickou podporou.

Spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. priniesla na slovenský trh to najlepšie, čo v segmente BIM softvérov existuje. Sprostredkovaním týchto technológií a odovzdávaním know-how pomáha zavádzať BIM do praxe. CAD EXPERT s.r.o. okrem predaja vyučuje, školí, podieľa sa na tvorbe regulatív, metodiky a štandardov.

Zdroj: CAD EXPERT

Efektívny BIM nástroj

Snaha celej BIM filozofie je zjednodušenie práce, sprehľadnenie dát a sprostredkovanie spolupráce v stavebnom priemysle. S vhodným nástrojom tak informačné modelovanie prináša časové, finančné, technické a architektonické výhody pre projektantov i zadávateľov. V súčasnosti je lídrom na globálnom trhu BIM aplikácií Archicad od Graphisoftu.

Archicad predstavuje komplexný nástroj na tvorbu “virtuálnej stavby“ v užívateľsky prehľadnom prostredí. Disponuje unikátnymi funkciami tvorby informačného 3D modelu stavby, z ktorého sa automaticky generuje 2D dokumentácia, vizualizácie, virtuálna realita, výkazy výmer, inventár, tabuľky.

Viac navrhovania, menej klikania

Archicad vytvára informačný model stavby. Virtuálne nástroje, ako sú stena, doska, okná a iné, zastupujú skutočné konštrukcie. Každý prvok nesie kompletnú sadu parametrov nastaviteľnú podľa požiadaviek investora, či stavebníka. Priamo z modelu je tak kedykoľvek možné extrahovať dáta o vlastnostiach, geometrických parametroch, či negrafických vlastnostiach (materiál, požiarna odolnosť…).

Spopularizovanie informačného modelovania nielen medzi architektmi, ale aj medzi projektantmi stavebných profesií (TZB) a statikmi, so sebou prináša nové možnosti vzájomnej komunikácie. V Archicade je možné spracovať architektonickú časť projektu a zároveň modelovať rozvody TZB.

Model sa tak stáva naozaj plnohodnotným BIMom, ktorý je digitálnou dvojičkou skutočnej stavby. Výmena dát na základe BIM modelu (IFC) sa stáva kľúčovou devízou v procese tvorby projektu aj stavby budovy. Cieľom je umožniť spoluprácu viacerých účastníkov projekčného procesu pracujúcich v rôznych aplikáciách, aby mohli spolu vytvoriť kvalitný BIM model.

Zdroj: CAD EXPERT

BIM je pre každého

Aj keď na Slovensku ešte používanie BIM stále nie je legislatívne „povinné“, normy ho umožňujú. Medzi projektantmi a dodávateľmi technológií už nájdeme skúsených profesionálov.

Aktuálny vývoj v stavebnom priemysle ukazuje, že firmám, ktoré dokážu vytvoriť kvalitný informačný model, nový spôsob projektovania prináša vyššiu efektivitu práce, a tým aj finančné zisky. Zavedenie metód informačného modelovania budov je pomerne náročná zmena systému práce, ktorým musí každý projektant prejsť, ak si chce udržať konkurencieschopnosť.

www.cadexpert.sk

Zdroj: PR článok CAD EXPERT s. r. o.